<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Endringer i aksjeloven forenkler driften for aksjeselskaper

  Driver du virksomhet i utlandet?

  Mitt trainee-opphold hos Advokatfirmaet Magnus Legal AS

  4 ting arbeidsgiver bør vite om endringsoppsigelse

  Gründerblogg – skattefordeler for deg med nyetablert bedrift

  SkatteFUNN – få skattefradrag for forskning og utvikling

  Slik får du optimal struktur på eiendomsporteføljen

  Slik får du fradrag for merverdiavgift på infrastruktur

  9 punkter å huske på ved ansettelse av utenlandsk arbeidskraft

  HMS-kort

  Sykmeldt i ferien?

  Feil med ditt skatteoppgjør? Slik retter du opp

  Hvordan tjene penger på din fritidsbåt uten å måtte betale skatt på inntekten?

  Utleie av fast eiendom: Regler for frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret

  Utenlandske arbeidstakere – hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal gis?

  GDPR: Innsynsretten

  Dette må du passe på når du skal ansette ferievikarer

  Utbetaling av feriepenger – har din virksomhet kontroll?

  Unngå renter på restskatt

  Ordinær og skjerpet tilleggsskatt – staten ilegger straff

  Skattemelding næringsdrivende - Unngå tvangsmulkt lever skattemeldingen i tide

  Hvordan unngå straffeskatt?

  Rett til lønn på helligdager

  Påkostning eller vedlikehold av næringseiendom - hva får du fradrag for?

  Trenger du ekstrahjelp til påske?

  Lønn eller utbytte?

  Fradragsrett for merverdiavgift på transaksjonskostnader

  Slik håndterer du mva ved salg av eiendomsprosjekt

  Bokettersyn – hva nå?

  GDPR som konkurransefortrinn – ikke bare et «nødvendig onde»

  GDPR: Hvordan påvirker de nye personvernreglene din virksomhet?

  Tenk merverdiavgift i tidlig fase i eiendomsprosjekter

  GDPR – Trenger din virksomhet personvernombud?

  Når trenger du aksjonæravtale?

  GDPR – strengere krav til samtykke

  GDPR: 7 tiltak du må prioritere nå

  Hvor går grensen mellom kundepleie og korrupsjon?

  Spar skatt før nyttår – 7 tips som kan slanke skatten

  Lån fra selskap til aksjonær

  Overføring av ferie

  Oppsigelse etter julebordet: «Mankini-stuntet»

  Skal din bedrift ansette utenlandsk arbeidskraft - når er det krav om oppholdstillatelse?

  Trenger du ekstrahjelp til jul?

  Regler for permittering

  Statsbudsjettet 2019 - oppsummering

  Personskatt i statsbudsjettet 2019

  Selskapsskatt i statsbudsjettet 2019

  Formuesskatt i statsbudsjettet 2019

  Eiendomsskatt i statsbudsjettet 2019

  MVA og avgift i statsbudsjettet 2019

  Internasjonal selskaps- og personskatt i statsbudsjettet 2019

  Administrative forslag – statsbudsjettet 2019

  Har arbeidsgiver rett til å holde tilbake lønn?

  Er det krav om minstelønn i byggebransjen?

  Når er bindende avtale inngått? Nærmere om signeringsforbehold

  Nedbemanning - dette bør du vite!

  Leverandør til forsyningsforskriften

  Krav om prisavslag mot entreprenører

  Firmabil og skatt

  Mva-fradrag ved oppføring av næringseiendom

  Fremleie av næringslokaler

  Skatteamnesti

  Hvordan sikre gode offentlige innkjøp?

  Hvordan håndtere merverdiavgift ved leietakers konkurs?

  Utbyggingsavtalen – korleis tenke stort med liten risiko?

  Entreprenøren kan kreve retting av mangler i boligprosjekter

  Får man fradrag for mva på kostnader til miljøsanering av eiendom?

  Lokalenes stand ved fraflytting

  Avlysning av anbudskonkurranse

  Dette må du passe på ved en virksomhetsoverdragelse

  Kan en entreprenør holde tilbake FDV-dokumentasjon?

  Konserninterne transaksjoner og internprising

  Kjenner du til fordelene ved sluttavtaler?

  Oppdrags- og arbeidsforholdssregisteret – ny digital tjeneste ved innrapportering av skjema RF-1199

  Rekkefølgebestemmelser

  Forskuddsskatt – dette må du vite

  Offentlig innkjøper: Slik gjennomfører du konkurranse med forhandlinger

  Dette må du vite om ID-kontroll for utenlandske ansatte

  Hva skal til for at det foreligger en mangel i boligprosjektet?

  Due Diligence ved salg av virksomhet

  Kommunale vann- og avløpsanlegg – hvem har driftsansvaret?

  Hva anses som ledd i utleien?

  Forbigått i anbudskonkurranse – klage til KOFA?

  Har din virksomhet gode nok arbeidskontrakter?

  Når kan du bruke konkurranse med forhandling?

  Kjenner din virksomhet godt nok til reglene for overtid?

  Entreprenør: Få orden på fakturering og innkreving

  Avvist i en anbudskonkurranse - hva nå?

  Slik brukes anleggsbidragsmodellen

  Oppsigelse etter julebordet (hold dere unna Chablisen...)

  Når leietakeren går konkurs

  Lettere å få erstatning for brudd på anskaffelsesreglene?

  Gjennomsnittsberegning av arbeidstid

  Selger du fast eiendom eller en entreprenørtjeneste?

  Trenger du vikarer? Her er reglene om midlertidig ansettelse!

  Hva kan du gjøre om du er forbigått i en anbudskonkurranse?

  MVA-utfordringer ved utleie av kontorhotell

  Jobber du med anskaffelser? Dette må du vite om statsstøtte!

  Skattefri omdanning – 10 tips og fallgruver

  Eierseksjonsloven – mer fleksibilitet for utbygger

  Hvordan klage på en offentlig anbudsprosess?

  Nytt forslag: Slutt på mva-avtaler for eiendomsutbyggere i Oslo?

  Statsbudsjettet 2018 -  oppsummering

  Personskatt i statsbudsjettet 2018

  Selskapsskatt i statsbudsjettet 2018

  Formuesskatt i statsbudsjettet 2018

  Eiendomsskatt i statsbudsjettet 2018

  MVA og avgift i statsbudsjettet 2018

  Internasjonal skatt i statsbudsjettet 2018

  Rapporteringsforpliktelser i statsbudsjettet 2018

  Hvordan reklamere på mangel ved kjøp av eiendom?

  Innsyn i ansattes e-post

  Innleie av arbeidskraft og underleverandører i bygg- og anleggsbransjen

  Tips til å skrive et godt konkurransegrunnlag

  Styrets ansvar i eiendomsselskaper – personlig og ubegrenset

  Hvorfor gjennomføre en Due Diligence ved eiendomskjøp?

  Nye regler for offentlige anskaffelser fra 2017

  Når utgjør arealavvik mangel ved kjøp av bolig?

  Skattefri omdanning av næringsvirksomhet

  Innovative anskaffelser

  Derfor bør du følge opp leiekontrakten

  Formuesskattens problem

  Dette kan du gjøre når forbruker reklamerer på feil eller mangler i byggeprosjektet

  Samarbeid i egenregi?

  Oppsigelse i prøvetid

  Formuesskatt for utbyggere!

  Ulovlig samarbeid i anbudskonkurranser

  Formuesskatten - urettferdig for eiendomsbesittere!

  Oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

  Entrepriseoppdrag: Den farlige standardkontrakten

  Regler for offentlige innkjøp under nasjonal terskelverdi

  Har du en vrien byggherre?

  5 vanlige feil ved oppsigelser – og hvordan unngå dem

  E-tinglysing: Nå er det blitt enklere å tinglyse

  Hvordan kan du begjære innsyn i anbudsdokumenter?

  Krav på fristforlengelse i byggeprosjekter

  Mva og utbygging av boligfelt – et regelverk for forskjellsbehandling

  Vet du hvordan du beregner anskaffelsens verdi?

  Dagmulkt: Slik unngår du kostbar felle i byggeprosjekter

  Slik kan du overvåke anbudsmarkedet for å øke vinnersjansene

  Nye miljøkrav i offentlige anskaffelser

  Velkommen til Magnus Legal-bloggen

  Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


  Besøk også magnuslegal.no

  Siste innlegg

  Søk i bloggen