Avvist i en anbudskonkurranse.jpg

Å bli avvist i en anbudskonkurranse betyr i praksis at ditt tilbud ikke tas i betraktning når oppdragsgiver skal velge kontraktspart. All tid og penger du som leverandør har brukt på å innhente informasjon, gjøre beregninger og skrive tilbud er mer eller mindre bortkastet.

Så hva bør du som leverandør gjøre dersom du har blitt avvist? 

Tre råd som reduserer sjansene for å bli avvist

  1. Sjekk at selskapet ditt oppfyller alle kvalifikasjonsvilkår som gis i konkurransen. Oppdragsgiver kan for eksempel sette visse krav til selskapets soliditet, krav om skatteattest uten merknader, visse type forsikringer og lignende. Leverandører bør i god tid før tilbudsfristen utløp kontrollere at man oppfyller alle krav.
  2. Vær varsom med å ta forbehold i tilbudet. Oppdragsgiver skal nemlig avvise tilbud som inneholder vesentlige forbehold. Det er en konkret og skjønnsmessig vurdering å avgjøre hva som er et vesentlig forbehold, og leverandører bør derfor, som hovedregel, unngå å ta dyptgripende forbehold i det tilbudet som leveres inn.  
  3. Unngå uklarheter i tilbudet. Sørg for å bruke et presist språk, og besvar oppdragsgivers krav på en entydig måte. 

Last ned gratis sjekkliste: Slik skriver du gode tilbud 

Er avvisningen berettiget? 

Oppdragsgiver skal vurdere om noen av tilbudene skal avvises så snart som mulig etter tilbudsfristens utløp, men har rett til å avvise et tilbud på ethvert stadium i anskaffelsesprosessen. 

Leverandør har krav på begrunnelse for avvisningen. Dersom begrunnelsen ikke er utfyllende nok for å avgjøre om oppdragsgiver har rett eller plikt til å avvise, må man be om innsyn. Det er offentlighetsloven som regulerer innsynsretten. 

Dersom du mener at oppdragsgiver ikke hadde rett til å avvise tilbudet kan du i karensperioden legge frem dine synspunkter for oppdragsgiveren, og be om at beslutningen om avvisning omgjøres. 

Dersom så skjer, må oppdragsgiver evaluere tilbudet som en del av den pågående konkurransen. 

Klag i tide

Det er viktig å huske på at en klage på avvisning må sendes før karensperiodens utløp. Etter dette tidspunktet har ikke oppdragsgiver anledning til å endre utfallet av konkurransen.

Dersom oppdragsgiver ikke etterkommer klagen, må leverandøren begjære midlertidig forføyning for å forhindre kontraktsinngåelse. Dette betyr at tidspunktet for inngåelse av kontrakt utsettes til uenigheten mellom leverandør og oppdragsgiver er løst. 

Les også: Hvordan klage på en offentlig anbudsprosess?

Krav på erstatning?

Brudd på anskaffelsesreglene kan gi krav på erstatning, og det samme gjelder der oppdragsgiver har foretatt en uriktig avvisning av en leverandør eller leverandørens tilbud. Det er de ordinære domstoler som må ta stilling til et slikt erstatningssøksmål. 

Leverandøren kan enten ha krav på den negative kontraktsinteresse som betyr at kostnadene ved å delta i konkurransen dekkes. I visse saker kan retten også tilkjenne erstatning for den positive kontraktsinteresse. Dette betyr at leverandøren får et økonomisk vederlag som skal dekke alt det man har tapt på å ikke få denne kontrakten. 

Man kan også vurdere å klage avvisning inn til KOFA. Dette må gjøres innen 6 måneder etter tidspunktet for kontraktsinngåelse. 


Magnus Legal samarbeider med Inventura på offentlige anskaffelser
For at du som kunde skal få tilgang til den beste ekspertisen innen offentlige anskaffelser har Magnus Legal inngått et samarbeid med Inventura.

Inventura – eksperter på innkjøpsdrevne verdikjeder
Inventura er et norskeid konsulentfirma som spesialiserer seg på innkjøp og offentlige anskaffelser, samt effektivisering og utvikling av innkjøpsdrevne verdikjeder. Inventura har ca 80 jurister, økonomer, ingeniører og andre fagfolk, som brenner for gode innkjøp, og kan lose kundene trygt gjennom utfordrende farvann knyttet til både offentlige anskaffelser og anbud eller innkjøp i privat sektor. Inventura har erfaring fra de fleste bransjer, og bistår både innkjøpere og tilbydere. De har kontorer i Oslo og Bergen, og kunder over hele Norge.

Les mer på nettsiden: www.inventura.no


 

Feil eller forglemmelser i tilbudsprosessen kan gi store konsekvenser for deg som leverandør. Som eksempel kan tilbudet ditt bli avvist. Her kan du laste ned en gratis sjekkliste over det viktigste du må være oppmerksom på i de ulike stadiene i tilbudsskrivingen.

Last ned gratis sjekkliste Slik skriver du gode tilbud