<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Overføring av ferie til neste år

Hva er reglene for overføring av ferie

Har du ansatte som ønsker å overføre ubrukte feriedager til neste år? Her er reglene som gjelder for overføring av ferie. 

Ikke avviklet all ferie

Det kan være mange grunner til at arbeidstaker ikke har benyttet alle feriedagene i løpet av året. Arbeidstaker kan for eksempel ha vært borte på grunn av permisjon og derfor ikke hatt mulighet til å avvikle all ferie. Arbeidstaker kan også av andre grunner ønske å overføre feriedager til neste år. 

I utgangspunktet har du som arbeidsgiver en plikt til å sørge for at arbeidstaker avvikler ferien sin i løpet av ferieåret. Det er derfor viktig at du har kontroll på dine arbeidstakeres ferieavvikling gjennom året. 

Les også: Sykmeldt i ferien 

Kontakt Magnus Legal for bistand i spørsmål om arbeidsrett

Avtale med arbeidsgiver

En avtale om overføring av feriedager skal inngås skriftlig mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Avtalen må klart angi hvor mange feriedager som skal overføres til neste år.

Det er tilstrekkelig at overføring av ferie avtales per epost. Det viktigste er at du som arbeidsgiver kan dokumentere skriftlig hva som er avtalt med arbeidstaker.   

Hvor mange feriedager kan overføres?

Du kan avtale at inntil 12 virkedager ferie skal overføres til neste år.

Det som ofte oppleves som forvirrende, er at ferieloven teller med lørdag som virkedag. Det betyr at en arbeidsuke etter ferieloven består av seks virkedager selv om lørdag for de fleste ikke regnes som arbeidsdag.

Med andre ord kan det avtales å overføre inntil 2 uker ferie til neste år. Dette vil si 10 virkedager ferie om man kun regner mandag til og med fredag som virkedager. 

Hva om arbeidstaker har krav på «ekstra» feriedager?

I henhold til ferieloven, har arbeidstakere minimum krav på 25 virkedager årlig ferie – altså 4 uker og én dag ferie siden man teller med lørdager.

Mange arbeidstakere har imidlertid, enten gjennom tariffavtale eller arbeidsavtale, krav på 5 uker årlig ferie.

Begrensingen om at kun 12 virkedager ferie kan overføres gjelder bare for den lovfestede «ordinære» ferien på 4 uker og én dag.

Med andre ord kan de avtalte ekstra feriedagene også overføres til neste år med mindre annet fremkommer av tariffavtale eller arbeidsavtale. 

Les også: Gjennomsnittsberegning av arbeidstid 

Automatisk overføring

I følgende tre tilfeller skal feriedager som ikke er avviklet automatisk overføres til neste år: 

  • Ferie som ikke er avviklet til tross for at det er i strid med ferielovens bestemmelser
  • Ferie som ikke har blitt avviklet på grunn av sykdomsfravær
  • Ferie som ikke har blitt avviklet på grunn av foreldrepermisjon

I disse tilfellene vil det som et utgangspunkt ikke være nødvendig å inngå skriftlig avtale med arbeidstaker om overføring av ferie. Disse feriedagene vil den ansatte uansett få overført. Det er ikke anledning til å bytte disse feriedagene mot lønn, eller andre former for å «kjøpe ut ferien». Vi anbefaler likevel at disse dagene også tas med i skriftlig avtale om overføring av feriedager. 

Erstatning

Dersom det er din feil som arbeidsgiver at ferien ikke har blitt avviklet, har arbeidstakeren krav på at ikke avviklet ferie overføres til neste år. I tillegg kan arbeidstaker kreve økonomisk erstatning. 

Det er derfor viktig at du passer på at alle arbeidstakere i din virksomhet får avviklet feriedagene i tråd med gjeldende lovgivning. 

Les mer på nettsiden hvis du ønsker hjelp med arbeidsrett.

Bundet av tariffavtale?

Er din virksomhet bundet av tariffavtale? Da er det viktig at du sjekker tariffavtalens bestemmelser om ferie, da denne kan ha bestemmelser som avviker fra det som følger av ferieloven. 

Kontakt Magnus Legal for bistand i spørsmål om arbeidsrett

Denne artikkelen ble først publisert av Magnus Legal i desember 2017 - sist oppdatert i november 2022. 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.