<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Når trenger du aksjonæravtale?

Hvor går grensen mellom kundepleie og korrupsjon?

Spar skatt før nyttår – 7 tips som kan slanke skatten

Lån fra selskap til aksjonær

Overføring av ferie

Oppsigelse etter julebordet: «Mankini-stuntet»

Skal din bedrift ansette utenlandsk arbeidskraft - når er det krav om oppholdstillatelse?

Trenger du ekstrahjelp til jul?

Regler for permittering

Utenlandske arbeidstakere – hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal gis?

Statsbudsjettet 2019 - oppsummering

Personskatt i statsbudsjettet 2019

Selskapsskatt i statsbudsjettet 2019

Formuesskatt i statsbudsjettet 2019

Eiendomsskatt i statsbudsjettet 2019

MVA og avgift i statsbudsjettet 2019

Internasjonal selskaps- og personskatt i statsbudsjettet 2019

Administrative forslag – statsbudsjettet 2019

Har arbeidsgiver rett til å holde tilbake lønn?

Er det krav om minstelønn i byggebransjen?

GDPR som konkurransefortrinn – ikke bare et «nødvendig onde»

Når er bindende avtale inngått? Nærmere om signeringsforbehold

Nedbemanning - dette bør du vite!

SkatteFUNN – få skattefradrag for forskning og utvikling

Leverandør til forsyningsforskriften

Krav om prisavslag mot entreprenører

Firmabil og skatt

Sykmeldt i ferien?

Mva-fradrag ved oppføring av næringseiendom

Fremleie av næringslokaler

Skatteamnesti

Feil med ditt skatteoppgjør? Slik retter du opp

GDPR: Hvordan vil de nye personvernreglene påvirke din virksomhet?

Hvordan sikre gode offentlige innkjøp?

Hvordan håndtere merverdiavgift ved leietakers konkurs?

Utbetaling av feriepenger – har din virksomhet kontroll?

Utbyggingsavtalen – korleis tenke stort med liten risiko?

Hvordan unngå straffeskatt?

Entreprenøren kan kreve retting av mangler i boligprosjekter

Dette må du passe på når du skal ansette ferievikarer

Får man fradrag for mva på kostnader til miljøsanering av eiendom?

Unngå renter på restskatt

Lokalenes stand ved fraflytting

Skattemelding næringsdrivende - Unngå tvangsmulkt lever skattemeldingen i tide

Avlysning av anbudskonkurranse

Dette må du passe på ved en virksomhetsoverdragelse

Kan en entreprenør holde tilbake FDV-dokumentasjon?

GDPR – Trenger din virksomhet personvernombud?

Konserninterne transaksjoner og internprising

Trenger du ekstrahjelp til påske? Les om reglene her

Kjenner du til fordelene ved sluttavtaler?

Oppdrags- og arbeidsforholdssregisteret – ny digital tjeneste ved innrapportering av skjema RF-1199

Rekkefølgebestemmelser

Forskuddsskatt – dette må du vite

GDPR: 7 tiltak du bør gjøre nå

Offentlig innkjøper: Slik gjennomfører du konkurranse med forhandlinger

Utleie av fast eiendom: Regler for frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Dette må du vite om ID-kontroll for utenlandske ansatte

Hva skal til for at det foreligger en mangel i boligprosjektet?

Due Diligence ved salg av virksomhet

Kommunale vann- og avløpsanlegg – hvem har driftsansvaret?

Hva anses som ledd i utleien?

Forbigått i anbudskonkurranse – klage til KOFA?

Har din virksomhet gode nok arbeidskontrakter?

Når kan du bruke konkurranse med forhandling?

Kjenner din virksomhet godt nok til reglene for overtid?

Entreprenør: Få orden på fakturering og innkreving

Avvist i en anbudskonkurranse - hva nå?

Slik brukes anleggsbidragsmodellen

Oppsigelse etter julebordet (hold dere unna Chablisen...)

GDPR – strengere krav til samtykke

Når leietakeren går konkurs

Lettere å få erstatning for brudd på anskaffelsesreglene?

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid

Selger du fast eiendom eller en entreprenørtjeneste?

Trenger du vikarer? Her er reglene om midlertidig ansettelse!

Hva kan du gjøre om du er forbigått i en anbudskonkurranse?

Slik håndterer du mva ved salg av eiendomsprosjekt

MVA-utfordringer ved utleie av kontorhotell

Jobber du med anskaffelser? Dette må du vite om statsstøtte!

Skattefri omdanning – 10 tips og fallgruver

Ny eierseksjonslov – mer fleksibilitet for utbygger

Hvordan klage på en offentlig anbudsprosess?

Nytt forslag: Slutt på mva-avtaler for eiendomsutbyggere i Oslo?

Statsbudsjettet 2018 -  oppsummering

Personskatt i statsbudsjettet 2018

Selskapsskatt i statsbudsjettet 2018

Formuesskatt i statsbudsjettet 2018

Eiendomsskatt i statsbudsjettet 2018

MVA og avgift i statsbudsjettet 2018

Internasjonal skatt i statsbudsjettet 2018

Rapporteringsforpliktelser i statsbudsjettet 2018

Hvordan reklamere på mangel ved kjøp av eiendom?

Innsyn i ansattes e-post

Innleie av arbeidskraft og underleverandører i bygg- og anleggsbransjen

Tips til å skrive et godt konkurransegrunnlag

Styrets ansvar i eiendomsselskaper – personlig og ubegrenset

Hvorfor gjennomføre en Due Diligence ved eiendomskjøp?

Nye regler for offentlige anskaffelser fra 2017

Når utgjør arealavvik mangel ved kjøp av bolig?

Skattefri omdanning av næringsvirksomhet

Slik får du fradrag for merverdiavgift på infrastruktur

Innovative anskaffelser

Derfor bør du følge opp leiekontrakten

Formuesskattens problem

Dette kan du gjøre når forbruker reklamerer på feil eller mangler i byggeprosjektet

Samarbeid i egenregi?

Endringer i aksjeloven forenkler driften for aksjeselskaper

Oppsigelse i prøvetid

Formuesskatt for utbyggere!

Ulovlig samarbeid i anbudskonkurranser

Formuesskatten - urettferdig for eiendomsbesittere!

Oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

Entrepriseoppdrag: Den farlige standardkontrakten

Regler for offentlige innkjøp under nasjonal terskelverdi

Har du en vrien byggherre?

5 vanlige feil ved oppsigelser – og hvordan unngå dem

E-tinglysing: Nå er det blitt enklere å tinglyse

Hvordan kan du begjære innsyn i anbudsdokumenter?

Krav på fristforlengelse i byggeprosjekter

Mva og utbygging av boligfelt – et regelverk for forskjellsbehandling

Vet du hvordan du beregner anskaffelsens verdi?

Slik får du optimal struktur på eiendomsporteføljen

Dagmulkt: Slik unngår du kostbar felle i byggeprosjekter

Slik kan du overvåke anbudsmarkedet for å øke vinnersjansene

Nye miljøkrav i offentlige anskaffelser

Påkostning eller vedlikehold av næringseiendom - hva får du fradrag for?

Velkommen til Magnus Legal-bloggen

Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


Besøk også magnuslegal.no

Siste innlegg

Søk i bloggen