<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Domenenavn og rettighetskonflikter

Domenenavn og rettighetskonflikter – har du sikret deg?

De siste årene har det vært en betydelig økning i andelen som handler på nett. Virksomheters markedsføring over internett blir derfor stadig viktigere. Parallelt ser vi at det har oppstått et økende antall konflikter om domenenavn og varemerker. Har du sikret dine rettigheter?

De siste årene har det vært en betydelig økning i andelen som handler på nett. Virksomheters markedsføring over internett blir derfor stadig viktigere. Parallelt ser vi at det har oppstått et økende antall konflikter om domenenavn og varemerker. Har du sikret dine rettigheter?

Identiteten din på nett

Et domenenavn er en internettadresse som brukes for å trekke kunder og lesere til nettopp din nettside. Et domenenavn er med andre ord identiteten din på nett, og det er derfor helt essensielt for markedsføring av virksomheten din. Det er viktig at dine kunder faktisk havner på din nettside.

Internettadressene inneholder et toppdomene. Toppdomenene kan være geografiske som f. eks .no for Norge eller .dk for Danmark. Toppdomenene kan også være generiske som f. eks .com eller .org. Norske toppdomener registreres hos Norid, mens generiske toppdomener registreres hos Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

Kontakt ekspert! 👩‍💼📜

Er domenenavnet mitt beskyttet?

Når du registrerer et domenenavn, får du i utgangspunktet en rett til å bruke det. Ingen andre kan registrere nøyaktig det samme domenenavnet under det samme toppdomenet. Det betyr imidlertid ikke at navnet du registrerer som domenenavn er beskyttet.

I dag er det vanlig å bruke varemerker som domenenavn – og det med god grunn; det synliggjør identiteten din på nett og gjør det enklere å bygge opp goodwill i markedet. Det å registrere et varemerke som domenenavn gir deg likevel ikke enerett til varemerket. Slik enerett får du hovedsakelig ved å særskilt registrere varemerket. I Norge er det Patentstyret som tar imot og behandler søknader om varemerkeregistrering.

Les også:  Varemerkeregistrering - husk å beskytte varemerket ditt

Registrering av domenenavn gir deg med andre ord ingen rettigheter til navnet eller varemerket. Det betyr i praksis at:

  • Din bruk av domenenavnet kan krenke andres rettigheter
  • Du står svakere hvis andre velger domenenavn som kan forveksles med ditt

Pass på så du ikke krenker andres rettigheter!

Når du registrerer et domenenavn under et norsk toppdomene, bør du sjekke at domenenavnet ikke krenker andres rettigheter. Dette er ikke noe som blir sjekket av andre. Før registrering må du også gi en bindende erklæring om at domenenavnet ikke krenker eventuelle rettighetshavere.

Det kan derfor vise seg at domenenavnet du registrerer, ligger for tett opp det andre virksomheter måtte ha registrert som firmanavn og/eller varemerke. Det betyr i praksis at din bruk av domenenavnet kan krenke andres rettigheter, noe som kan føre til at du blir møtt med et krav om henholdsvis erstatning og sletting av domenenavnet.

Dersom du ikke registrerer navnet som et varemerke, kan det også tenkes at noen kommer deg i forkjøpet og registrerer det før deg. Her er det prinsippet først i tid best i rett som gjelder.

Har noen registrert et domenenavn som kan forveksles med ditt?

Dersom noen har registrert et domenenavn som kan forveksles med ditt, og de ikke ønsker å gi fra seg dette, kan du klage til Domeneklagenemnda (DOK). DOK er klagenemnd for domenenavn for norske toppdomener.

Fristen for å klage til DOK er tre år fra domenenavnet ble registrert og gebyret er for tiden NOK 6 115. Klageprosessen er både rimeligere og mer effektiv enn andre rettslige prosesser. Gebyret vil også tilbakebetales dersom du får medhold.

Dersom du ikke klager innen fristen, er ikke slaget nødvendigvis tapt. Saken kan også bringes inn for domstolene. Det gjelder også klagesaker som allerede er behandlet av DOK. En slik domstolsbehandling er imidlertid mer tidkrevende og kostbar.

For å få medhold i en klagesak, må du kunne dokumentere at du har rettighetene til navnet som er likt eller forvekselbart med domenenavnet. Du må også kunne dokumentere at de som har registrert domenenavnet visste eller burde visst at domenenavnet kunne gripe inn i andres rettigheter.

Registrering av domenenavn i seg selv, gir som nevnt ingen rettigheter til navnet. Dersom du ikke har noen rettigheter til navnet, f. eks gjennom registrering av et firmanavn eller varemerke, kan det bli vanskelig å stå opp mot slike forvekselbare domenenavn.

Internasjonale klagesaker

Selv om ingen kan registrere det samme domenenavnet under det samme toppdomenet, er det ikke utenkelig at noen vil kunne komme til å registrere nøyaktig det samme domenenavnet under et annet toppdomene, f. eks .com i stedet for .no.

En slik klagesak kan ikke bringes inn for DOK da den gjelder generiske domenenavn. Slike klager må sendes til World Intellectual Property Organization (WIPO) eller bringes inn for ordinære domstoler. Også her vil WIPO være en billigere og raskere prosess enn for ordinære domstoler.

Se mer på nettsiden om våre tjenester innen selskapsrett.

Dette bør du gjøre nå

Dersom du ønsker å beskytte domenenavnet ditt mot andres forvekselbare bruk, bør du vurdere å få det registrert som et varemerke så snart som mulig. Det vil være et effektivt virkemiddel for å forsvare seg mot konkurrenter eller andre som ønsker å snylte på din suksess.

Vær oppmerksom på at varemerker beskyttes nasjonalt i hvert enkelt land. En varemerkesøknad må derfor sendes til den nasjonale registreringsmyndigheten i det landet du ønsker å beskytte varemerket. Det finnes også internasjonale søknadsordninger dersom du ønsker å søke i flere land.

Advokatfirmaet Magnus Legal AS bistår ved rådgivning og konfliktsaker knyttet til domenenavn og varemerker.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

 

eBook_Cover_Immaterielle verdier

Guide for sikring av immaterielle verdier

Denne guiden gir deg en kortfattet innføring i de ulike immaterielle rettighetene, hva som er gjenstand for vern, og hvordan rettighetene kan sikres.

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.