<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Magnus Legal Bloggen

Som bedriftseier eller leder kan det være krevende å forstå og følge Norges lovverk og regler. I vår blogg gir våre forretningsadvokater og fagfolk deg regelmessige oppdateringer om praktiske erfaringer og lovverket, slik at du kan lykkes med din bedrift. Vi er her for å hjelpe deg når lovverket skaper utfordringer.

Feil med ditt skatteoppgjør? Slik retter du opp

Tiltak ved reklamasjon i byggeprosjekt

Hva er et HMS kort?

Når er det krav om oppholdstillatelse ved arbeid i Norge?

Den norske formueskatten

Når må en bedrift ha verneombud?

Revidert statsbudsjett 2024 - Dette er de viktigste endringene

Er regjeringens forbud mot innleie fra bemanningsforetak i strid med EØS-retten?

Innstramminger i regelverket ved innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak?

Slik påvirker lønnsoppgjøret 2024 minstelønnen til dine ansatte

Krav til oppholdstillatelse ved arbeid på flyttbar innretning

7 punkter du må gjennom ved permittering av ansatte

Har du som arbeidsgiver gode nok varslingsrutiner?

Hvordan benytte syntetiske aksjer som ansattgode

Derfor bør du søke om frivillig retting / skatteamnesti

Spar skatt før nyttår – 6 tips som kan slanke skatten

Hva betyr det at en offentlig anbudskonkurranse blir avlyst?

Arbeidsmiljøloven med tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår

US borgere må sende skattemelding til USA

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid

Skattefrie gaver til ansatte

Endringer i arbeidsmiljøloven 2024

Nye regler om godkjenningsordning av bemanningsforetak fra 2024

4 ting arbeidsgiver bør vite om endringsoppsigelse

Er det krav om minstelønn i byggebransjen?

Statsbudsjettet 2024 - oppsummering

Statsbudsjettet 2024 – Grunnrenteskatt

Skattefrie omdanninger i statsbudsjett 2024

MVA og Særavgifter i Statsbudsjettet 2024

Personskatt i Statsbudsjettet 2024

Internasjonal skatt i Statsbudsjettet 2024

Formuesskatt i Statsbudsjettet 2024

Omtalesaker i statsbudsjettet 2024

Aksjebeskatning i Statsbudsjettet 2023

Gründerblogg – skattefordeler for deg med nyetablert bedrift

9 punkter å huske på ved ansettelse av utenlandsk arbeidskraft

Skal bedriften din omorganisere via skattefri fisjon eller fusjon?

Hvordan lykkes med din SMB bedrift

Er opptjening og utbetaling av feriepenger i strid med EØS-retten?

Skattefri omdanning – 10 tips og fallgruver

Amalie Gjerde Utheim, ny advokatfullmektig i Magnus Legal

Krav til styresammensetning i Norge

SkatteFUNN – få skattefradrag for forskning og utvikling

Axel og Sigbjørn, to nye advokatfullmektiger på plass i Magnus Legal

Dette må du passe på ved en virksomhetsoverdragelse

Skattetips til deg med fritidsbolig i utlandet

Når ansatte blir sykemeldt i ferien

Lønn eller utbytte?

Åpenhetsloven - trådte i kraft 30. juni 2023

Slik kan du overvåke anbudsmarkedet for å øke vinnersjansene

Når er bindende avtale inngått? Nærmere om signeringsforbehold

Har arbeidsgiver rett til å holde tilbake lønn?

Hvorfor trenger du en fremtidsfullmakt?

Utbetaling av feriepenger – har din virksomhet kontroll?

Kan arbeidsgiver trekke arbeidsgiveravgift i tipspenger?

EUs nye klimalov

Det du trenger å vite om skatt og inntekter fra sosiale medier

Skattetips ved salg av arvet bolig

Viktigheten av å levere skattemeldingen i tide

Hva er reglene for utbetaling av lønn på helligdager?

Hvilken betydning har Åpenhetsloven for eiendom- og byggenæringen?

Hvordan unngå straffeskatt?

Skattefri omdanning av næringsvirksomhet

Forskuddsskatt – dette må du vite

Dette må du vite om ID-kontroll for utenlandske ansatte

Kjenner du til fordelene ved sluttavtaler?

Hva skjer om du ikke etterlever Åpenhetsloven?

Erik og Christina, to nye partnere til Magnus Legal

Dette må du passe på når du skal ansette ferievikarer

Har du orden i selskapsdokumentene?

Elin er ny advokatfullmektig til vårt kontor i Oslo

EU taksonomien: Bærekraft blir en forutsetning for finansiering

Regler for permittering

Nye lover og regler fra 1.januar 2023

Henrik Moen - fra trainee til advokat i Magnus Legal

Husk å levere aksjonærregisteroppgaven innen 31. januar

Dette er reglene for merking av retusjert reklame

På tide å tenke på generasjonsskifte for din bedrift?

Solidaransvar ved innleie av arbeidskraft

Uttaksplikt ved innleid arbeidskraft til byggeprosjekter

Gaver til frivillige organisasjoner kan gi rett til skattefradrag

Varemerkeregistrering – husk å beskytte varemerket ditt!

Hva er reglene for overføring av ferie?

Hvordan skal Bitcoin og annen kryptovaluta skattlegges?

Skatt på lån fra selskap til aksjonær

Sigbjørn Sørensen blir ny leder for Magnus Legal i Oslo

Hvor går grensen mellom kundepleie og korrupsjon?

Forretningshemmeligheter – slik er de vernet

Innleie og underleverandør i bygg og anlegg

Skatt på aksjebaserte incentivordninger i Statsbudsjettet 2022

HMS-kort

Når trenger du aksjonæravtale?

Utenlandske arbeidstakere – hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal gis?

Bokettersyn – hva nå?

Konsekvenser ved forkjøpsrett

GDPR – Trenger din virksomhet personvernombud?

GDPR: Hvordan påvirker personvernreglene din virksomhet?

Domenenavn og rettighetskonflikter – har du sikret deg?

Hva er skattereglene for firmabil?

Dette er reglene for hjemmekontor

Due Diligence ved salg av virksomhet

5 vanlige feil ved oppsigelser – og hvordan unngå dem

GDPR – strengt krav til samtykke om personopplysninger

Force majeure – når avtalen ikke kan oppfylles likevel

Ny advokatfullmektig hos Magnus Legal i Stavanger

Q&A – 5 kjappe om sluttavtaler

Innleie av ansatte – hva nå?

5 ting du bør vite om avskjed

Aksjebaserte incentivordninger for å stimulere til økt verdiskapning

Høyeste skatts prinsipp

Hvorfor og hvordan foreta verdivurdering av et selskap?

Skattemessig gjennomskjæring

OAR: Digital tjeneste for RF-1199

Nyoppstartet bedrift – hva nå?

3 gode grunner til å velge Magnus Legal

Omstruktureringer – en praktisk tilnærming

Miljøkrav i offentlige anskaffelser

Norge inngår frihandelsavtale med Storbritannia

Kjenner din virksomhet godt nok til reglene for overtid?

Kan du si opp en ansatt som «lyver» på jobbintervjuet?

Torgils Bryn, advokat og partner i Magnus Legal

Hvordan kan du begjære innsyn i anbudsdokumenter?

Viktige vurderinger ved kjøp av virksomhet

Hvordan oppnå verdiskapende styrearbeid

Unngå dagbot. Sørg for at det avholdes formell overtakelsesforretning!

Endringer i varemerkeloven

Når er det lov å gjøre innsyn i ansattes epost?

Marit Monsen, daglig leder i Magnus Legal

Dette er reglene for tilskudd til ladepunkt i borettslag og sameier

Skatteplikt for utenlandske ansatte hos norske arbeidsgivere

Tap på krav og merverdiavgift

Har din virksomhet gode nok arbeidskontrakter?

Elisabeth Cramer, advokat i Magnus Legal

Oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

Et skattefritt AS?

Her er reglene om midlertidig ansettelse!

Intensjonsavtaler er også bindende

Laila Kristjansson, advokat og partner i Magnus Legal

Kan man sette til side eller endre en bindende avtale?

Nedbemanning - dette bør du vite!

Oppsigelse i prøvetid

Ordinær og skjerpet tilleggsskatt – staten ilegger straff

Hvordan håndtere mva ved redusert eller utsatt betaling av husleie?

Force majeure i byggenæringen

Slik unngår du renter på restskatt

Endringer i aksjeloven forenkler driften for aksjeselskaper

GDPR: 7 tiltak du må prioritere nå

Styrets ansvar – personlig og ubegrenset

Ruinert av å være styremedlem?

Daglig leder kan være ansvarlig for tap hos underleverandører

Kommunesammenslåingen – husk på merverdiavgiften!

Driver du virksomhet i utlandet?

Mitt trainee-opphold hos Advokatfirmaet Magnus Legal AS

GDPR: Innsynsretten

GDPR som konkurransefortrinn – ikke bare et «nødvendig onde»

Hvordan kan du som leverandør benytte forsyningsforskriften?

Hvordan sikre gode offentlige innkjøp?

Får man fradrag for mva på kostnader til miljøsanering av eiendom?

Konserninterne transaksjoner og internprising

Slik gjennomfører du anbudskonkurranse med forhandlinger

Forbigått i anbudskonkurranse – klage til KOFA?

Når kan du bruke konkurranse med forhandling?

Avvist i en anbudskonkurranse - hva nå?

Lettere å få erstatning for brudd på anskaffelsesreglene?

Hva kan du gjøre om du er forbigått i en anbudskonkurranse?

Jobber du med anskaffelser? Dette må du vite om statsstøtte!

Hvordan klage på en offentlig anbudsprosess?

Tips til å skrive et godt konkurransegrunnlag

Når er innovative anskaffelser aktuelt?

Samarbeid i egenregi?

Ulovlig samarbeid i anbudskonkurranser

Regler for offentlige innkjøp under nasjonal terskelverdi

Vet du hvordan du beregner anskaffelsens verdi?