<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Magnus Legal - en utfordrer

Magnus Legal - en utfordrer!

Hvorfor bør du velge Magnus Legal som advokatfirma for din bedrift?

 

Vi er et forretningsjuridisk advokatfirma som i løpet av vår 16 år lange historie, har klatret jevnt og trutt oppover på listen over seriøse og etablerte advokatfirmaer i Norge.

Som en utfordrer må vi være ekstra skjerpet, ekstra frem i skoen. Vi må bevise litt mer - at vi fortjener plassen vår. Vi har bygget vårt renommé stein for stein med et mål om at kundene alltid skal være fornøyde med jobben vi gjør.

Det er derfor viktig for oss å måle kundetilfredsheten. Tilbakemeldingene fra våre kunder er avgjørende for å sikre at vi holder vårt kundeløfte.

Kun fornøyde kunder 

"Vi skal levere det vi lover til rett tid og til avtalt pris. Rådene skal være praktiske og anvendelige og vi skal være proaktive og løsningsorienterte."

 

For å oppfylle vårt kundeløfte har vi tre fokusområder

1) Spisskompetanse

Kompetanse er «produktet» vårt. Spisskompetansen vår gjør oss til en seriøs utfordrer.

Vårt team består av jurister, advokater, skatterådgivere og regnskapsfolk. Dette sikrer at vi kan finne praktiske løsninger på problemstillinger som ligger i grenselandet mellom jus og økonomi.

Vi har ekspertise innen våre fagområder. Våre faggrupper på skatt og avgift, arbeidsrett, selskapsrett, kontraktsrett og transaksjoner arbeider på tvers av våre kontorer, og jobber kontinuerlig for å opprettholde denne spisskompetansen.

Vi har også en ekspertgruppe som bistår internasjonale selskap som gjør forretning eller skal gjøre forretninger i Norge. Dette teamet er satt sammen slik at vi kan dekke all juridisk rådgivning og rapportering kunden måtte trenge så lenge de har prosjekter i Norge.

2) Leveransekultur

Vi jobber etter mantraet «Leveransekultur».

Tilgjengelighet og kommunikasjon er nøkkelen, og det innebærer at vi skal følge deg som kunde hele veien til oppdraget er avsluttet. Vi jobber med å ha et praktisk og «ikke-juridisk» språk og kommunikasjon tilpasset hver enkelt kunde.

Vi starter oppdraget med å finne rådgiveren med best kompetanse på akkurat ditt spørsmål. Deretter inngår vi en klar oppdragsavtale. Vi holder deg oppdatert underveis. Når oppdraget er fullført oppsummerer vi sammen med deg, og avklarer at du har fått den hjelpen du forventet.

Avslutningsvis ber vi deg svare på en kundetilfredshetsundersøkelse sånn at vi får sjekket av om vi har levert til forventningene.

Vi ønsker å følge ditt firma over tid og være en god leverandør av juridisk rådgivning både i opp- og nedturer. Du kan ha en fast kontaktperson hos oss, og samtidig vite at vi alltid kobler på advokater med best erfaring for ditt spørsmål. Vi vet at nøkkelen til suksess er god leveransekultur.

3) Beste arbeidsplass

Vårt mål er å være den beste arbeidsplassen for våre ansatte. Vi vet nemlig at engasjerte og motiverte medarbeidere er viktig for vår leveranse. Å være den beste arbeidsplassen innebærer at det er rom for både store ambisjoner og balanse mellom jobb og fritid. Vi er en arbeidsplass for dyktige mennesker i ulike livsfaser.

Vi har lik andel kvinner og menn både i ledelsen, partnerskapet og for øvrig i bedriften. Vi har et aldersspenn blant våre ansatte fra nyutdannet til over 30 års erfaring.

Vi har en åpenhetskultur og involverer ansatte når beslutninger skal tas. Magnus Legal er ingenting uten Magnus Legalerne – vårt team.

Har du behov for juridisk rådgivning eller rapportering i din bedrift?

Vi garanterer:

Vi skal levere det vi lover til rett tid og til avtalt pris. Rådene skal være praktiske og anvendelige og vi skal være proaktive og løsningsorienterte.

Velkommen som kunde av Magnus Legal!

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.