<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Arbeidsgiverperioden for sykepenger – presiseringer fra NAV om koronarelatert fravær

  Av Erik Engeland 30. mars 2020

  NAV har i helgen kommet med noen presiseringer for hvordan arbeidsgiver skal forholde seg til at arbeidsgiverperioden for sykepenger er redusert til 3 dager ved koronarelatert fravær.

  Les mer

  Temaer: Koronavirus

  Korona-ansvar for styremedlemmer? Det er nå det gjelder!

  Av Ole Kvelstad 30. mars 2020

  Oppdatert 30.03.2020: Det er vanskelig for et styre å vite hva som er det rette å gjøre, men det er helt sikkert at dette ikke er tiden for å sitte stille. Styreansvaret og ledelsesansvaret skjerpes i krisetider som denne.

  Les mer

  Temaer: Koronavirus

  Regjeringen foreslår 100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe korona-rammede bedrifter - oppdatert 27.03.2020

  Av Martin Wikborg 27. mars 2020

  Oppdatert 27.03.2020: Regjeringen vil foreslå to nye lånetiltak med en samlet ramme på minst 100 milliarder kroner. Tiltakene vil gjøre det lettere for kriserammede norske bedrifter å skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den krevende situasjonen de nå står i.

  Les mer

  Temaer: Koronavirus

  Redusert eller utsatt betaling av husleie. Hvordan skal utleier håndtere merverdiavgiften?

  Av Synnøve Sørdal 20. mars 2020

  Husleie utgjør som regel en vesentlig del av kostnadsbasen og likviditeten til mange leietakere har kommet under sterkt press på veldig kort tid. I de siste dagene har vi sett at mange utleiere ønsker å strekke seg langt for å beholde leieforholdet og å holde liv og aktivitet i byggene, og dermed også slippe å måtte ut på markedet for å finne nye leietakere.

  Les mer

  Temaer: Merverdiavgift, Koronavirus

  Endring i skattereglene og arbeidsgiveravgiften pga koronautbruddet

  Av Martin Wikborg 19. mars 2020

  Oppdatert 19.03.2020: Det er foreslått midlertidig reduksjon av arbeidsgiveravgiften samt endringer om tilbakeføring av underskudd og utsatt betaling av formuesskatt. Effekten av de fleste av disse tiltakene ligger frem i tid, men forslaget er begrunnet med at utsikten til slik frigjort likviditet kan bidra til at bedrifter som trenger det kan få lån nå.

  Les mer

  Temaer: Koronavirus

  Korona - hva gjør vi nå?

  Av Christian Fredrik Magnus 13. mars 2020

  Situasjonen er ekstraordinær, og det er flere spørsmål enn svar. Vi vet ikke hvor lenge det varer og vi vet ikke hva det betyr, men vi vet at vi må forholde oss til det. Det er sikkert riktig å håpe på det beste, men være forberedt på det verste? Det betyr at man bør ha et bevisst forhold til styret og ledelsens ansvar, rollen som arbeidsgiver, forholdet til kontraktsparter, banker og andre, og at du bør ha sett på hva slags forsikringsdekninger dere har.

  Les mer

  Temaer: Koronavirus

  Når får Korona-forslagene virkning?

  Av Martin Wikborg 13. mars 2020

  Flere av regjeringens forslag som ble fremsatt i dag, fredag den 13. mars 2020, innebærer endring i eksisterende lover. Slike forslag må behandles og godkjennes av Stortinget.

  Les mer

  Temaer: Koronavirus

  Bedriftens tilgang på likviditet under koronakrisen

  Av Magnus Legal 13. mars 2020

  Regjeringen har satt inn tiltak for å gi bankene utvidede muligheter til å gi lån, og appellerer til at banknæringen bidrar til å ivareta virksomheter som får anstrengt likviditet på grunn av den ekstraordinære situasjonen.

  Les mer

  Temaer: Koronavirus

  Forsinkelser på byggeprosjekter på grunn av koronasituasjonen

  Av Laila Kristjansson 13. mars 2020

  Utbruddet av koronaviruset innebærer at hele næringslivet bremses. Det kan oppstå forsinkelser på byggeprosjekter; enten på grunn av at ansatte blir sykmeldte, satt i karantene, eller ved at man ikke har tilgang til varer som forventet.

  Les mer

  Temaer: Koronavirus

  Force majeure i byggenæringen

  Av Laila Kristjansson 13. mars 2020

  En entreprenør kan ha krav på fristforlengelse når fremdriften på prosjektet blir hindret på grunn av såkalt «force majeure» eller på grunn av forhold på oppdragsgiverens side.

  Les mer

  Temaer: Koronavirus

  Velkommen til Magnus Legal-bloggen

  Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


  Besøk også magnuslegal.no

  See our English blog here: Click here to visit our English blog.

  Siste innlegg

  Søk i bloggen