<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Budsjettforliket - Slik blir skatten i 2022

Slik blir skatten i 2022

Støre-regjeringen og SV har den 29. november 2021 inngått et forlik om statsbudsjettet for 2022. Forliket innebærer enkelte justeringer av de skattereglene vi vil måtte leve med i 2022.

 

Støre-regjeringen og SV har den 29. november 2021 inngått et forlik om statsbudsjettet for 2022. Forliket innebærer enkelte justeringer av de skattereglene vi vil måtte leve med i 2022..

Kort fortalt innebærer budsjettforliket skjerpet skatt for de med høy lønn og de med høy formue.

Vi har oppdatert våre blogger om satsbudsjettet for 2022, som du finner her.

De viktigste endringene sammenlignet med situasjonen med Regjeringen Støres tilleggsproposisjon til Solberg-regjeringens Statsbudsjett for 2022, er:

Formuesskatten

Den såkalte «rabatten» i formuesskattegrunnlaget på arbeidende kapital reduseres til 25%. I 2021 er rabatten 45%.

Det innføres en høy formuesskattesats på 1,1% på formue over NOK 20 millioner.

De to innstramningene innebærer betydelig økning av effektiv skattesats for aksjer, driftsmidler og næringseiendom, fra 0,468% i 2021 til 0,825% for de med høye formuer. Dette er en skatteskjerpelse på mer enn 76%. På den annen side økes bunnfradraget for formuesskatten til NOK 1 700 000, som er NOK 500 000 høyere enn Støre-regjeringens forslag. Regjeringens forslag om å øke den alminnelige formuesskattesatsen til 0,95% blir stående.

Lønnsbeskatning

Det er i dag 4 trinn i trinnskattemodellen. Nå innføres det et nytt femte trinn for de med lønn over NOK 2 000 000. Denne trinnskatten blir 17,4% og innebære en maksimal marginalskatt på 47,4%.

Innslagspunktene for trinnskatt nivå 3 og 4 reduseres – noe som innebærer høyere skatt for alle med lønn over NOK 643 800, som er det nye innslagspunktet for trinnskatt nivå 3. Innslagspunktet for trinn 4 blir NOK 969 200

De lavtlønte får 0,1 prosentpoeng lavere skatt. Dette gjelder de med inntekt under innslagspunktet for trinnskatt nivå 3.

Dette skyldes at trygdeavgiften går ned til 8% for lønnsmottakere og 11,2% for næringsinntekt.

For de med høyrere inntekt kompenseres dette ved at skattesatsen i trinn 3 og trinn 4 økes med 0,1 prosentpoeng.

El-bil

Støre-regjeringen forslo å likestille firmabilbeskatningen for e-biler med vanlige biler. Dette reverseres noe ved at grunnlaget for å beregne skattepliktig fordel ved el-bil som firmabil settes til 80% av listeprisen.

Dokumentavgift

Det er verdt å få med seg at Regjeringen blir bedt om å utrede bruken av blanko-skjøter og plikt til tinglysning ved eiendomskjøp. Resultatet kan muligens bli at det blir en plikt å betale dokumentavgift ved enhver eiendomsoverdragelse.

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.