<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Oppdrags- og arbeidsforholdssregisteret (OAR)
Christina Fahle6. oktober 20212 min read

OAR: Digital tjeneste for RF-1199

Er du et utenlandsk selskap med oppdrag i Norge, eller er du et norsk selskap med utenlandske oppdragstakere, da bør du lese dette. Utenlandske selskap med oppdrag i Norge og norske selskap med utenlandske arbeidstakere må rapportere oppdrag og ansatte i Oppdrags- og arbeidsforholdssregisteret.

OAR - digital tjeneste ved innrapportering av skjema RF-1199

Siden 2017 har man benyttet et digitalt system for rapportering av oppdrag og ansatte: Oppdrags- og arbeidsforholdssregisteret. (OAR)

Systemet inneholder opplysninger om:

  • oppdrag gitt til utenlandske næringsdrivende
  • arbeidstakere på det enkelte oppdraget

Oppdrags- og arbeidsforhold kan rapporteres gjennom Skatteetatens portal. Portalen er en rapporterings- og innsynsløsning. Rapporteringspliktige kan både se og rapportere oppdrag der de er involvert enten som oppdragsgiver, oppdragsgivers oppdragsgiver eller oppdragstaker.

Hva er reglene for bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge

Hvordan får man tilgang til Oppdrags- og arbeidsforholdssregisteret?

For tilgang kreves det innlogging med elektronisk ID.

Lesetilgang og skrivetilgang krever at den som logger inn har de nødvendige rettigheter på vegne av virksomheten. Dette har man f.eks. i form av å være registrert som daglig leder, forretningsfører eller kontaktperson for virksomheten. Rettigheter kan man også få ved at rettighetshaver delegerer videre rettigheter i Altinn.

Les også: 9 punkter å huske på ved ansettelse av utenlandsk arbeidskraft

Hva innebærer systemet?

Systemet innebærer at innrapportering skjer digitalt for alle parter.

Ved pålogging vil man få tilgang til:

 • Oppdragsrapportering
 • Oppdatering av innrapporterte oppdrag
 • Rapportering av ansatte
 • Å se alle oppdrag man er part i enten som oppdragsgiver, oppdragsgivers oppdragsgiver eller oppdragstaker
 • Registrerte opplysninger om alle ansatte på oppdraget. F.eks. ID-nummer (disse vil bli lagt inn så snart den ansatte er registrert), ID-kontroll (om vedkommende har foretatt ID-kontroll eller ikke) og skattekort (vil komme etter hvert).
 • Søking av oppdrag
 • Søknad om trekkfritak

Det gjøres oppmerksom på at skjema RF-1199/RF-1198 fortsatt er tilgjengelig til å leveres per papir. Saksbehandlingstiden hvor rapportering gjøres per papir, blir derimot lengre enn hvor det gjøres digitalt. Levering per papir kan være aktuelt i de tilfeller der selskapet ikke har skaffet seg minID tilgang eller ennå ikke har fått tildelt organisasjonsnummer.

Les også: Dette må du vite om ID-kontroll for utenlandske ansatte

Hvem skal rapportere?


 • Oppdragsgiver skal gi opplysninger om alle oppdrag og underoppdrags om er gitt til et selskap som er hjemmehørende i utlandet, eller til en person som er bosatt i utlandet, dersom verdien på oppdraget overstiger NOK 20 000,-
 • Oppdrag gitt av privatpersoner er unntatt.
 • Oppdragstaker skal gi opplysninger om alle arbeidstakere som jobber på oppdrag i Norge eller på kontinentalsokkelen.

Hva er reglene for bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge

avatar

Christina Fahle

Christina arbeider hovedsakelig med internasjonale arbeidsforhold, og særlig med skatteplikt for selskaper og personbeskatning. Hun bistår både norske og utenlandske klienter med deres forpliktelser i forbindelse med aktivitet i Norge, herunder alle forpliktelser som oppstår ved å ta arbeid i et annet land. Christina arbeider også mye med selvangivelsesbistand og klagesaker for privatpersoner. Christina jobbet som skattejurist i Advanced Solutions siden august 2006 og kom til Magnus Legal i januar 2015.

RELATERTE ARTIKLER