<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Nyoppstartet bedrift

Har du nettopp startet en bedrift? Hva nå?

Hva gjør du når du har en nyoppstartet bedrift? Det er som regel nokså enkelt å registrere et selskap, men mange opplever at selve driften i oppstartsfasen kan by på uante utfordringer. I denne artikkelen skal du få tre konkrete råd som det kan være lurt å følge i en oppstartsfase.

1) Hold orden i regnskapet

Du har tatt steget og etablert en bedrift. Du er full av pågangsmot og er ivrig på å sette i gang med selve virksomheten. Du har selvfølgelig inngående kunnskap om produktet eller tjenesten du skal selge, og i begynnelsen virker det som om alt går på skinner.

I den innledende fasen er det lett å glemme hvilke forpliktelser et selskap har med tanke på både regnskapsføring og rapportering til det offentlige.

Har du startet et aksjeselskap er du både bokføringspliktig og regnskapspliktig fra dag 1. Videre må både skatt, merverdiavgift og A-melding for ansatte følges opp.

Til en viss grad kan man klare å føre regnskap selv ved helt enkle forhold. Det finnes også gode web-baserte regnskapsprogrammer som gir nyttig veiledning. Man skal imidlertid ikke undervurdere betydningen av å tilknytte seg en god regnskapsfører tidlig.

En flink regnskapsfører vil sparre med deg og kan gi deg gode råd knyttet til den økonomiske siden av virksomheten. Samtidig sikrer du at alle rapporteringsplikter blir overholdt.

Et godt regnskap er også et av de beste styringsverktøyene for et styre. Uten økonomisk oversikt er det vanskelig for et styre å fatte beslutninger som gir selskapet god vekst.

Mange vegrer seg for å engasjere en regnskapsfører i starten på grunn av kostnadene, men vår erfaring er at du i lengden tjener på å tilknytte deg en god regnskapsfører tidlig.

En guide for de som eier familiebedrift

2) Lag en forretningsplan for å unngå å famle i blinde

En forretningsplan er først og fremst et styringsverktøy som hjelper deg å gjøre de riktige tingene. Planen forklarer hva du skal gjøre, hvordan du skal gjøre det og hvorfor.

Videre er det vanlig at forretningsplanen viser forretningsmodellen for virksomheten. Forretningsmodellen forteller hvordan din idé kan gå fra tankestadiet til realitet. Forretningsplanen er dermed et nyttig verktøy å bruke når du skal selge inn virksomheten overfor tredjeparter.

Som eksempel kan nevnes at bankene ser positivt på å få fremlagt en god forretningsplan når de skal vurdere risikoen ved å låne penger til en nystartet bedrift. Man tiltrekker seg også flere potensielle investorer om man kan vise til en godt utarbeidet forretningsplan.

Arbeidet med å utarbeide en forretningsplan bør du starte i god tid før selve stiftelsen av selskapet, slik at du har en klar plan når virksomheten starter opp.

Etter egen erfaring er det mange nyetablerte selskaper som tar litt for lett på betydningen av å ha en god forretningsplan. Særlig ser vi dette hos gründere som kan skilte med tung faglig kompetanse fra tidligere jobber. Her er det imidlertid svært viktig å skille kompetanse og forretning! Man kan inneha stor kompetanse uten at dette medfører god forretning.

En forretningsplan skal ikke kun fokusere på den praktiske gjennomføringen av virksomheten, men skal også ta stilling til potensialet for økonomisk vekst i bedriften. Ved utarbeidelsen av en forretningsplan er det derfor viktig å foreta en detaljert markedsundersøkelse og en grundig gjennomgang og evaluering av eventuelle konkurrenter.

Tar man for lett på arbeidet med en forretningsplan, eller velger å hoppe bukk over den, kan man risikere å famle i blinde og bli møtt med ubehagelige overraskelser.

Altinn har laget en guide og gir også en mal som kan benyttes ved utarbeidelsen av forretningsplanen her.

3) Søk støtte – det finnes skattekister der ute!

En nyoppstartet bedrift kan skape bedre økonomi i starten ved å benytte seg av offentlige støttepakker og ordninger. Vi skal ramse opp noen det kan være verdt å undersøke nærmere:

Innovasjon Norge

Har en rekke ordninger for bedrifter, deriblant egen ordning som kalles «Finansiering for bedrifter», hvor nyopprettede bedrifter kan søke støtte til både markedsavklaringer, kommersialisering, lån og vekstgarantier.

Les mer om «Finansiering for bedrifter» her.

SkatteFUNN – ordningen

SkatteFUNN er en indirekte støtteordning. Støtten gis som fradrag i skatt for kostnader knyttet til gjennomførte forsknings- og utviklingsaktiviteter. For små og mellomstore bedrifter er fradraget på 19 prosent av de totale prosjektkostnadene. Her kan de være mye å spare!

Vi har laget en egen blogg om SkatteFUNN som kan leses her: SkatteFUNN – få skattefradrag for forskning og utvikling 

Les også: SkatteFUNN - få skattefradrag for forskning og utvikling

Gunstigere opsjonsavtaler for ansatte i oppstartselskaper

Det kan tære på likviditeten til et nystartet selskap å anskaffe og holde på dyktige ansatte. Å avlønne ansatte i form av rettigheter til kjøp av aksjer i selskapet, såkalte opsjoner, er et alternativ til høyere lønn. Det finnes en særskilt ordning for selskaper som ikke er eldre enn 6 år og ikke har flere ansatte enn 25 årsverk.

Les også: Gründerblogg – skattefordeler for deg med nyetablert bedrift 

Søkemotor for offentlige støtteordninger

På Altinn.no er det mulig å søke blant de offentlige støtteordningene som eksisterer. Du finner siden her.

En guide for de som eier familiebedrift

Du kan se mer om hvordan vi kan hjelpe deg på nettsiden: Skatt

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.