Ekstrahjelp til jul_2020

Vi befinner oss i en svært spesiell tid. Covid-19 henger over oss som en mørk, lunefull sky av uforutsigbarhet, og gjør det vanskelig å legge langsiktige planer. Men en ting er sikkert: Julen kommer!

Det blir nok en annen type julefeiring enn det vi er vant til, og de fleste vet ikke helt hvordan det blir rent praktisk. Men feiring blir det. Og siden den spesielle situasjonen vi befinner oss i fordrer mer bruk av digitale og nettbaserte løsninger, kan det være at din bedrift trenger ekstra arbeidskraft. Det kan være alt fra pakking av varer til support i forhold til digitale løsninger, tilrettelegging av lukkede feiringer eller levering av catering.

Det kan også være butikker som trenger ekstra tilrettelegging i form smittevern i julestria for eksempel utdeling av antibac eller vakthold.

Midlertidige ansatte er i utgangspunktet et unntak fra hovedregelen om fast ansettelse.

Vet du som arbeidsgiver i hvilke tilfeller det er lovlig å ansette ekstrahjelp til jul?

Hovedregel og unntak

Hovedregelen er at du som arbeidsgiver er forpliktet til å ansette arbeidstakere i fast stilling. Dette innebærer at arbeidsforholdet varer til den ansatte sier opp, eller blir oppsagt. 

Loven åpner likevel for midlertidige ansettelser. Det innebærer at den ansatte kun har et tidsbegrenset arbeidsforhold som avvikles enten når ansettelsesperioden er over eller arbeidet er fullført. Dette er praktisk i forhold til perioder hvor arbeidsgiver trenger ekstra arbeidskraft, som for eksempel i julen.

Mer om reglene: Trenger du vikarer? Her er reglene om midlertidig ansettelse!

Gjør det riktig så slipper du dyre konsekvenser

Det er svært viktig at virksomheten holder tungen rett i munnen når de har intensjon om å hyre inn julehjelp. Ulovlige ansettelser kan få store konsekvenser. I ytterste fall kan julehjelpen kreve fast ansettelse og erstatning. Dette uavhengig av hvor lenge vedkommende har jobbet.

Når er midlertidig ansettelse lovlig?

Midlertidig ansettelse er lovlig hvis det er snakk om vikarer, altså hvis du trenger å erstatte noen som skal ha fri/fravær i den aktuelle perioden.

Videre kan du også ansette noen midlertidig dersom det er økt arbeidsmengde i en periode. For eksempel hvis du driver butikk og trenger ekstra arbeidskraft til å ta imot kunder i førjulsstria fordi du vet at da er det erfaringsmessig er stort kundetrykk.

Et eksempel:

Freddy Frakk driver klesbutikk, og både før og i julen trenger han ekstra hjelp til å håndtere nettbestillinger, pakking av varer som skal sendes ut og dørvakter som håndterer smittevernstiltak, deler ut antibac og lignende.

Han ansetter Vera Avlaster for å bistå med å ta imot kunder i døren og passe på å slippe inn kun et begrenset antall av gangen. Da har Freddy en god grunn til å bli avlastet, og både han og Vera vil dra fordeler av å inngå en tidsavgrenset arbeidsavtale. Det foreligger altså et klart behov og en etterspørsel i den angitte perioden. At arbeidsforholdet er tidsbegrenset må fremgå klart i en arbeidskontrakt.

Pass også på reglene for arbeidstid – særlig om du skal ansette barn eller ungdom i julen. Last ned gratis guide om arbeidstidsreglene her:

Last ned gratis guide Alt arbeidsgiver trenger å vite om reglene for arbeidstid

Artikkelen ble først publisert i 2018, oppdatert i november 2020.