<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ekstrahjelp til jul

Trenger du ekstrahjelp til jul?

Midlertidige ansatte er et unntak fra hovedregelen om fast ansettelse. Vet du som arbeidsgiver hva som er lov ved ansettelse av ekstrahjelp til jul?

Julen nærmer seg, og kjøpegleden er tilbake for fullt etter to år med nedstenging og restriksjoner i forbindelse med pandemien. Butikkene er igjen fulle av folk, og behovet for ekstra arbeidskraft gjør seg gjeldende for mange bedrifter. Det kan være alt fra pakking av varer til support for digitale løsninger, eller levering av catering i forbindelse med julebordsesongen.

Midlertidige ansatte er i utgangspunktet et unntak fra hovedregelen om fast ansettelse.

Vet du som arbeidsgiver i hvilke tilfeller det er lovlig å ansette ekstrahjelp til jul?

Hovedregel og unntak

Hovedregelen er at du som arbeidsgiver er forpliktet til å ansette arbeidstakere i fast stilling. Dette innebærer at arbeidsforholdet varer til den ansatte sier opp, eller blir oppsagt.

Loven åpner likevel for midlertidige ansettelser. Det innebærer at den ansatte kun har et tidsbegrenset arbeidsforhold som avvikles enten når ansettelsesperioden er over eller arbeidet er fullført. Dette er praktisk i forhold til perioder hvor arbeidsgiver trenger ekstra arbeidskraft, som for eksempel i julen.

Fra 1. juli 2022 ble reglene om midlertidig ansettelser skjerpet inn, og adgangen for midlertidige ansettelser i inntil ett år på generelt grunnlag ble tatt ut av arbeidsmiljøloven. Det er fortsatt adgang til å ansette midlertidig dersom arbeidet er av «midlertidig karakter» eller om det er snakk om vikariat eller praksisplass.

Regjeringen uttaler: “Formålet med lovendringen er å styrke arbeidstakernes rett til fast ansettelse. Etter 1. juli 2022 vil adgangen til å ansette midlertidig i all hovedsak være begrenset til situasjoner der det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for arbeidskraft.”

Midlertidige ansettelser som er inngått før lovendringen vil fortsatt være gyldige og kan løpe ut den avtalte ansettelsesperioden.

Mer om reglene: Trenger du vikarer? Her er reglene om midlertidig ansettelse!

Gjør det riktig så slipper du dyre konsekvenser

Det er viktig at virksomheten holder tungen rett i munnen når de har intensjon om å hyre inn julehjelp. Ulovlige ansettelser kan få store konsekvenser. I ytterste fall kan julehjelpen kreve fast ansettelse og erstatning. Dette uavhengig av hvor lenge vedkommende har jobbet.

Når er midlertidig ansettelse lovlig?

Ekstrahjelp til jul er lovlig hvis arbeidet er av «midlertidig karakter». Dette gjelder typisk butikker som har utvidede åpningstider i desember på grunn av økt kundetrykk eller serveringssteder som har økt kundemasse i forbindelse med julebordsesongen.

Dersom behovet for denne type arbeidskraft er av tidsbegrenset art og kun er nødvendig en kortere periode i løpet av året, regnes det som arbeid av «midlertidig karakter» hvor ekstrahjelp vil være lovlig.

Midlertidig ansettelse er også lovlig hvis det er snakk om vikarer, altså hvis du trenger å erstatte noen som skal ha fri/fravær i den aktuelle perioden, eksempelvis erstatter for en ansatt som er ute i permisjon eller ansatte som avvikler ferie.

Et eksempel:

Ole Ostien driver ostebutikk, og både før og i julen trenger han ekstra hjelp til å håndtere nettbestillinger, pakking av varer som skal sendes ut, varepåfylling, markedsføring av butikken og medarbeidere som skal stå på stand for utdeling av smaksprøver.

Han ansetter Vera Avlaster for å bistå med å ta imot kunder i døren og dele ut smaksprøver. Da har Ole en god grunn til å bli avlastet, og både han og Vera vil dra fordeler av å inngå en tidsavgrenset arbeidsavtale. Det foreligger altså et klart behov og en etterspørsel i den angitte perioden. At arbeidsforholdet er tidsbegrenset må fremgå klart i en arbeidskontrakt.

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

Artikkelen ble først publisert i 2018, oppdatert i november 2022. 

eBook_Cover_Arbeidstid

Alt arbeidsgiver trenger å vite om reglene for arbeidstid

Pass også på reglene for arbeidstid – særlig om du skal ansette barn eller ungdom i julen. Last ned gratis guide om arbeidstidsreglene her:

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.