<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
firmabil og skatt

Firmabil og skatt

Her får du reglene som gjelder firmabil og skatt. Når blir du skattepliktig for bruk av firmabil? Hvordan beregnes skatten? Les mer.

Bilhold kan være dyrt i Norge. Enkelte er heldige og har en gunstig firmabilordning på arbeidsplassen, eller gjennom eget firma. Om du er i en slik situasjon er spørsmålet om dette vil ha noe å si for skatten din, og i så fall hvor mye. Nedenfor finner du svar på noen av spørsmålene du har som firmabilbruker.

Når blir du skattepliktig for bruk av firmabil?

Som hovedregel blir du skattepliktig for privat fordel du har ved bruk av firmabil som er stilt til din disposisjon. Dette gjelder i prinsippet uansett om du er arbeidstaker i ditt eget firma, eller arbeidstaker i firmaet til en annen. Om du er aksjonær eller selskapsdeltaker som bruker selskapets firmabil kan du også bli skattepliktig for bruken selv om du ikke er ansatt i selskapet. 

Skatteplikten inntrer kun dersom du har brukt firmabilen til privatkjøring i løpet av inntektsåret. Dette innebærer at du normalt ikke blir skattepliktig for bruk av firmabil som utelukkende skjer i drift av firmaet. På den annen side blir du som hovedregel skattepliktig dersom du for eksempel bruker firmabil til kjøring mellom hjem og arbeidssted, eller mellom pendlerbolig og hjem.

Les også: Forskuddsskatt – dette må du vite 📆

Blir du skattepliktig for sporadisk bruk av arbeidsgivers bil?

Selv om du i utgangspunktet blir skattepliktig når du bruker din arbeidsgivers bil privat, blir du ikke skattepliktig for bilbruk som kun er sporadisk. Bilbruken må oppfylle begge av de følgende to kravene for å regnes som sporadisk: 

  • Bruken må ikke overstige 10 kalenderdager per år
  • Samlet privat årlig kjørelengde må ikke overstige 1000 kilometer 

Ved beregningen av antallet kalenderdager medregnes hvert påbegynte døgn. Kalenderdager der du har lånt bilen, men bare hatt den parkert, skal også tas med i beregningen.

Det kan lønne seg å følge føre-var-prinsippet. En kjørebok kan få avgjørende betydning hvis du skulle bli uenig med skattekontoret om hvorvidt du har brukt firmabilen til privatkjøring, eller om hvorvidt firmabilen kun har vært brukt sporadisk. Vær derfor nøye med å føre kjøreboken riktig, få frem total utkjørt distanse i løpet av året, spesifikasjon av jobbrelatert kjøring, og spesifikasjon av eventuell privat kjøring.

Firmabil og skatt

Mer om skatt: Hvordan unngå straffeskatt? 📜⚖️

Hvilke biler omfattes av skatteplikten? 

Skatteplikten gjelder i utgangspunktet for alle biltyper, uavhengig av om firmabilen du bruker er egnet til privat bruk eller ikke. I prinsippet gjelder derfor skatteplikten for bruk av enhver personbil, varebil, kombinert bil, bobil, buss, lastebil mv. 

Firmabiler som drives av elektrisitet er ikke fritatt fra skatteplikten, men som hovedregel betaler du mindre skatt for bruk av elektrisk firmabil enn fossildrevet firmabil.

Hvor mye blir skatten for bruk av firmabil?

Når skattemyndighetene skal beregne skatten din for bruk av firmabil, gjør de dette ved at de øker din skattbare inntekt. Deretter skattlegger de bruken av firmabil sammen med inntekt som for eksempel lønn, renteinntekter og utleieinntekter. Det blir derfor et spørsmål i seg selv hvor mye din skattbare inntekt øker som følge av privatbruk av firmabil.

Økningen i skattbar inntekt beregnes enten etter standardregelen eller etter egne regler for kjøretøy som er unntatt standardregelen. Kjøretøy som er unntatt er typisk lastebiler over 7 500 kg og busser med mer enn 15 passasjerplasser. Økning i skattbar inntekt for bruk av slike unntatte kjøretøy blir ikke behandlet i dette innlegget. Ettersom standardregelen vil gjelde i de fleste tilfellene, vil vi se nærmere på denne nedenfor. I tillegg vil vi se på de reglene som gjelder for varebil klasse 2 og lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg.

Økningen i skattbar inntekt gjøres relativt enkelt i to steg når man følger standardregelen. Du tar utgangspunkt i bilens listepris som ny. Deretter beregner du en prosent av listeprisen. 

Steg 1: Finn bilens listepris som ny 

Listepris som ny tar utgangspunkt i listeprisen til hovedimportøren for den aktuelle bilmodellen. Merverdiavgift og vrakpant tas med i listeprisen, men ikke frakt og registreringsomkostninger. 

Hvis det er ekstrautstyr i bilen, skal det beregnes tillegg for dette. Slik ekstrautstyr kan for eksempel være vinterhjul, musikkanlegg, GPS, lasteholdere, skiboks, tilhengerfeste, eller fastmontert utstyr til mobiltelefon. Tillegget for ekstrautstyr settes til hovedimportørs listepris for ekstrautstyret. Hvis slik listepris ikke finnes, tas det utgangspunkt i faktisk anskaffelsespris for tilleggsutstyret. For ekstrautstyret som kun har verdi for yrkeskjøringen, skal det likevel ikke beregnes tillegg.

Når du har funnet listeprisen som ny må du ta stilling til hvor mye firmabilen har vært brukt til yrkeskjøring i løpet av året. Hvis yrkeskjøringen utgjør 40 000 km eller mindre i løpet av året benytter du 100 % av listeprisen som ny i dine videre beregninger. Hvis du imidlertid er i stand til å dokumentere mer yrkeskjøring enn 40 000 km i året ved å fremlegge en elektronisk kjørebok, benytter du 75 % av bilens listepris som ny. Er firmabilen du bruker en elbil, så gjelder gunstigere regler. Du skal da benytte 80 % av bilens listepris som ny uavhengig av yrkeskjøringens lengde.

Er firmabilen eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret bruker du 75 % av verdiene nevnt ovenfor i dine videre beregninger. Dette betyr at dersom firmabilen din for eksempel er en elbil som er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, blir utgangspunktet for dine videre beregninger 75 % av 80 % av listeprisen.

Tallet du sitter igjen med fra steg 1, skal du bruke i dine videre beregninger i steg 2. 

Steg 2: Prosentberegningen

Dersom tallet fra steg 1 er lavere enn 329 600 kr (2022), så er økningen i skattbar inntekt helt enkelt 30 % av tallet du kom frem til i steg 1. I så fall ganger du tallet i steg 1 med 0,30. Du har dermed svaret på hvor mye inntekten din øker som følge av bilbruken.

Dersom tallet fra steg 2 er høyere enn 329 600 kr (2022), så blir økningen i skattbar inntekt på 20 % av det overskytende + 98 880 kr (2022).

Skattekostnaden din

Når du nå har funnet ut hvor mye skattemyndighetene øker inntekten din med som følge av bruk av firmabil, er det også mulig å finne ut hva dette vil ha å si i skattekroner. Hvis du vet hva marginalskattesatsen din er, kan du ved hjelp av enkel prosentregning anslå hvor mye ekstra du må betale i skatt.

Hvis du ikke vet marginalskattesatsen din, kan du som en rettesnor benytte en sats på 34 % hvis årsinntekten din før skatt er 267 901 –643 800 kr inkludert økningen, 43,40 % hvis den er 643 801 – 969 200, 46,40 % hvis den er 969 201 – 2 000 000, og 47,40 % hvis den er på 2 000 001 kr eller mer.

CTA_til grunderblogg

Særregel for varebil klasse 2 og lastebil mindre enn 7501 kg

Dersom firmabilen din er en varebil klasse 2 eller lastebil med tillatt totalvekt på mindre enn 7 501 kg har du sikkert mindre privat bruk av bilen enn om den var en sedan. Regelverket tar hensyn til dette. 

Dersom firmabilen din er en varebil klasse 2 eller lastebil som ikke har elektronisk kjørebok gjennomføres beskatningen som i steg 1 og 2 ovenfor, men du får et fradrag i steg 1 på 50 % begrenset til 150 000 kr. Du kan ikke velge en annen beskatning.

Dersom din varebil klasse 2 eller lastebil har elektronisk kjørebok kan du velge beskatning. Enten må du velge du beskatning som i steg 1 og 2 ovenfor med 50 % fradrag i steg 1, eller så må du velge at beskatningen din skal skje etter en kilometersats. Merk likevel at du ikke kan kombinere fradraget på 50 % med 75 % reduksjon basert på yrkeskjøring over 40 000 km i året eller 80 % reduksjon for elbiler. Du vil kun ha rett på fradraget på 50 %. Du kan likevel kombinere fradraget på 50 % med reduksjon for 3 års alder, slik at tallet du ender opp med i steg 1 blir 50 % av 75 % av listeprisen. 

Hvis du velger beskatning etter kilometersats, så kan du se bort fra steg 1 og steg 2 ovenfor. Økningen din i skattbar inntekt blir helt enkelt 3,40 (2022) ganger antall kilometer privatbruk som kjøreboken din dokumenterer. Skattekostnaden din finner du ved å hjelp av enkel prosentregning basert på marginalskattesatsen din eller marginalskattesatsene som nevnt ovenfor.

Uansett hvilken beskatning du velger så blir du bundet av valget for hele inntektsåret. Du vil likevel ikke være bundet dersom elektronisk kjørebok anskaffes eller tas i bruk i løpet av inntektsåret.

Mer fra Magnus Legal: Kjenner din virksomhet godt nok til reglene for overtid? 🕰️

Bruk kun deler av året

Hvis du har vært forhindret fra å bruke firmabilen selv om den har vært stilt til din disposisjon,  er spørsmålet om dette vil ha betydning for skatten din. Slike brukshindringer kan for eksempel være sykdom, feriefravær, tjenestereise, avtjening av militærtjeneste, inndratt førerkort, eller service og reparasjon av bilen. Selv om du kan vise til at du har vært forhindret fra å bruke firmabilen i slike tilfeller, må du regne med at beskatningen skjer fullt ut likevel.

Det vil imidlertid være en annen situasjon dersom bilen ikke har vært stilt til din disposisjon gjennom hele året, men kun deler av det. Dette kan for eksempel være hvis bilen blir yrkesbil eller opphører å være yrkesbil i løpet av året. Det kan også for eksempel være aktuelt hvis firmabilordning innføres eller opphører i løpet av inntektsåret, eller hvis du bytter jobb. I så fall skal du kun skattlegges for det antallet hele og påbegynte kalendermåneder som bilen har vært til din disposisjon.

Les mer: Skattefri omdanning – 10 tips og fallgruver 💰

Situasjonen vil også være en annen hvis du har hatt firmabil til disposisjon i utlandet, men fått utlandsoppholdet avbrutt, eksempelvis på grunn av koronapandemien. I så fall vil du ikke bli firmabilbeskattet for de månedene du ikke kunne bruke firmabilen. Hvis du har hatt en annen bil til disposisjon under oppholdet ditt i Norge, vil likevel de ordinære reglene gjelde.

Trafikkbøter, bompenger, osv. 

Enkelte kostnader ved privat bruk av firmabilen, blir skattepliktig i tillegg dersom arbeidsgiver har dekket dem. Dette kan være kostnader til trafikkbøter, bompenger, ferge, piggdekkavgift og parkeringsavgift. Slike kostnader dekkes altså ikke av beskatningen som skjer etter det vi har beskrevet ovenfor. Du må derfor oppgi på skattemeldingen din at disse kostnadene skal være skattepliktige i tillegg fordi arbeidsgiver har dekket dem.

Avslutningsvis

Om du bruker firmabil privat må du regne med at dette kan gi utslag i skatten din. Som firmabilbruker er det viktig at du holder en kjørebok, og fyller ut skattemeldingen din korrekt.

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

 

 Klikk for å lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg med skatt.

Artikkelen be ført publisert 24. juli 2018, sist oppdatert juli 2022. 

eBook_Cover_Bokettersyn

Bokettersyn og tilleggsskatt

Formålet med denne guiden er å gi deg informasjon om kontroll og straff i skattesaker. 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.