<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skatt og avgift i revidert nasjonalbudsjett 2021 - oppsummering

Skatt og avgift i revidert nasjonalbudsjett 2021 - oppsummering

Tirsdag den 11. mai 2021 la Regjeringen frem en rekke endringsforslag innenfor skatt og avgift i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2021.

 

Tirsdag den 11. mai 2021 la Regjeringen frem en rekke endringsforslag innenfor skatt og avgift i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2021. Her får du vår oppsummering.

Foruten at skatte-proposisjonen er på nynorsk, er den største overraskelsen at det foreslås innført en ny avgift på førstegangsomsetningen på villfisk. Satsen foreslås satt til 0,42% og vil gjelde fra 1. juli 2021.

Revidert nasjonalbudsjett 2021 - Skatt på villfisk

For øvrig er det de såkalte omtalesakene som vil ha større betydning for de berørte skattyterne, men disse forslagene vil først materialisere seg til høsten når nasjonalbudsjett for 2022 legges frem.

  • Et av disse er å innføre en moderat produksjonsavgift på vindkraftproduksjon.

Revidert nasjonalbudsjett 2021 – Omtalesak: Økning av vindkraftbeskatningen i 2022

  • En annen omtalesak sikter på å motivere til at ansatte kan bli eiere i egen bedrift gjennom en radikal endring av aksjeopsjonsskattereglene.

Revidert nasjonalbudsjett 2021 – Skatt på aksjeopsjoner til ansatte

  • For øvrig foreslås et par endringer i personbeskatningen, herunder at oppsparte BSU-midler kan benyttes til oppussing m.v. av eksisterende bolig.

Revidert nasjonalbudsjett 2021 - Personskatt

  • Det foreslås også justeringer i de nye reglene om kildeskatt på renter og royalty for å unngå dobbeltbeskatning når kildeskatten ilegges utbetalinger til et selskap som er gjenstand for NOKUS-beskatning.

Revidert nasjonalbudsjett 2021 - Kildeskatt på renter og royalty

  • Endelig foreslås det enkelte endringer i avgiftsreglene, herunder at den reduserte MVA-satsen på persontransport, overnatting og underholdning holdes på 6% til ut september 2021.

Revidert nasjonalbudsjett 2021 – Merverdiavgift og særavgifter

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.