<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Magnus Legal Bloggen

Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag.

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.

Solidaransvar

Solidaransvar gjelder både lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift i tilfeller hvor oppdragstakerne misligholder sine forpliktelser.

Innleie av ansatte – hva nå?

Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven vil få store konsekvenser for innleie- og bemanningsnæringen i Norge dersom de blir vedtatt.