<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skattefrie gaver til ansatte

Skattefrie gaver til ansatte

Her får du som arbeidsgiver alt du trenger å vite om skattefrie gaver til ansatte. Fra 2021 ble den skattefrie beløpsgrensen endret til 5 000 kroner.

Julen nærmer seg, og det er ikke unaturlig at også tankene om gaver melder seg.  Kanskje har bedriften tilbakelagt et godt år og ønsker å gi de ansatte en julegave? Da er det kjekt å kjenne til reglene om hvilke gaver som kan gis og mottas skattefritt for ansatte. 

Den skattefrie beløpsgrensen

Hovedregelen er klar; alle ytelser med økonomisk verdi (fordeler) som du får av arbeidsgiver, er skattepliktige. Det gjelder uavhengig av om ytelsen består av kontanter eller naturalytelser. 

Imidlertid er det gjort vesentlige unntak fra dette, som du som arbeidsgiver gjør lurt i å kjenne til. 

Gaver til en verdi av inntil 5 000 kroner, per inntektsår, vil derfor ikke være skattepliktig. Det vil si at arbeidsgiver i løpet av året kan gi flere gaver til den enkelte ansatte, men samlet markedsverdi kan ikke overstige 5 000 kroner.  

Det er ikke prisen arbeidsgiver faktisk betaler for gaven som er avgjørende, men gavens markedsverdi. Selv om betalt pris og markedsverdi ofte vil være lik, er dette en viktig presisering som i noen tilfeller vil være av avgjørende betydning for hvorvidt gaven er skattefri eller ikke.  

Individuelle skattefrie gaver

Tidligere var det krav om at gaven måtte gis som en generell ordning i bedriften – dette er derimot ikke lenger et krav. Arbeidsgiver kan derfor fra og med i år gi forskjellige gaver til hver enkelt ansatt.  

I statsbudsjettet listes det opp eksempler på hvilke gaver som kan gis innenfor rammen på 5000 kroner. Dette er bare eksempler, og du som arbeidsgiver står fritt til å beslutte og gi også andre gaver.  

  • Treningsabonnement 
  • Billetter til arrangementer 
  • Kollektivkort 

Skattefrie oppmerksomhetsgaver

Hva så med en flaske (rimelig) vin, eller en blomsterbukett? Er dette noe man skal registrere eller føre oversikt over? Inngår dette i beløpsgrensen på 5000 kroner? Skatteetaten anser slike gaver som oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig art og verdi, som kan komme i tillegg til øvrige skattefrie gaver. 

Les også: Hvor går grensen mellom kundepleie og korrupsjon?

Skattefrie fordeler til ansatte

En annen sentral følge av endring i både beløpsgrensen og krav om generell ordning, er at de skattefrie 5000 kronene kan benyttes til å gi den ansatte fri telefon, rentefordel el. Det må ikke være en typisk julegave – men heller en fordel som den ansatte ellers har vært pliktig å skatte av.  

Les også: Firmabil og skatt

Skattefrie jubileumsgaver

I enkelte tilfeller er det også adgang til, skattefritt, å gi ytterligere gaver som overstiger 5000 kroner. For eksempel er det ved ansettelsestid i 20, 30, 40 m.m. år i samme bedrift anledning til å gi en gave med verdi inntil kr 8000. Også ved bedriftsjubileum (25 år, eller et antall år som er delelig med 25), kan det gis en gave til en verdi inntil 4000 kroner. Videre gjelder også dette ved bryllup, pensjon og avslutning av arbeidsforhold. Slike gaver vil da ikke inngå i det ovennevnte beløp på 5000 kroner, men utgjøre et tillegg til dette.  

Naturalytelser

Øvrige naturalytelser som bedriftshytte, julebord, rimelig mat i kantinen mm. vil også falle utenfor det skattefrie gavebeløpet pålydende 5000 kroner. Dette vil dermed utgjøre et ytterligere tillegg.  

Som arbeidsgiver må du føre oversikt over gavene som gis til de ansatte hvert år - for å sikre at beløpsgrensen ikke overskrides. Oversikten er imidlertid bare ment til intern kontroll.  

Personalrabatter

Når vi først er inne på skattefri arbeidsinntekt, er det også verdt å nevne personalrabatter. Personalrabatter, herunder 100% rabatt, på varer og tjenester som mottas i et arbeidsforhold vil være fritatt fra skatt, for den del av rabatten som samlet gir en prisreduksjon på inntil 8000 kroner året.  Personalrabatter inngår ikke i den generelle gaveordningen som er gjennomgått over, og arbeidsgiver kan på den måten kombinere skattefri gave og personalrabatter.

Les også: Gründerblogg - skattefordeler for deg med nyetablert bedrift

Kontanter?

En siste bemerkning, gaven kan ikke gis som kontanter med mindre formålet med utdelingen er at pengene skal brukes til gave, og kvittering for kjøpet senere blir levert til arbeidsgiver. Gavekort er videre akseptert, men da så lenge det ikke kan veksles inn i penger.  

Hva så med skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner? 

Spørsmål om skatt? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

Skatt er ikke et avgrenset område i din bedrift, men en del av de totale rammebetingelsene. Er du i tvil kan det lønne seg å spørre en av våre eksperter. Vi hjelper deg så du rapporterer og betaler riktig, og vi passer også på at du ikke betaler mer enn det som er nødvendig. Les mer på nettsiden: Skatt

Artikkel først publisert november 2021, oppdatert november 2022.

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.