<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Ny lov om kjøp og salg av fast eiendom trer i kraft – dette betyr det for deg

  Rekkefølgebestemmelser

  Firmabil og skatt

  EUs nye klimalov

  Generasjonsskifte – på tide å starte prosessen

  Hvorfor gjennomføre en Due Diligence ved eiendomskjøp?

  Gründerblogg – skattefordeler for deg med nyetablert bedrift

  SkatteFUNN – få skattefradrag for forskning og utvikling

  Møt våre ansatte – dette er Torbjørn

  Nyoppstartet bedrift – hva nå?

  Magnus Legal - en utfordrer!

  Omstruktureringer – en praktisk tilnærming

  Utbyggingsavtaler – ny HR-dom innskrenker kommunens myndighet til å pålegge rekkefølgekrav

  Sykmeldt i ferien?

  Derfor bør du følge opp leiekontrakten

  Dette må du passe på ved en virksomhetsoverdragelse

  Miljøkrav i offentlige anskaffelser

  Har du en vrien byggherre?

  Norge inngår frihandelsavtale med Storbritannia

  Kjenner din virksomhet godt nok til reglene for overtid?

  Feil med ditt skatteoppgjør? Slik retter du opp

  Kan du si opp en ansatt som «lyver» på jobbintervjuet?

  Skatt og avgift i revidert nasjonalbudsjett 2021 - oppsummering

  Revidert nasjonalbudsjett 2021 - Personskatt

  Revidert nasjonalbudsjett 2021 - Kildeskatt på renter og royalty

  Revidert nasjonalbudsjett 2021 – Omtalesak: Økning av vindkraftbeskatningen i 2022

  Revidert nasjonalbudsjett 2021 - Skatt på villfisk

  Revidert nasjonalbudsjett 2021 – Merverdiavgift og særavgifter

  Revidert nasjonalbudsjett 2021 – Skatt på aksjeopsjoner til ansatte

  Dette må du passe på når du skal ansette ferievikarer

  Ferie i koronatider

  Utbetaling av feriepenger – har din virksomhet kontroll?

  Dette kan du gjøre når forbruker reklamerer på feil eller mangler i byggeprosjektet

  Møt våre tilsette – dette er Torgils

  Hvordan kan du begjære innsyn i anbudsdokumenter?

  Viktige vurderinger ved kjøp av virksomhet

  Verdiskapende styrearbeid

  Skattemelding næringsdrivende - Unngå tvangsmulkt lever skattemeldingen i tide

  Skatteamnesti

  Hvordan unngå straffeskatt?

  Unngå dagbot. Sørg for at det avholdes formell overtakelsesforretning!

  Rett til lønn på helligdager

  Permittering og koronasituasjonen  – aktuelle regler og endringer

  Forskuddsskatt – her er det du må vite

  Snart kommer det endringer i varemerkeloven

  Innsyn i ansattes e-post

  Kjenner du til fordelene ved sluttavtaler?

  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest i byggeprosjekter

  EU taksonomien: Bærekraft blir en forutsetning for finansiering

  Møt våre ansatte – dette er Marit

  Nå kan andels- og seksjonseiere kreve ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil

  Forretningshemmeligheter – visste du at vernet ble styrket ved årsskiftet?

  Skattefri omdanning av næringsvirksomhet

  Viktige endringer fra 1. januar 2021

  Husk å levere aksjonærregisteroppgaven innen 31. januar

  Traineeblogg – Magnus Legal

  US borgere må sende skattemelding til USA

  Spar skatt før nyttår – 7 tips som kan slanke skatten

  Brexit – Norge har signert overgangsavtale med Storbritannia

  Skatteplikt for utenlandske arbeidstakere i Norge med norsk arbeidsgiver

  Oppsigelse etter julebordet? Isolasjonsreaksjonen

  Når leietakeren går konkurs

  Hvordan håndtere merverdiavgift ved leietakers konkurs?

  Gaver til frivillige organisasjoner kan gi rett til skattefradrag

  Overføring av ferie

  Møt våre ansatte - dette er Håvard

  Utleie av fast eiendom: Regler for frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret

  Force majeure – når avtalen ikke kan oppfylles likevel

  Trenger du ekstrahjelp til jul?

  Lønn eller utbytte?

  Tap på krav og merverdiavgift

  Skattefri omdanning – 10 tips og fallgruver

  Har du forsikret bedriften din tilstrekkelig?

  Mulighet for rekonstruksjon – ny midlertidig lov

  Har din virksomhet gode nok arbeidskontrakter?

  Statsbudsjettet 2021 - oppsummering

  Bærekraft i statsbudsjettet 2021

  Selskapsskatt i statsbudsjettet 2021

  MVA og særavgifter i statsbudsjettet 2021

  Nå kommer avgiften på oppdrettsfisk

  Formuesskatt i statsbudsjettet 2021

  Eiendomsskatt i statsbudsjettet 2021

  Personskatt i statsbudsjettet 2021

  Møt våre ansatte - dette er Elisabeth

  Oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

  Et skattefritt AS?

  Skal din bedrift ansette utenlandsk arbeidskraft - når er det krav om oppholdstillatelse?

  Er det krav om minstelønn i byggebransjen?

  Her er reglene om midlertidig ansettelse!

  Dagmulkt: Unngå kostbar felle i byggeprosjekter

  Dette må du vite om ID-kontroll for utenlandske ansatte

  Bokettersyn – hva nå?

  Gjennomsnittsberegning av arbeidstid

  Intensjonsavtaler er også bindende

  Møt våre ansatte - dette er Laila

  Solidaransvar

  Kan man sette til side eller endre en bindende avtale?

  Nedbemanning - dette bør du vite!

  Oppsigelse i prøvetid

  Møt våre ansatte - dette er Ole

  Arbeidsgivers styringsrett

  Ordinær og skjerpet tilleggsskatt – staten ilegger straff

  Nye tiltak i forbindelse med koronapandemien

  Revidert nasjonalbudsjett 2020 – med hovedvekt på skatt og avgift

  Mva-fradrag ved oppføring av næringseiendom

  Kontantstøtteordningen – for alle? En oversikt. Oppdatert 22.04.2020

  MVA-kutt for utsatte næringer pga koronasituasjonen - oppdatert 20.04.2020

  Sykmelding, sykepenger og koronavirus - oppdatert 14.04.2020

  Arbeidsgiverperioden for sykepenger – presiseringer fra NAV om koronarelatert fravær

  Korona-ansvar for styremedlemmer? Det er nå det gjelder!

  Regjeringen foreslår 100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe korona-rammede bedrifter - oppdatert 27.03.2020

  Redusert eller utsatt betaling av husleie. Hvordan skal utleier håndtere merverdiavgiften?

  Endring i skattereglene og arbeidsgiveravgiften pga koronautbruddet

  Regler for permittering

  Korona - hva gjør vi nå?

  Når får Korona-forslagene virkning?

  Bedriftens tilgang på likviditet under koronakrisen

  Forsinkelser på byggeprosjekter på grunn av koronasituasjonen

  Force majeure i byggenæringen

  Unngå renter på restskatt

  5 vanlige feil ved oppsigelser – og hvordan unngå dem

  Har arbeidsgiver rett til å holde tilbake lønn?

  Lån fra selskap til aksjonær

  Når er bindende avtale inngått? Nærmere om signeringsforbehold

  Krav på fristforlengelse i byggeprosjekter

  Varemerkeregistrering – husk å beskytte varemerket ditt!

  Endringer i aksjeloven forenkler driften for aksjeselskaper

  GDPR: 7 tiltak du må prioritere nå

  Har du fått med deg endringene i eierseksjonsloven som trer i kraft 1. januar 2020?

  Er din virksomhet klar for SAF-T fra 1. januar 2020?

  Eierseksjonsloven – mer fleksibilitet for utbygger

  Styreansvarsforsikring; Løp og kjøp!

  Varsling – nye regler i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2020

  Oppsigelse etter julebordet: «Fra reker til lynlim – et julebordsmareritt»

  Styrets ansvar – personlig og ubegrenset

  Ruinert av å være styremedlem?

  Alt du må vite om merverdiavgift ved utleie av kontorhotell eller co-working

  Daglig leder kan ha personlig erstatningsansvar for tap selskapets underleverandører lider

  Statsbudsjettet 2020 - oppsummering

  Personskatt i statsbudsjettet 2020

  Selskapsskatt i statsbudsjettet 2020

  Formuesskatt i statsbudsjettet 2020

  Eiendomsskatt i statsbudsjettet 2020

  Incentivordninger i statsbudsjettet 2020

  MVA og avgift i statsbudsjettet 2020

  Brexit i statsbudsjettet 2020

  Administrative forslag i statsbudsjettet 2020

  Grov uaktsomhet i entrepriseforhold

  Kommunesammenslåingen – husk på merverdiavgiften!

  Driver du virksomhet i utlandet?

  Mitt trainee-opphold hos Advokatfirmaet Magnus Legal AS

  4 ting arbeidsgiver bør vite om endringsoppsigelse

  Slik får du optimal struktur på eiendomsporteføljen

  Slik får du fradrag for merverdiavgift på infrastruktur

  9 punkter å huske på ved ansettelse av utenlandsk arbeidskraft

  HMS-kort

  Utenlandske arbeidstakere – hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal gis?

  GDPR: Innsynsretten

  Påkostning eller vedlikehold av næringseiendom - hva får du fradrag for?

  Trenger du ekstrahjelp til påske?

  Fradragsrett for merverdiavgift på transaksjonskostnader

  Slik håndterer du mva ved salg av eiendomsprosjekt

  GDPR som konkurransefortrinn – ikke bare et «nødvendig onde»

  GDPR: Hvordan påvirker de nye personvernreglene din virksomhet?

  Tenk merverdiavgift i tidlig fase i eiendomsprosjekter

  GDPR – Trenger din virksomhet personvernombud?

  Når trenger du aksjonæravtale?

  GDPR – strengere krav til samtykke

  Hvor går grensen mellom kundepleie og korrupsjon?

  Oppsigelse etter julebordet: «Mankini-stuntet»

  Statsbudsjettet 2019 - oppsummering

  Personskatt i statsbudsjettet 2019

  Selskapsskatt i statsbudsjettet 2019

  Formuesskatt i statsbudsjettet 2019

  Eiendomsskatt i statsbudsjettet 2019

  MVA og avgift i statsbudsjettet 2019

  Internasjonal selskaps- og personskatt i statsbudsjettet 2019

  Administrative forslag – statsbudsjettet 2019

  Leverandør til forsyningsforskriften

  Krav om prisavslag mot entreprenører

  Fremleie av næringslokaler

  Hvordan sikre gode offentlige innkjøp?

  Utbyggingsavtalen – korleis tenke stort med liten risiko?

  Entreprenøren kan kreve retting av mangler i boligprosjekter

  Får man fradrag for mva på kostnader til miljøsanering av eiendom?

  Lokalenes stand ved fraflytting

  Avlysning av anbudskonkurranse

  Kan en entreprenør holde tilbake FDV-dokumentasjon?

  Konserninterne transaksjoner og internprising

  Oppdrags- og arbeidsforholdssregisteret – ny digital tjeneste ved innrapportering av skjema RF-1199

  Offentlig innkjøper: Slik gjennomfører du konkurranse med forhandlinger

  Hva skal til for at det foreligger en mangel i boligprosjektet?

  Due Diligence ved salg av virksomhet

  Kommunale vann- og avløpsanlegg – hvem har driftsansvaret?

  Hva anses som ledd i utleien?

  Forbigått i anbudskonkurranse – klage til KOFA?

  Når kan du bruke konkurranse med forhandling?

  Entreprenør: Få orden på fakturering og innkreving

  Avvist i en anbudskonkurranse - hva nå?

  Slik brukes anleggsbidragsmodellen

  Velkommen til Magnus Legal-bloggen

  Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


  Besøk også magnuslegal.no

  See our English blog here: Click here to visit our English blog.

  Siste innlegg

  Søk i bloggen