<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
vannkraft
Axel Bjørke6. oktober 2023< 1 min read

Statsbudsjettet 2024 – Grunnrenteskatt

Fra og med 2023 ble det innført en slik grunnrenteskatt på havbruk/fiskeoppdrett.

Nå forslår regjeringen å innføre grunnrenteskatt på landbasert vindkraft.

Grunnrenteskatteplikten er foreslått å gjelde for vindkraftanlegg som er konsesjonspliktige etter energiloven, altså anlegg som består av flere enn 5 turbiner eller som har samlet installert effekt på 1 MW eller høyere.

Forslaget er at grunnrenteskatten innføres som en kontaktstrømskatt på landbasert vindkraft, slik grunnrenteskatten er utformet for andre virksomheter.

Den effektive grunnrentesatsen er foreslått satt til 35 %, som sammen med ordinær selskapsskatt gir en samlet skatt på 57 %.

I tillegg foreslår regjeringen å justere reglene om grunnrenteskatten for havbruk ved at la finansielle sikringskontrakter om salg av oppdrettsfisk skal inngå i grunnrenteinntekten.

Se hele oppsummeringen her: Statsbudsjettet 2024 - Oppsummering

avatar

Axel Bjørke

Axel arbeider med generell forretningsjus og bistår særlig med spørsmål knyttet til selskaps- og skatterett Han bistår også med spørsmål knyttet til kontraktsrett og bærekraftsrapportering. Axel ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen våren 2023, der han skrev sin masteroppgave om de subjektive omstøtelsesreglene i konkurs. I tillegg til forretningsjuridiske fag, tok han spesialfag som kombinerte jus og teknologi. Han begynte å jobbe hos Magnus Legal i august 2023.

RELATERTE ARTIKLER