<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
gjennomføre et generasjonsskifte i bedriften din?
Stine Louise Windingstad24. juni 20242 min read

Gjennomfør et generasjonsskifte i bedriften uten å miste kontrollen

Et generasjonsskifte i en bedrift er en viktig og kompleks prosess som krever grundig planlegging og gjennomføring. Å ha en klar plan på plass kan bidra til å sikre en vellykket overgang og fremtidig suksess for både familien og bedriften. I denne bloggen skal vi se nærmere på hvordan du kan planlegge og gjennomføre et generasjonsskifte uten å måtte gi fra deg kontrollen.

Behold kontrollen gjennom generasjonsskifte med ulike aksjeklasser

For mange familier kan gjennomføring av generasjonsskifte vente på seg fordi senior ofte ikke ønsker å gi fra seg kontrollen over selskapet. Denne bekymringen kan lett løses ved å etablere flere aksjeklasser, typisk A- og B-aksjer, med ulike rettigheter knyttet til stemme- og utbytterettigheter. På denne måten kan du skape en struktur som lar deg overføre en vesentlig del av aksjene til neste generasjon, samtidig som du beholder kontrollen. For eksempel kan A-aksjene, eid av senior, være stemmeberettigede og gi utbytterett, mens B-aksjene, eid av neste generasjon, er stemmerettsløse og har andre utbytteregler.

Fordelen med denne modellen er at neste generasjon fases inn i virksomheten over tid, samtidig som det blir lettere å tilpasse seg nye skatte- og avgiftsregler som kan komme.

Dette eksemplet kan illustreres på følgende måte:

Problemstilling

Mette og Håkon driver Kongelige forbindelser AS og ønsker å gjennomføre et delvis generasjonsskifte ved at barna overtar 60% av aksjene i selskapet, men ønsker samtidig å beholde kontrollen av selskapet. 

Illustrasjon- Generasjonsskifte 01

Deretter etter delvis gjennomført generasjonsskifte: 

Illustrasjon- Aksjonæravtale

Dette eksemplet viser at løsningen blir å etablere en holdingsstruktur for både foreldrene og barna, samtidig som det bestemmes i vedtektene/aksjonæravtale at det opprettes aksjeklasser med ulike rettigheter knyttet til utbytte og stemmeavgivning.

Trenger du hjelp til å planlegge generasjonsskifte i din bedrift?

Det er både følelser og praktiske aspekter involvert når man skal i gang med et generasjonsskifte. I Magnus Legal har vi god erfaring med dette og kan blant annet bistå med: 

 • Vurdering av ulike alternativer for generasjonsskifte.
 • Bistand ved overføring av familiebedriften til neste generasjon.
 • Bistand ved salg av bedriften til nye eiere.
 • Gjennomgang av giver/arvelaters formuesordning.
 • Gjennomgang av skatteregler.
 • Gjennomgang av aksjonæravtale og vedtekter.
 • Vurdering av ulike alternativer for overføring av eiendom til neste generasjon.

Deretter når både egne og arvingenes ønsker, og forventninger er avklart er det tid for å formalisere overføringene. Det vil innebære at vi må utarbeide ett eller flere av følgende dokumenter for deg:

 • Aksjonæravtale
 • Vedtekter
 • Aksjekjøpsavtale
 • Fisjon/fusjon
 • Gavebrev
 • Kjøpekontrakt
 • Skjøte/blancoskjøte
 • Digital tinglysing av skjøte
 • Sikringsobligasjon
 • Sameieavtale
 • Ektepakt
 • Testament
 • Fremtidsfullmakt

Gjennomgangen ovenfor viser at vurderingene som må hensyntas er mange. Ved å jobbe med et team av erfarne juridiske rådgivere som forstår de komplekse aspektene ved et generasjonsskifte, kan man sikre en trygg juridisk ramme og håndtere alle de relevante rettsområdene på en helhetlig måte. Dette kan bidra til å minimere risikoer og sikre en jevn overgang av eierskap til neste generasjon.

Vil du vite mer, last ned vår guide om temaet. 

Planlegg bedriftens generasjonsskifte

En guide for bedriftseiere.

Eller ta kontakt i dag for en uformell prat om din bedrift og familiesituasjon. Når din situasjon og dine mål er kartlagt, begynner vi i fellesskap å planlegge en skreddersydd løsning for et generasjonsskifte.

avatar

Stine Louise Windingstad

Stine Louise har bred erfaring innenfor generelle sivile saker både for privatpersoner og næringsliv, med spesiell ekspertise innen kontraktsrett, eiendomsrett, generasjonsskifte og arvesaker. Hennes tjenester inkluderer rådgivning og tvisteløsning, som for eksempel hjelp ved overføring av familiebedriften eller eiendeler til neste generasjon, samt utforming av juridiske dokumenter som ektepakter, fremtidsfullmakter og testamenter. I tillegg til hennes omfattende erfaring innenfor rådgivning og tvisteløsning, har Stine Louise også betydelig prosedyreerfaring, inkludert en vellykket prøvesak for Høyesterett.

RELATERTE ARTIKLER