<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Terese Eriksen Eldholm

Traineeblogg – Magnus Legal

Alt i alt har oppholdet hos Magnus Legal vært fantastisk, og jeg vil anbefale alle jusstudenter å søke trainee-opphold her.

Mitt navn er Terese Eriksen Eldholm, og jeg er sisteårsstudent ved Universitetet i Bergen. Dette semesteret har jeg skrevet masteroppgave innen sivilprosess, og vært deltidsansatt som trainee på Oslokontoret til Advokatfirmaet Magnus Legal én dag i uken.

Arbeidsoppgaver

Som trainee hos Magnus Legal har jeg fått muligheten til å arbeide med ulike oppgaver innenfor en rekke forskjellige fagfelt. Jeg har for eksempel skrevet klage til jordskifteretten og hjulpet med utforming av prosesskriv og husleiekontrakter. I tillegg til disse oppgavene har jeg fått deltatt på klientmøter og vært i direkte dialog med klienter. Advokatene har gitt meg god oppfølging på de oppgavene jeg har blitt tildelt, og jeg opplever en lav terskel for å stille spørsmål.

På Oslokontoret har jeg også bidratt med administrative oppgaver som blant annet bestillinger og innkjøp til kontoret. På denne måten har jeg fått nærmere innblikk i den daglige driften av et advokatkontor, og blitt bedre kjent med administrasjonen hos Magnus Legal.

Les mer om hvilke fagområder Magnus Legal arbeider med

Markedsarbeid

I forbindelse med et nytt markedsprosjekt hos Magnus Legal har jeg fått muligheten til å bli en del av deres markedsteam. Arbeidet har vært svært lærerikt både med tanke på samarbeidet som kreves ved et nyoppstartet prosjekt, og selve markedsarbeidet som er ukjent territorium for en jusstudent. Som en del av teamet har jeg blitt kjent med ansatte hos Magnus Legal på tvers av kontorene i Bergen, Stavanger og Trondheim.

Det har vært veldig gøy å få være en del av markedsprosjektet. Arbeidsoppgavene ligger noe utenfor hva man vanligvis får muligheten til å arbeide med under et alminnelig trainee-opphold, og har derfor gitt en unik erfaring som i størst grad tilkommer partnere og senioradvokater.

Les også: Mitt trainee-opphold hos Advokatfirmaet Magnus Legal AS

Sosialt

Det å starte som nyansatt midt under en pandemi kan være krevende, men hos Magnus Legal har jeg følt meg inkludert helt fra start. Jeg har blant annet fått muligheten til å benytte kontorlokalet til å skrive masteroppgave de dagene jeg ikke har vært på jobb. I tillegg har jeg fått delta på avslutningslunsj for tidligere ansatte. Alt i alt har oppholdet hos Magnus Legal vært fantastisk, og jeg vil anbefale alle jusstudenter å søke trainee-opphold her.

Les mer om karriere i Magnus Legal her: Den beste arbeidsplassen

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.