<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Når ansatte blir sykemeldt i forbindelse med ferie

Har du ansatte som har blitt sykmeldt i ferien?

Ferie er noe vi alle ser frem til, enten om vi har planer om å pusse opp hytta, ta en fottur i fjellet eller overnatte i tretopphytter. Men det er ikke alltid det blir som vi ønsker. Dersom du som arbeidsgiver opplever at en av dine ansatte blir syk i ferien, bør du holde tunga rett i munnen for her er det en del regler du må være klar over. Hva skjer dersom en av dine arbeidstakere blir sykmeldt i ferien eller rett før ferien. Når kan arbeidstaker utsette ferien og hvilke vilkår gjelder? 

Sykmeldt før ferien

Bestemmelsen om hva slags rettigheter arbeidstaker har ved sykdom i ferien er å finne i ferieloven § 9 (1). Merk at tariffavtaler også kan ha bestemmelser om ferie. Dersom en av dine ansatte blir syk før sin fastsatte ferie, kan vedkommende kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Men noen vilkår gjelder:

  • Kravet om utsettelse av ferien må fremsettes senest siste arbeidsdag før arbeidstakeren skulle hatt ferie.
  • Arbeidstakeren må ha blitt helt arbeidsufør. Dersom arbeidstakeren kun er delvis sykmeldt, vil ikke dette være tilstrekkelig for å kreve utsettelse av ferien.
  • Arbeidstaker må videre levere en legeerklæring for å dokumentere arbeidsuførheten. Legeerklæringen må sammen med kravet om utsettelse av ferien sendes til arbeidsgiver senest siste arbeidsdag før arbeidstakeren skulle hatt ferie.

Kan du reglene for feriepenger?

Syk før ferien har begynt

Ved krav om utsettelse av ferie grunnet sykdom som har begynt før ferien, er hovedregelen at hele ferien må utsettes.

Arbeidstaker kan med andre ord ikke kreve utsettelse av kun de dagene vedkommende faktisk er syk og at den resterende ferien skal avvikles som normalt.

For eksempel: Dersom en arbeidstaker skal ha ferie i tre uker, men blir syk før ferien og er syk hele den første ferieuken, må alle tre ferieukene utsettes.

Det er imidlertid ingenting i veien for at du som arbeidsgiver blir enig med arbeidstakeren om en annen løsning. Ferieloven er en «minstekravslov». Dette betyr at det kan avtales andre løsninger så lenge disse er minst like gode eller bedre for arbeidstaker enn hva vedkommende har rett på etter ferieloven.

Les mer: Feriepenger - har din virksomhet kontroll? 

Sykmeldt i løpet av ferien

Dersom en av dine arbeidstakere blir syke i løpet av ferien, kan et tilsvarende antall virkedager vedkommende har vært syk utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret.

I motsetning til sykdom som inntreffer før ferien, kan arbeidstaker altså kreve en delvis utsettelse av ferien.

Akkurat som ved sykdom som påbegynner før arbeidstakers ferie, er det også her et krav om at arbeidstaker er helt arbeidsufør. Videre må arbeidstaker kunne dokumentere arbeidsuførheten ved legeerklæring.

Kravet om utsettelse av feriedagene og fremvisning av legeerklæring må fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidstaker har begynt å jobbe igjen etter ferien. Det er med andre ord ikke en fastsatt tidsfrist. Men arbeidstaker må så fort det lar seg gjøre etter ferien fremsette kravet overfor deg som arbeidsgiver.

Dersom arbeidstaker lar det gå for lang tid før kravet og legeerklæringen fremsettes, vil arbeidstaker kunne tape retten til å utsette feriedagene.

Les også: Oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

Når kan arbeidstaker ta igjen den utsatte ferien?

Dersom arbeidstaker får utsatt ferie som skulle vært avholdt i den såkalte hovedperioden 1. juni - 30. september, kan ikke arbeidstaker kreve at den utsatte ferien avvikles på et senere tidspunkt i hovedferieperioden. Det er imidlertid ingenting i veien for at dere blir enige om at arbeidstaker likevel skal få lov til å avholde den utsatte ferien i denne perioden.

Les også: Dette må du passe på når du skal ansette ferievikarer?

Hva med feriepengene?

Arbeidstaker har krav på sykepenger når vedkommende blir syk under ferien og ferien kreves utsatt i henhold til det som er nevnt ovenfor.

Når det gjelder feriepenger er utgangspunktet at disse skal utbetales istedenfor lønn når arbeidstaker faktisk skal avvikle ferien sin. De fleste arbeidsgivere utbetaler imidlertid feriepengene for hele året samlet i juni.

Hvis du som arbeidsgiver har gjennomført fullt ferietrekk i juni måned, vil de utbetalte feriepengene dekke lønnsbortfallet når arbeidstaker avvikler den utsatte ferien på et senere tidspunkt i ferieåret.

Om arbeidstaker med sikkerhet får avviklet den utsatte ferien i løpet av det samme ferieåret, trenger man ikke justere feriepengene. Arbeidstaker vil da motta full lønn når den utsatte ferien avvikles fordi vedkommende allerede har blitt trukket i lønn for disse feriedagene i juni.

Dersom arbeidstaker imidlertid ikke får avviklet ferien sin i løpet av det inneværende ferieåret, eller du som arbeidsgiver kun har utbetalt feriepenger for de feriedagene arbeidstakeren faktisk skulle avvikle i den aktuelle perioden, må det foretas en justering i avregningen av feriepenger.

Kan du reglene for feriepenger?

Les mer på nettsiden hvis du ønsker hjelp med arbeidsrett.
(Artikkel første gang publisert 29.06.2017, sist oppdatert juni 2023)

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.