Trenger du ekstrahjelp til påske.jpg

Påskeegg, marsipan, ski på fjellet og krim på TVen. Mange virksomheter tenker i disse dager på behovet for ekstrahjelp til påskeuken. Flesteparten av virksomhetens faste ansatte har kanskje tenkt å nyte en appelsin eller to i hytteveggen. Midlertidig ansettelse er imidlertid et unntak fra hovedregelen om fast ansettelse. Har din virksomhet kontroll på når dere lovlig kan ansette ekstrahjelp til påske og ellers i året?

Hovedregel: Fast ansettelse

Hovedregelen er at du som arbeidsgiver er pliktig til å ansette arbeidstakere i fast stilling. Det at en arbeidstaker er fast ansatt betyr at arbeidsforholdet løper til vedkommende selv sier opp sin stilling eller blir sagt opp av arbeidsgiver. 

Unntaket: Midlertidig ansettelse 

Det at arbeidstakere kan ansettes midlertidig betyr at arbeidstaker kun er ansatt for en tidsbegrenset periode. Arbeidsforholdet opphører når den avtalte ansettelsesperiode er utløpt eller de avtalte arbeider er fullført.

Ulovlig midlertidig ansettelse

Det er svært viktig at virksomheter har et bevisst forhold til på hvilket grunnlag man kan ansette arbeidstakere midlertidig. Ulovlig midlertidig ansettelse kan få store følger for din virksomhet.

I ytterste konsekvens kan en som har vært ulovlig midlertidig ansatt ha krav på fast ansettelse i tillegg til å kreve erstatning. Dette kan gjøre seg gjeldende selv om vedkommende kun har vært ansatt en kort periode rundt påske. Så pass på!

Når kan jeg bruke midlertidig ansettelse i påsken?

Det er heldigvis flere unntak fra hovedregelen for fast ansettelse. Midlertidig ansettelse vil for det første være lovlig dersom det er snakk om vikarer – for eksempel at mange av dine fast ansatte arbeidstakere selv skal ha påskeferie.  

Videre kan det også hende at din virksomhet opplever en økt arbeidsmengde i påsken, for eksempel om du driver en matbutikk på fjellet som opplever en økt kundemasse i påskeuken. Dette vil også gi lovlig grunnlag for midlertidig ansettelse.

Mer informasjon: Trenger du vikarer? Her er reglene om midlertidig ansettelse!

God påske!

Pass også på reglene for arbeidstid – særlig om du skal ansette barn eller ungdom i påsken. Last ned gratis guide om arbeidstidsreglene her:

Last ned gratis guide Alt arbeidsgiver trenger å vite om reglene for arbeidstid