<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Torbjørn Wiken er oppnevnt som medlem i Advokatforeningens lovutvalg i skatterett

Torbjørn Wiken er oppnevnt som medlem i Advokatforeningens lovutvalg i skatterett

Torbjørn Wiken er oppnevnt som medlem i Advokatforeningens lovutvalg i skatterett

 

Advokatforeningens hovedstyre har oppnevnt advokat Torbjørn Wiken fra Advokatfirmaet Magnus Legal som medlem i Advokatforeningens lovutvalg i skatterett.

Utnevnelsen gjelder fra 1. januar 2022 og i tre år.

Advokatforeningen har 27 forskjellige lovutvalg og en rekke faste utvalg. Lovutvalgene består av medlemmer med særskilt erfaring og kompetanse innenfor det enkelte utvalgs fagfelt. 

Lovutvalgene utarbeider forslag til høringsuttalelser, følger med i lovgivningsarbeidet og rådgir innenfor sitt fagområde. Medlemskapet gir dermed mulighet for å påvirke lovgivningen gjennom rettspolitiske innspill og tilbyr verdifullt samarbeid med andre dyktige advokater og jurister innenfor fagområdet.

Les mer på Advokatforeningens nettsider.

Kontakt: Torbjørn Wiken

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.