Oppdrags- og arbeidsforholdssregisteret, rf-1199.jpg

Er du et utenlandsk selskap med oppdrag i Norge, eller er du et norsk selskap med utenlandske oppdragstakere, da bør du lese dette.

Fra november 2017 er et nytt digitalt system tilgjengelig for rapportering av oppdrag og ansatte: Oppdrags- og arbeidsforholdssregisteret.

Systemet inneholder opplysninger om:

 • oppdrag gitt til utenlandske næringsdrivende
 • arbeidstakere på det enkelte oppdraget

Oppdrags- og arbeidsforhold kan rapporteres gjennom Skatteetatens portal. Portalen er en rapporterings- og innsynsløsning. Rapporteringspliktige kan både se og rapportere oppdrag der de er involvert enten som oppdragsgiver, oppdragsgivers oppdragsgiver eller oppdragstaker.

Det nye systemet innebærer at man ikke lenger kan rapportere RF-1199 skjema gjennom Altinn.

Hvordan får man tilgang til Oppdrags- og arbeidsforholdssregisteret?

For tilgang kreves det innlogging med elektronisk ID.

Lesetilgang og skrivetilgang krever at den som logger inn har de nødvendige rettigheter på vegne av virksomheten. Dette har man f.eks. i form av å være registrert som daglig leder, forretningsfører eller kontaktperson for virksomheten. Rettigheter kan man også få ved at rettighetshaver delegerer videre rettigheter i Altinn.

Les også: 9 punkter å huske på ved ansettelse av utenlandsk arbeidskraft

Hva innebærer det nye systemet?

Det nye systemet innebærer at innrapportering foretrekkes å skje digitalt.

Ved pålogging vil man få tilgang til:

 • Oppdragsrapportering
 • Oppdatering av innrapporterte oppdrag
 • Rapportering av ansatte
 • Å se alle oppdrag man er part i enten som oppdragsgiver, oppdragsgivers oppdragsgiver eller oppdragstaker
 • Registrerte opplysninger om alle ansatte på oppdraget. F.eks. ID-nummer (disse vil bli lagt inn så snart den ansatte er registrert), ID-kontroll (om vedkommende har foretatt ID-kontroll eller ikke) og skattekort (vil komme etter hvert).
 • Søking av oppdrag

Det gjøres oppmerksom på at skjema RF-1199 fortsatt er tilgjengelig til å leveres per papir. Saksbehandlingstiden hvor rapportering gjøres per papir, blir derimot lengre enn hvor det gjøres digitalt. Levering per papir kan være aktuelt i de tilfeller der selskapet ikke har skaffet seg minID tilgang eller ennå ikke har fått tildelt organisasjonsnummer.

Les også:
Dette må du vite om ID-kontroll for utenlandske ansatte

Hva er fordelen med systemet?

Hensynet bak endringen er å lage et system som er mer oversiktlig både for innsender, men også for skatteetaten.

Digital rapportering vil føre til en at den administrative byrden for skatteetaten reduseres. Besparelsen kan brukes på saksbehandling, som vil være til fordel for alle parter.

Videre vil brukerne få raskere og oversiktlig tilgang på informasjon om innrapporterte oppdrag og informasjon om de ansatte. Et godt eksempel på dette er den enkle tilgangen til de ansattes norske ID-nummer. Pliktene vil på den måten bli lettere både å kommunisere og å etterleve for brukerne. Dette vil igjen føre til en mer effektiv kontrolladgang både for brukere og for skatteetaten.

Lovendring

Fra og med 01.01.2018 gjelder endringer i rapporteringsplikten for utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere. Endringene vil ha betydning for rapporteringsplikten av RF-1199.

Endringene innebærer b.la:

 • Kun oppdragsgiver skal rapportere oppdrag og eventuelle underoppdrag gitt til utenlandsk oppdragstaker (begrenset til 2 ledd nedover i kontraktskjeden).
 • Kun oppdragstaker skal rapportere arbeidstakere.
 • Unntak fra rapporteringsplikten er hevet fra kr 10 000 til kr 20 000.
 • Ansvarsregelen i skattebetalingsloven § 16-51 om opplysningspliktiges ansvar for forfalte skattekrav mv. for oppdragstaker er opphevet. Andre sanksjonsregler ivaretar hensynet bak bestemmelsen.

Last ned gratis guide om bruk av utenlandsk arbeidskraft, hvor du får vite mer om blant annet: Arbeids-/oppholdstillatelse, ID-kontroll, skatteplikt og minstelønn.

Last ned gratis guide: Bruk av utenlandsk arbeidskraft