<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Oppdrags- og arbeidsforholdssregisteret (OAR)

Oppdrags- og arbeidsforholdssregisteret (OAR) - digital tjeneste ved innrapportering av skjema RF-1199

Utenlandske selskap med oppdrag i Norge og norske selskap med utenlandske arbeidstakere må rapportere oppdrag og ansatte i Oppdrags- og arbeidsforholdssregisteret.

Er du et utenlandsk selskap med oppdrag i Norge, eller er du et norsk selskap med utenlandske oppdragstakere, da bør du lese dette.

Siden 2017 har man benyttet et digitalt system for rapportering av oppdrag og ansatte: Oppdrags- og arbeidsforholdssregisteret. (OAR)

Systemet inneholder opplysninger om:

  • oppdrag gitt til utenlandske næringsdrivende
  • arbeidstakere på det enkelte oppdraget

Oppdrags- og arbeidsforhold kan rapporteres gjennom Skatteetatens portal. Portalen er en rapporterings- og innsynsløsning. Rapporteringspliktige kan både se og rapportere oppdrag der de er involvert enten som oppdragsgiver, oppdragsgivers oppdragsgiver eller oppdragstaker.

Vil du snakke med en av våre eksperter på utenlandsk arbeidskraft og rapportering? 🌎📝

Hvordan får man tilgang til Oppdrags- og arbeidsforholdssregisteret?

For tilgang kreves det innlogging med elektronisk ID.

Lesetilgang og skrivetilgang krever at den som logger inn har de nødvendige rettigheter på vegne av virksomheten. Dette har man f.eks. i form av å være registrert som daglig leder, forretningsfører eller kontaktperson for virksomheten. Rettigheter kan man også få ved at rettighetshaver delegerer videre rettigheter i Altinn.

Les også: 9 punkter å huske på ved ansettelse av utenlandsk arbeidskraft

Hva innebærer systemet?

Systemet innebærer at innrapportering skjer digitalt for alle parter.

Ved pålogging vil man få tilgang til:

  • Oppdragsrapportering
  • Oppdatering av innrapporterte oppdrag
  • Rapportering av ansatte
  • Å se alle oppdrag man er part i enten som oppdragsgiver, oppdragsgivers oppdragsgiver eller oppdragstaker
  • Registrerte opplysninger om alle ansatte på oppdraget. F.eks. ID-nummer (disse vil bli lagt inn så snart den ansatte er registrert), ID-kontroll (om vedkommende har foretatt ID-kontroll eller ikke) og skattekort (vil komme etter hvert).
  • Søking av oppdrag
  • Søknad om trekkfritak

Det gjøres oppmerksom på at skjema RF-1199/RF-1198 fortsatt er tilgjengelig til å leveres per papir. Saksbehandlingstiden hvor rapportering gjøres per papir, blir derimot lengre enn hvor det gjøres digitalt. Levering per papir kan være aktuelt i de tilfeller der selskapet ikke har skaffet seg minID tilgang eller ennå ikke har fått tildelt organisasjonsnummer.

Les også: Dette må du vite om ID-kontroll for utenlandske ansatte

Hvem skal rapportere?


  • Oppdragsgiver skal gi opplysninger om alle oppdrag og underoppdrags om er gitt til et selskap som er hjemmehørende i utlandet, eller til en person som er bosatt i utlandet, dersom verdien på oppdraget overstiger NOK 20 000,-
  • Oppdrag gitt av privatpersoner er unntatt.
  • Oppdragstaker skal gi opplysninger om alle arbeidstakere som jobber på oppdrag i Norge eller på kontinentalsokkelen.

Last ned gratis guide om bruk av utenlandsk arbeidskraft, hvor du får vite mer om blant annet: Arbeids-/oppholdstillatelse, ID-kontroll, skatteplikt og minstelønn.

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.