Ekstrahjelp til jul-1

Julekake, marsipangris, grantrær og pepperkaker. Ja, det nærmer seg jul, og mens de fleste av oss stresser av gårde med julegavehandling, baking, julebord og juleavslutninger, er det mange som trenger ekstra arbeidskraft til virksomheten sin.

Det kan være behov for ekstrahjelp til jul både i forhold til økt varebeholdning, black friday-dager og til de velkjente «byttedagene» i romjulen. Mange av bedriftens ansatte drar kanskje på juleferie, enten på skitur eller rett og slett for å brune seg litt i sydensola. Da er det for mange viktig å få erstattet denne midlertidig fraværende arbeidskraften med litt ekstrahjelp.

Midlertidige ansatte er i utgangspunktet et unntak fra hovedregelen om fast ansettelse.

Vet du som arbeidsgiver hva som er lovlig når det gjelder å ansette ekstrahjelp til jul?

Hovedregel og unntak

Hovedregelen er at du som arbeidsgiver er forpliktet til å ansette arbeidstakere i fast stilling. Dette innebærer at arbeidsforholdet varer til den ansatte sier opp, eller blir oppsagt. 

Loven åpner likevel for midlertidige ansettelser. Det innebærer at den ansatte kun har et tidsbegrenset arbeidsforhold som avvikles enten når ansettelsesperioden er over eller arbeidet er fullført. Dette er praktisk i forhold til perioder hvor arbeidsgiver trenger ekstra arbeidskraft, som for eksempel i julen.

Mer om reglene: Trenger du vikarer? Her er reglene om midlertidig ansettelse!

Gjør det riktig så slipper du dyre konsekvenser

Det er svært viktig at virksomheten holder tungen rett i munnen når de har intensjon om å hyre inn julehjelp. Ulovlige ansettelser kan få store konsekvenser. I ytterste fall kan julehjelpen kreve fast ansettelse og erstatning. Dette uavhengig av hvor lenge vedkommende har jobbet.

Når er midlertidig ansettelse lovlig?

Midlertidig ansettelse er lovlig hvis det er snakk om vikarer, altså hvis du trenger å erstatte noen som skal ha fri/fravær i den aktuelle perioden.

Videre kan du også ansette noen midlertidig dersom det er økt arbeidsmengde i julen. For eksempel hvis du driver butikk og trenger ekstra arbeidskraft til å sette varer i hyllene, eventuelt at du trenger noen til å håndtere kunder i romjulen fordi du vet at da er det erfaringsmessig er stort kundetrykk.

Et eksempel:

Freddy Fryser driver elektronikkbutikk, og både før og i julen trenger han ekstra hjelp fordi det oppstår både vare- og kundetrykk. Han ansetter Vera Avlaster for å bistå med å sette ut varer og håndtere kunder når de tropper opp i romjula for å bytte inn elektriske tannbørster eller fotbad. Da har Freddy en god grunn til å bli avlastet, og både han og Vera vil dra fordeler av å inngå en tidsavgrenset arbeidsavtale. Det foreligger altså et klart behov og en etterspørsel i den angitte perioden. At arbeidsforholdet er tidsbegrenset må fremgå klart i en arbeidskontrakt.

Pass også på reglene for arbeidstid – særlig om du skal ansette barn eller ungdom i julen. Last ned gratis guide om arbeidstidsreglene her:

Last ned gratis guide Alt arbeidsgiver trenger å vite om reglene for arbeidstid

Artikkelen ble først publisert i 2018, oppdatert i november 2019.