<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Statsbudsjettet 2019 - oppsummering

Av Martin Wikborg 8. oktober 2018

Mandag den 8. oktober 2018 la Regjeringen frem en rekke endringsforslag innenfor skatt og avgift i forbindelse med statsbudsjettet for 2019. Her får du oppsummeringen.

Les mer

Temaer: Selskapsrett, Merverdiavgift, Skatt, Internasjonal

Selskapsskatt i statsbudsjettet 2019

Av Alf Bakke-Løyning 8. oktober 2018

Som ventet foreslås en reduksjon i skattesatsen på alminnelig inntekt fra 23 til 22 % i 2019 for både selskap og personer. Samtidig økes oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte fra 1,33 til 1,44. I praksis betyr det at skattesats for aksjeutbytte og aksjegevinst går opp fra 30,59 % til 31,68 %.

Les mer

Temaer: Selskapsrett, Skatt

Administrative forslag – statsbudsjettet 2019

Av Torbjørn Wiken 8. oktober 2018

Den 8. oktober la Regjeringen frem en rekke endringsforslag innenfor skatt og avgift i forbindelse med statsbudsjettet for 2019. Her er de viktigste administrative endringsforslagene.

Les mer

Temaer: Selskapsrett, Skatt

Når er bindende avtale inngått? Nærmere om signeringsforbehold

Av Andreas W. Hennyng 4. september 2018

Partene i en forhandling kan ofte ha svært forskjellige meninger om når en bindende avtale er inngått. I forhandlinger av et visst omfang kan det derfor være smart å innta signeringsforbehold tidlig.

Les mer

Temaer: Selskapsrett, Kontrakter

Hvordan unngå straffeskatt?

Av Maren Alvseike 14. mai 2018

Straffeskatt, eller tilleggsskatt som er det formelle begrepet, er en bot som skattekontoret kan ilegge både privatpersoner og selskap.

Les mer

Temaer: Selskapsrett

Skattemelding næringsdrivende - Unngå tvangsmulkt lever skattemeldingen i tide

Av Alf Bakke-Løyning 9. april 2018

 

 Frist for innlevering av skattemelding næringsdrivende

4. april 2018 blir skattemeldingen for 2017 tilgjengelig for alle næringsdrivende, og fristen for å levere denne er 31. mai 2018. Tidligere hadde det ingen store konsekvenser om man ikke overholdt denne fristen, i hvert fall ikke dersom man sørget for levering før skattekontoret rakk å foreta en skjønnsligning. Etter at den nye skatteforvaltningsloven trådte i kraft har skattekontoret fått noen effektive virkemidler i verktøykassen sin, deriblant tvangsmulkt.

Les mer

Temaer: Selskapsrett

Konserninterne transaksjoner og internprising

Av Alf Bakke-Løyning 12. mars 2018

Mer enn 60 % av verdenshandelen foregår mellom selskaper innen samme konsern. Også for norske selskaper er store deler av handelsvirksomheten gjort med utenlandske eller norske konsernselskaper.

Les mer

Temaer: Selskapsrett

Forskuddsskatt – dette må du vite

Av Torbjørn Wiken 12. februar 2018

Både vanlige lønnstakere og selvstendig næringsdrivende er forskuddspliktige i forhold til skatt. For lønnstakere er det arbeidsgiver som forestår selve skattetrekket, og det kalles for forskuddstrekk.

Les mer

Temaer: Selskapsrett

Due Diligence ved salg av virksomhet

Av Alf Bakke-Løyning 22. januar 2018

Det er viktig med gode forberedelser før et virksomhetssalg. Her får du nyttige råd og en sjekkliste for Due Diligence prosessen.

Les mer

Temaer: Skatt, Selskapsrett

Skattefri omdanning – 10 tips og fallgruver

Av Øivind Henrik von Mehren 26. oktober 2017

Vi deler vår erfaring med deg! Her får du praktisk informasjon som kan være gull verdt når du skal gjennomføre en skattefri omdanning.

Les mer

Temaer: Skatt, Selskapsrett

Velkommen til Magnus Legal-bloggen

Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


Besøk også magnuslegal.no

Siste innlegg

Søk i bloggen