<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Støre-regjeringens forslag til Statsbudsjett 2022 – oppsummering

Statsbudsjettet 2022 – oppsummering etter forliket med SV

Her er en kort oppsummering av de viktigste forslagene i Støre-regjeringens forslag til Statsbudsjett 2022.

 

Oppdatert 30.11.2021. Regjeringen Støre har i Hurdalsplattformen lagt premissene for retningen for skattepolitikken de neste fire årene. Den 8. november 2021 la finansminister Vedum frem en tilleggsproposisjon til forslag til statsbudsjett for 2022. Dette opprinnelige budsjettforslaget var lagt frem av den avgåtte regjeringen Solberg den 12. oktober 2021. I våre blogger om statsbudsjettet for 2022 gjør vi rede for de viktigste forslagene slik de fremstår etter budsjettforliket den 29. november 2021 mellom AP/SP og SV.

Fordi de tre partiene har flertallet bak seg i Stortinget, synes det nå klart hvilke skatteregler vi vil leve med i 2022. 

Les også: Skatt i Hurdalsplattformen og i Statsbudsjettet for 2022

Her er en kort oppsummering av de viktigste forslagene.

Aksjebeskatningen

Det blir en ikke ubetydelig skatteøkning på aksjeutbytte og aksjegevinst ved at en personlig aksjonær rammes av utbytte- og gevinstskatt på 35,2%. Samlet skattebyrde for selskap og aksjonær blir da nesten 50%. I vår blogg om dette forklarer vi hvordan du kan redusere denne skatten i år.

Les mer om aksjebeskatning

Formuesskatt

Også formuesskatten skjerpes betydelig i 2022.

Formuesskatten skal opp til 0,95% og «rabattene» i formuesskattegrunnlagene reduseres. Blant annet reduseres rabatten i formuesskattegrunnlaget på arbeidende kapital til 25%. I 2021 er rabatten 45%.

Dessuten blir satsen 1,1 % på formue over NOK 20 000 000.

Regjeringen foreslår videre å innføre formuesskatt på eldre fiskeri- og oppdrettstillatelser som hittil har vært fritatt for denne skatten.

Les mer om formuesskatt

Aksjeopsjoner til ansatte

En hyggelig overraskelse er at Støre-regjeringen fastholder Solberg-regjeringens forslag til lempet skatt på aksjeopsjoner til ansatte i oppstartsbedrifter.

Beskatningstidspunktet utsettes til den ansatte realiserer sin aksjegevinst. Gevinsten skattlegges da som kapitalinntekt og ikke som lønn.

Les mer om incentivordninger

Personskatt

Støre-regjeringens forslag til innstramninger i ordningen om Individuell Sparing til Pensjon (IPS) innebærer at denne ordningen i realiteten blir uaktuell fremover.

Det foreslås enkelte lettelser blant annet ved at reisefradraget og fagforeningsfradraget økes.

For øvrig er det justeringer av satser og terskler.

Maksimalskatten på lønn blir 47,4% på lønn over NOK 2 000 000.

Les mer om personskatt

Elbil-skatt

Det er ikke blitt noe av trusselen om å innføre MVA på nye elbiler over NOK 600 000.

Men enkelte fordeler ved elbiler nedtrappes, herunder den gunstige firmabilordningen.

Les mer om elbil

Fradrag for gaver

Fradragsbeløpet halveres for gaver til frivillige organisasjoner.

Les mer om reduksjon i fradrag for gaver

MVA og særavgifter

Foruten forslag til MVA-fritak eller- plikt for de tre yrkesgruppene naprapater, osteopater og akupunktører, er det særlig omtalesakene som er av interesse når det gjelder MVA og avgifter.

Les mer om MVA og særavgifter

Internasjonal skatt

Det er ingen viktige forslag om internasjonal skatt denne gangen annet enn noen tekniske regler om kredit i NOKUS-skatt for norsk kildeskatt samt om konsernbidrag over landegrensene.

Les mer om internasjonal skatt

Hold deg oppdatert!

Den 16. november 2021 gjennomgikk vi endringene i webinaret «Støre-regjeringens skatteforslag for 2022».

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.