<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Entreprenøren kan kreve retting av mangler i boligprosjekter

  Av Alida Steinsland Berggraf 10. mai 2018

  Ved oppføring av bolig oppstår det jevnlig tvister mellom forbruker og entreprenør som følge av mangler. Dersom det foreligger mangler kan forbruker i utgangspunktet kreve at entreprenøren retter mangelen. Retting er imidlertid også en sentral rettighet for entreprenør da det kan forhindre eller redusere det ansvaret som følger av eventuell mangel.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Lokalenes stand ved fraflytting

  Av Andreas W. Hennyng 16. april 2018

  Uenighet mellom leietaker og utleier ved tilbakelevering av et næringslokale er ikke uvanlig. Mange problemer kan unngås ved god dokumentasjon, samt protokoller fra befaring både ved overlevering til leietaker og ved tilbakelevering til utleier. Her kan du lese mer om hva du bør huske på og laste ned guide med mal til overtagelsesprotokoll.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Kan en entreprenør holde tilbake FDV-dokumentasjon?

  Av Laila Kristjansson 19. mars 2018

   

  Vi får dette spørsmålet med jevne mellomrom da noen entreprenører har rutine på at FDV-dokumentasjon ikke blir overlevert til kunden før samtlige regninger er betalt. Entreprenøren ønsker å beholde FDV-dokumentasjonen som en «garanti» for fullt oppgjør. Kan entreprenøren rettmessig gjøre dette?

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Rekkefølgebestemmelser

  Av Mette Nagy Stovner 15. februar 2018

  Før du begynner å bygge ut et område bør du sjekke om kommunen har fastsatt rekkefølgekrav i reguleringsplanen for området.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Utleie av fast eiendom: Regler for frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret

  Av Synnøve Sørdal 1. februar 2018

  Fast eiendom er unntatt merverdiavgift, men utleiere av bygg og anlegg kan la seg frivillig registrere i Merverdiavgiftsregisteret. Her får du reglene som gjelder.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Hva skal til for at det foreligger en mangel i boligprosjektet?

  Av Alida Steinsland Berggraf 25. januar 2018

  Stadig hevder forbruker at det foreligger mangler etter kjøp av ny bolig. Men hva skal til for at det foreligger en mangel og hva er konsekvensene? 

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Kommunale vann- og avløpsanlegg – hvem har driftsansvaret?

  Av Torgils Bryn 15. januar 2018

  Kan en kommune nekte å overta ansvar for drift og vedlikehold av et VA-anlegg ved ferdigstilling?

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Hva anses som ledd i utleien?

  Av Øystein Vågsether 8. januar 2018

  Unngå overraskelser fra skatteetaten – pass på at du avgiftsbehandler tilleggsytelser riktig i leieforhold!

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Entreprenør: Få orden på fakturering og innkreving

  Av Øystein Vågsether 21. desember 2017

  Har du som entreprenør opplevd problemer med å få betalt fra kunden? Å levere et godt produkt hjelper lite om du ikke får korrekt og rettidig betalt. Nedenfor går vi gjennom noen nyttige tips for å sikre at du har gjort ditt.

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

  Slik brukes anleggsbidragsmodellen

  Av Synnøve Sørdal 11. desember 2017

  Dette må du være oppmerksom på når du som utbygger skal inngå en anleggsbidragsavtale med kommunen.

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

  Velkommen til Magnus Legal-bloggen

  Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


  Besøk også magnuslegal.no

  Siste innlegg

  Søk i bloggen