<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Snart kommer det endringer i varemerkeloven

  Av Henrik Moen 23. februar 2021

  I slutten av 2015 vedtok EU et nytt varemerkedirektiv (EU 2015/2436), som vi i Norge plikter å gjennomføre innen 2023. Endringene er vedtatt i Norge, men enda ikke trådt i kraft. Dette vil trolig skje i løpet av sommeren 2021.

  Les mer

  Temaer: Varemerkeregistrering, Immaterielle rettigheter

  Forretningshemmeligheter – visste du at vernet ble styrket ved årsskiftet?

  Av Elisabeth Cramer 19. januar 2021

  Den 1. januar i år trådte den nye forretningshemmelighetsloven i kraft. Forretningshemmeligheter var vernet også før dette, men reglene var spredt rundt i forskjellige lover og var vanskelige å håndheve. Formålet med den nye loven er å styrke vernet og gjøre det enklere å håndheve rettighetene.

  Les mer

  Temaer: Varemerkeregistrering, IPR, Immaterielle rettigheter

  Varemerkeregistrering – husk å beskytte varemerket ditt!

  Av Elisabeth Cramer 7. januar 2020

  Et kjent varemerke er gjerne resultat av betydelig innsats i tid og ressurser, og kan representere store verdier for din virksomhet. For å få maksimalt ut av disse verdiene, og for å beskytte virksomheten mot konkurrenter, bør du sørge for at varemerket er beskyttet.

  Les mer

  Temaer: Varemerkeregistrering, IPR, Immaterielle rettigheter

  Velkommen til Magnus Legal-bloggen

  Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


  Besøk også magnuslegal.no

  See our English blog here: Click here to visit our English blog.

  Siste innlegg

  Søk i bloggen