<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

MVA-utfordringer ved utleie av kontorhotell

Av Synnøve Sørdal 2. november 2017

Kontorhotell har en kontinuerlig utskiftning av fremleietakere, som benytter arealet på ulik måte og med ulik leietid. Dette kan by på utfordringer knyttet til merverdiavgiftbehandlingen.

Les mer

Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

Nytt forslag: Slutt på mva-avtaler for eiendomsutbyggere i Oslo?

Av Øystein Vågsether 16. oktober 2017

Byrådet anbefaler at Oslo kommune skal ta seg betalt for å overta offentlige anlegg for VA. Om forslaget vedtas vil det få store konsekvenser – spesielt for utviklere av boligeiendommer.

Les mer

Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

MVA og avgift i statsbudsjettet 2018

Av Øystein Vågsether 12. oktober 2017

Regjeringen foreslår å øke den lave merverdiavgiftssatsen til 12 %, hvilket rammer særlig reiselivsnæringen. Årsavgift for kjøretøy foreslås erstattet med en trafikkforsikringsavgift, og de tyngste el-bilene ilegges en engangsavgift.

Les mer

Temaer: Skatt, Merverdiavgift

Slik får du fradrag for merverdiavgift på infrastruktur

Av Synnøve Sørdal 4. september 2017

Hvordan skal du innrette deg for å unngå at merverdiavgift på offentlig infrastruktur blir en kostnad i utbyggingsprosjektet?

Les mer

Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

Mva og utbygging av boligfelt – et regelverk for forskjellsbehandling

Av Torgils Bryn 26. juni 2017

En offentlig utbygger av infrastruktur til boligfelt får tilbake merverdiavgift. En privat utbygger nyter ikke godt av denne ordningen og får høyere kostnader. Reglene kan med fordel endres.

Les mer

Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

Påkostning eller vedlikehold av næringseiendom - hva får du fradrag for?

Av Øystein Vågsether 31. mai 2017

Om en eiendom er blitt enten vedlikeholdt eller påkostet, er avgjørende for spørsmål om merverdiavgift og nivået for beskatning.

Les mer

Temaer: Eiendom, Merverdiavgift

Velkommen til Magnus Legal-bloggen

Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


Besøk også magnuslegal.no

Siste innlegg

Søk i bloggen