<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Fremleie av næringslokaler

  Av Synnøve Sørdal 25. juni 2018

  Det er ikke uvanlig at leietaker ønsker å flytte ut av lokalene sine. Det kan oppstå et behov som det nåværende lokalet ikke oppfyller, bedriften skal ekspandere og trenger mer plass, eller det kan være nødvendig å redusere kostnader.

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

  Hvordan håndtere merverdiavgift ved leietakers konkurs?

  Av Øystein Vågsether 28. mai 2018

  For utleiere av næringseiendom er leietakers konkurs kun én av flere risikoer man må være forberedt på. Så hvordan håndterer du merverdiavgiften dersom din leietaker går konkurs?

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

  Utbyggingsavtalen – korleis tenke stort med liten risiko?

  Av Torgils Bryn 18. mai 2018

  Utbyggingsavtale med opsjonselement er ein god modell for utbygging av større områder utan for stor økonomisk eksponering. Dersom utbygger har låg økonomisk risiko er han vidare i stand til å gje grunneigar større vederlag for grunneigedommen. Kva er suksessmomenta i avtalen?

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Entreprenøren kan kreve retting av mangler i boligprosjekter

  Av Alida Steinsland Berggraf 10. mai 2018

  Ved oppføring av bolig oppstår det jevnlig tvister mellom forbruker og entreprenør som følge av mangler. Dersom det foreligger mangler kan forbruker i utgangspunktet kreve at entreprenøren retter mangelen. Retting er imidlertid også en sentral rettighet for entreprenør da det kan forhindre eller redusere det ansvaret som følger av eventuell mangel.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Lokalenes stand ved fraflytting

  Av Andreas W. Hennyng 16. april 2018

  Uenighet mellom leietaker og utleier ved tilbakelevering av et næringslokale er ikke uvanlig. Mange problemer kan unngås ved god dokumentasjon, samt protokoller fra befaring både ved overlevering til leietaker og ved tilbakelevering til utleier. Her kan du lese mer om hva du bør huske på og laste ned guide med mal til overtagelsesprotokoll.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Kan en entreprenør holde tilbake FDV-dokumentasjon?

  Av Laila Kristjansson 19. mars 2018

   

  Vi får dette spørsmålet med jevne mellomrom da noen entreprenører har rutine på at FDV-dokumentasjon ikke blir overlevert til kunden før samtlige regninger er betalt. Entreprenøren ønsker å beholde FDV-dokumentasjonen som en «garanti» for fullt oppgjør. Kan entreprenøren rettmessig gjøre dette?

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Rekkefølgebestemmelser

  Av Mette Nagy Stovner 15. februar 2018

  Før du begynner å bygge ut et område bør du sjekke om kommunen har fastsatt rekkefølgekrav i reguleringsplanen for området.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Hva skal til for at det foreligger en mangel i boligprosjektet?

  Av Alida Steinsland Berggraf 25. januar 2018

  Stadig hevder forbruker at det foreligger mangler etter kjøp av ny bolig. Men hva skal til for at det foreligger en mangel og hva er konsekvensene? 

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Kommunale vann- og avløpsanlegg – hvem har driftsansvaret?

  Av Torgils Bryn 15. januar 2018

  Kan en kommune nekte å overta ansvar for drift og vedlikehold av et VA-anlegg ved ferdigstilling?

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Hva anses som ledd i utleien?

  Av Øystein Vågsether 8. januar 2018

  Unngå overraskelser fra skatteetaten – pass på at du avgiftsbehandler tilleggsytelser riktig i leieforhold!

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Velkommen til Magnus Legal-bloggen

  Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


  Besøk også magnuslegal.no

  Siste innlegg

  Søk i bloggen