<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Styreansvarsforsikring_lopogkjop

Styreansvarsforsikring; Løp og kjøp!

Vårt råd er at man bør løpe og kjøpe styreansvarsforsikring. Bare ikke gjør det uten å lese det med liten skrift først!

Advokat Christian Fredrik Magnus har gjennom mange år jobbet med styrets rolle og styremedlemmenes personlige økonomiske ansvar. Det er stadig flere saker i retten som ender med fellende dom, og det kan være nyttig å vurdere styreansvarsforsikring om noe skulle gå galt. 

Tung personlig belastning

Det er et økende antall saker i og utenfor rettssystemet der styremedlemmer blir møtt med store økonomiske krav for handlinger de har foretatt som styremedlemmer. Det kan føre til betydelige, og for mange, ruinerende økonomiske forpliktelser. Det er også en tung personlig belastning som gjør at det kan være vanskelig å reise seg etter en slik sak, selv om man vinner fram til slutt.?

Les også:  Ruinert av å være styremedlem?

Forsikringsselskapenes vilkår

Vi har gjennomgått forskjellige forsikringsselskapers vilkår for styreansvarsforsikringer og blant annet sett på hva de forsikrer, hvem de forsikrer, hvor mye man er forsikret for og hva som er unntatt fra dekningen.

Prisen på styreforsikring hos ulike aktører har det til felles at de er rimelige. Men det er andre forskjeller som er verdt å legge merke til. Det er store forskjeller i hva som dekkes, hva som er unntatt, og hvordan forsikringsvilkårene er skrevet.

Vil du komme i kontakt med en av våre eksperter på styreansvar? 👨‍💼👩‍💼

Upresise vilkår kan føre til konflikt

Når man ser nærmere på vilkårene, og måten disse er skrevet på, er det noen påfallende forskjeller. Noen er upresise og for generelle. Dette kan føre til konflikt mellom forsikringsselskapene og forsikringstaker om hva som er dekket av forsikringen. Dette er en situasjon man vil unnvære når det blåser opp til storm i en sak om styreansvar der du kanskje er ansvarlig for hele din formue. 

Les også: Daglig leder kan ha personlig erstatningsansvar for tap selskapets underleverandører lider

Klare avgrensinger

Det er ønskelig å ha forsikringsvilkår som er klare og tydelige i sine avgrensninger, slik at du som styremedlem eller bedrift vet hva du er forsikret mot. Noen forsikringsselskap har skrevet vilkårene sine på under én side. Andre har vilkår som går over 15 sider. For noen kan vilkårene som er nedfelt på én side være gode nok. Men skal man som styremedlem ha en klar forståelse om hva man har dekning for, og hvordan en slik eventuell prosess skal gjennomføres, er det klart at mer omfattende og presise vilkår er å foretrekke.

Les også: Endringer i aksjeloven forenkler driften for aksjeselskaper

Viktig å sjekke hva som er unntatt forsikringsdekningen

Alle forsikringer synes i utgangspunktet å dekke ansvar som følger av det alminnelige ansvaret som styremedlemmer har etter aksjeloven § 17-1. Det er det som er unntatt forsikringsdekningen som er interessant i de ulike vilkårene.

Krav fra aksjonær

Alle forsikringene vi har gjennomgått har forhold som er unntatt forsikringsdekningen, men det varierer hvor omfattende disse unntakene er. Noen relevante unntak som en bør være særlig oppmerksom på er f.eks. unntaket for krav fra aksjonærer. Mellom 10-15 % av kravene i styreansvarssaker er reist av aksjonærer mot styremedlemmer. Kravene i disse sakene er ofte store og dermed meget belastende for dem kravene rettes mot. Et slikt unntak bør man i hvert fall ha et bevisst forhold til dersom man skal akseptere det.

Unntak for skader som kommer av forurensing

Et annet unntak, som kan ha katastrofale følger for styremedlemmer i bestemte bransjer, er unntaket for skader som kommer av forurensing. Det er mange bransjer som er eksponert for denne type skader, og som også forsøksvis kan føres tilbake til styrets opptreden og ansvarsområde. Spesielt oppdrettsbransjen og andre typer industriselskaper er eksponert her.

Les også: Når er bindende avtale inngått? Nærmere om signeringsforbehold

Dekning utover selve erstatningsansvaret

Et annet område man bør se nærmere på, er om det bare er selve erstatningsansvaret som dekkes. Noen dekninger forsikrer bare det endelige kravet mot deg som styremedlem. Dette blir ofte bare en del av den økonomiske belastningen ved et mulig erstatningsansvar.

En sak om erstatningsansvar starter ikke med selve kravet, eller med avgjørelsen av kravet. Saken begynner lenge før, og har mange aspekter som gir til dels store utgifter som kan være riktig og viktig å forsikre seg mot.

Mange forsikringer dekker også andre utgifter enn bare selve erstatningsansvaret. Et av forsikringsselskapenes vilkår har opptil 20 tilleggspunkter som kan dekkes, og som i mange tilfeller er meget relevant. Eksempler på dette er:

  • Krav fra ansatte.
  • Omkostninger til gjenoppretting av rennommé
  • Omkostninger til PR konsulenttjenester i forbindelse med trusler fra sosiale medier
  • Omkostninger til skadebegrensning.

Løp og kjøp, men gjennomgå vilkårene

Krav om erstatning i forbindelse med styre- og lederverv kan altså bli omfattende. Disse typetilfellene av omkostninger, og en god del andre, vil kunne påløpe selv om det ikke kommer et krav om erstatning. Det kan dermed være godt å være forsikret mot slike utgifter. Utgiftene kan også bli betydelige, slik at det i mange tilfeller er viktig å forsikre seg mot dem.

Rådet etter gjennomgangen av vilkårene er fremdeles at man bør ha styreansvarsforsikring. Bare ikke gjør det uten å lese det med liten skrift først! Det er en mengde ulike tilbydere av styreansvarsforsikringer, og det er en god idé å konsultere en uavhengig forsikringsmegler eller en advokat om dette før man velger.

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg med selskapsrett.

Magnus Legal - Bilde landingside-styrets årshjul_ny

Styrets årshjul - i praktisk Excelformat

Styrets årshjul er et godt verktøy for styret for å påse at alt blir behandlet, og til rett tid.

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.