<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Entreprenør: Få orden på fakturering og innkreving

  Av Øystein Vågsether 21. desember 2017

  Har du som entreprenør opplevd problemer med å få betalt fra kunden? Å levere et godt produkt hjelper lite om du ikke får korrekt og rettidig betalt. Nedenfor går vi gjennom noen nyttige tips for å sikre at du har gjort ditt.

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

  Slik brukes anleggsbidragsmodellen

  Av Synnøve Sørdal 11. desember 2017

  Dette må du være oppmerksom på når du som utbygger skal inngå en anleggsbidragsavtale med kommunen.

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

  Selger du fast eiendom eller en entreprenørtjeneste?

  Av Synnøve Sørdal 20. november 2017

  Omsetning av fast eiendom og omsetning av entreprenørtjenester behandles på forskjellige måter i avgiftsregelverket. Grensen kan være uklar. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hva man selger og hvordan det skal avgiftsbehandles. Regningen fra Skatteetaten kan ellers komme uventet.

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

  MVA-utfordringer ved utleie av kontorhotell

  Av Synnøve Sørdal 2. november 2017

  Kontorhotell har en kontinuerlig utskiftning av fremleietakere, som benytter arealet på ulik måte og med ulik leietid. Dette kan by på utfordringer knyttet til merverdiavgiftbehandlingen.

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

  Nytt forslag: Slutt på mva-avtaler for eiendomsutbyggere i Oslo?

  Av Øystein Vågsether 16. oktober 2017

  Byrådet anbefaler at Oslo kommune skal ta seg betalt for å overta offentlige anlegg for VA. Om forslaget vedtas vil det få store konsekvenser – spesielt for utviklere av boligeiendommer.

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

  MVA og avgift i statsbudsjettet 2018

  Av Øystein Vågsether 12. oktober 2017

  Regjeringen foreslår å øke den lave merverdiavgiftssatsen til 12 %, hvilket rammer særlig reiselivsnæringen. Årsavgift for kjøretøy foreslås erstattet med en trafikkforsikringsavgift, og de tyngste el-bilene ilegges en engangsavgift.

  Les mer

  Temaer: Skatt, Merverdiavgift

  Slik får du fradrag for merverdiavgift på infrastruktur

  Av Synnøve Sørdal 4. september 2017

  Hvordan skal du innrette deg for å unngå at merverdiavgift på offentlig infrastruktur blir en kostnad i utbyggingsprosjektet?

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

  Mva og utbygging av boligfelt – et regelverk for forskjellsbehandling

  Av Torgils Bryn 26. juni 2017

  En offentlig utbygger av infrastruktur til boligfelt får tilbake merverdiavgift. En privat utbygger nyter ikke godt av denne ordningen og får høyere kostnader. Reglene kan med fordel endres.

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

  Velkommen til Magnus Legal-bloggen

  Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


  Besøk også magnuslegal.no

  Siste innlegg

  Søk i bloggen