<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Gjennomsnittsberegning av arbeidstid

Hva er gjennomsnittsberegning av arbeidstid?

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid er en god løsning for både arbeidsgiver og arbeidstaker som ønsker mer fleksibilitet, uten at overtid påløper. Å gjennomsnittsberegne den alminnelige arbeidstiden betyr at arbeidstakere kan jobbe mer i en periode mot at de får tilsvarende arbeidsfri senere som kompensasjon. En slik ordning kan medføre at antall overtidstimer reduseres. Kjenner du til reglene som gjelder for gjennomsnittsberegning?

Hva er gjennomsnittsberegning?

Ved å gjennomsnittsberegne den alminnelige arbeidstiden ser man på arbeidstiden over et lengre tidsrom, og legger gjennomsnittet til grunn. På denne måten kan arbeidstakerne jobbe mer daglig og ukentlig i visse perioder mot at de får tilsvarende fri på et senere tidspunkt.

Med andre ord kan arbeidstaker jobbe mer i perioder uten at overtid påløper. Å gjennomsnittsberegne arbeidstiden er derfor en god løsning for både arbeidsgivere og arbeidstakere som i perioder ønsker mer fleksibilitet. 

Kan du reglene om arbeidstid?

Hva er alminnelig arbeidstid

Grensene for alminnelig arbeidstid er:

  • Ni timer i løpet av 24 timer
  • 40 timer i løpet av syv dager

All arbeidstid som overskrider disse grensene skal i utgangspunktet anses som overtidsarbeid. Arbeidstaker har for overtidsarbeid krav på overtidsgodtgjørelse på minimum 40 % i henhold til arbeidsmiljøloven.

Les også: Reglene for overføring av ferie

Skriftlig avtale

For å kunne gjennomsnittsberegne den alminnelige arbeidstiden må du som arbeidsgiver inngå skriftlig avtale med arbeidstaker om en slik ordning. Dette kan enten gjøres i den individuelle arbeidsavtalen eller i et eget vedlegg til arbeidsavtalen.

Er virksomheten tariffbundet, kan du også inngå slik avtale med arbeidstakernes tillitsvalgte.

Grensene for gjennomsnittsberegning

Arbeidsgiver kan avtale gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstiden for en periode på opp til 52 uker direkte med arbeidstaker. Følgende grenser for faktisk arbeidstid kan ikke overstiges i denne perioden:

  • 10 timer i løpet av 24 timer
  • 48 timer i løpet av syv dager

Den gjennomsnittlige arbeidstiden må i løpet av beregningsperioden ikke overstige grensene for alminnelig arbeidstid. Dersom disse grensene overskrides, utløser det krav på overtidsgodtgjørelse.

Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan igjen gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger

  • 50 timer i noen enkelt uke.

Midlertidig ansatt?

Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstiden kan ikke avtales direkte med arbeidstakere som er midlertidig ansatt uten særskilt begrunnelse for en periode på inntil 12 måneder. Slike midlertidige ansettelser kan kun inngås med opptil 15 % av arbeidstakerne i virksomheten, og det gjelder også øvrige begrensninger for slike midlertidige ansettelser.  

Avtale om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid kan imidlertid inngås med arbeidstakere som er ansatt midlertidig på annet grunnlag. 

Les også: Trenger du vikarer? Her er reglene om midlertidig ansettelse!

Er din virksomhet tariffbundet?

Dersom din virksomhet er tariffbundet, kan du inngå avtale med arbeidstakernes tillitsvalgte om gjennomsnittberegning. Grensene som kan inntas i en slik avtale er noe romsligere enn om avtalen inngås direkte med arbeidstaker.

I løpet av en periode på opp til 52 uker kan følgende grenser for faktisk arbeidstid i en avtale med tillitsvalgte ikke overskride:

  • 12,5 timer i løpet av 24 timer
  • 48 timer i løpet av sju dager

Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan igjen gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger

  • 54 timer i noen enkelt uke

Den gjennomsnittlige arbeidstiden må i løpet av beregningsperioden ikke overstige grensene for alminnelig arbeidstid. Dersom grensene for alminnelig arbeidstid overskrides, utløser det krav på overtidsbetaling.

Søknad til Arbeidstilsynet

Dersom virksomheten har behov for lenger arbeidsuker må dette søkes særskilt om til Arbeidstilsynet. 

Les mer på nettsiden hvis du ønsker hjelp med arbeidsrett.

Tariffavtaler

Merk at for virksomheter som er tariffbundet kan det gjelde andre regler for både arbeidstid, beregning av overtid og gjennomsnittsberegning av arbeidstid.

Kan du reglene om arbeidstid?

Artikkelen ble først publisert i november 2017, sist oppdatert desember 2023. 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.