<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Vi hjelper deg med skattemelding til USA

Derfor må US borgere sende skattemelding til USA

Alle amerikanske statsborgere har skatteplikt til USA selv om de ikke er bosatt der. Derfor har de også en plikt til å sende skattemelding til IRS, som er den føderale skatteetaten i USA. I denne bloggen forteller vi hvorfor og hvordan.

De fleste nordmenn som også har amerikansk pass, er nok klar over dette. Mange har likevel valgt å aldri sende inn skattemeldingen til USA. I denne bloggen forteller vi deg hvorfor og hvordan.

 

Plikt til å sende skattemelding (selv om det ikke blir skatt å betale)

Dette kan ha sammenheng med at man er kjent med at det som oftest ikke blir noen skatt å betale til USA selv om man sender inn skattemeldingen. Dette skyldes at USA har regler som innebærer at personer som er bosatt utenfor USA, ikke skal betale skatt med mindre inntekten overstiger ca. NOK 1 million. Uansett kan man i den amerikanske skatten kreve fradrag for norsk skatt av samme inntekt. Ettersom den norske skatten regelmessig vil være høyere enn den amerikanske skatten blir det derfor ikke noen skatt å betale til USA.

Men, på samme måte som i Norge, har du alltid en plikt til å sende skattemelding til USA. Dette gjelder selv om du ikke ender opp med å måtte betale noen amerikansk skatt.

For ordens skyld må nevnes at hvorvidt det blir betalbar skatt til USA, vil være avhengig av «facts and circumstances». Dette må undersøkes i hvert enkelt tilfelle.

Les også: Unngå renter på restskatt

Få hjelp til å sende skattemelding til USA

Går ikke lenger under radaren

Inntil nå har amerikanske statsborgere som er bosatt utenfor USA, gått under radaren til IRS. Men etter at rapportering etter de såkalte FATCA-reglene (Foreign Account Tax Compliance Act) har begynt å virke, får IRS beskjed fra den norske skatteetaten om amerikanske statsborgere som har konto i norske banker. Dette er også bakgrunnen for at mange amerikanske statsborgere som har norske bankkonti, får brev fra sine banker om at de må overholde sine rapporteringsplikter.

IRS kan ilegge store gebyrer etc. når skattemeldingsplikten ikke overholdes.

I tillegg til skattemeldingen har IRS egne regler om Foreign Bank and Financial Accounts Reporting (FBAR), hvor man skal rapportere alle utenlandske bankkonti dersom innestående i løpet av året har oversteget USD 10 000. Også her er det gebyrer for unnasluntring.

Les også: Driver du virksomhet i utlandet?

Send inn skattemelding til USA

Vårt klare råd er at nordmenn som er amerikanske statsborgere sender inn skattemelding også til USA.

Dersom du ikke tidligere har sendt slik skattemelding, har USA en amnesti-ordning som innebærer at det er tilstrekkelig å sende skattemelding for de siste årene. Dersom du nå vil krype til korset, må du sende inn skattemelding fra og med 2020. For innrapportering av FBAR-skjema, skal dette gjøres for 6 år tilbake i tid.

Rapporteringen til USA er relativt tidkrevende og det finnes ingen pre-utfylt skattemelding slik vi er blitt vant til i Norge.

Magnus Legal bistår flere kunder med amerikansk statsborgerskap med å oppfylle pliktene overfor IRS. Vi er medlem av MSI Global Alliance og har direkte adgang til et nettverk av amerikanske skatte spesialister.

Få hjelp til å sende skattemelding til USA

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.