<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Statsbudsjettet 2019 - oppsummering

Av Martin Wikborg 8. oktober 2018

Mandag den 8. oktober 2018 la Regjeringen frem en rekke endringsforslag innenfor skatt og avgift i forbindelse med statsbudsjettet for 2019. Her får du oppsummeringen.

Les mer

Temaer: Selskapsrett, Merverdiavgift, Skatt, Internasjonal

MVA og avgift i statsbudsjettet 2019

Av Henrik Julius Nilsen 8. oktober 2018

Regjeringen foreslår ingen endringer av merverdisatsene for 2019.

Les mer

Temaer: Merverdiavgift

Mva-fradrag ved oppføring av næringseiendom

Av Synnøve Sørdal 2. juli 2018

Det er allment kjent at man ved oppføring av næringseiendom i mange tilfeller har rett til å fradragsføre merverdiavgift på oppføringskostnadene – på visse vilkår. Kjenner du til akkurat hvilke vilkår dette er?

Les mer

Temaer: Merverdiavgift, Eiendom

Fremleie av næringslokaler

Av Synnøve Sørdal 25. juni 2018

Det er ikke uvanlig at leietaker ønsker å flytte ut av lokalene sine. Det kan oppstå et behov som det nåværende lokalet ikke oppfyller, bedriften skal ekspandere og trenger mer plass, eller det kan være nødvendig å redusere kostnader.

Les mer

Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

Hvordan håndtere merverdiavgift ved leietakers konkurs?

Av Øystein Vågsether 28. mai 2018

For utleiere av næringseiendom er leietakers konkurs kun én av flere risikoer man må være forberedt på. Så hvordan håndterer du merverdiavgiften dersom din leietaker går konkurs?

Les mer

Temaer: Merverdiavgift, Eiendom

Får man fradrag for mva på kostnader til miljøsanering av eiendom?

Av Synnøve Sørdal 30. april 2018

Skal du selge eller utvikle en eiendom der det har vært drevet avgiftspliktig virksomhet, og blir pålagt av myndighetene å foreta miljøsaneringer på tomten? Eller krever kjøper at det gjøres rivingsarbeider eller opprydning av farlig avfall i grunnen før du selger?

Les mer

Temaer: Merverdiavgift

Entreprenør: Få orden på fakturering og innkreving

Av Øystein Vågsether 21. desember 2017

Har du som entreprenør opplevd problemer med å få betalt fra kunden? Å levere et godt produkt hjelper lite om du ikke får korrekt og rettidig betalt. Nedenfor går vi gjennom noen nyttige tips for å sikre at du har gjort ditt.

Les mer

Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

Slik brukes anleggsbidragsmodellen

Av Synnøve Sørdal 11. desember 2017

Dette må du være oppmerksom på når du som utbygger skal inngå en anleggsbidragsavtale med kommunen.

Les mer

Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

Selger du fast eiendom eller en entreprenørtjeneste?

Av Synnøve Sørdal 20. november 2017

Omsetning av fast eiendom og omsetning av entreprenørtjenester behandles på forskjellige måter i avgiftsregelverket. Grensen kan være uklar. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hva man selger og hvordan det skal avgiftsbehandles. Regningen fra Skatteetaten kan ellers komme uventet.

Les mer

Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

Slik håndterer du mva ved salg av eiendomsprosjekt

Av Øystein Vågsether 9. november 2017

Merverdiavgift kan alene utgjøre 25 % av kostnadene i et eiendomsprosjekt. Unngå å havne i momsfella! Her er forholdene du må være klar over dersom du skal selge et eiendomsprosjekt før det er ferdigstilt.

Les mer

Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

Velkommen til Magnus Legal-bloggen

Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


Besøk også magnuslegal.no

Siste innlegg

Søk i bloggen