Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem den 12. mai 2020.