<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skal du ansette ferievikarer?

Dette må du passe på når du skal ansette ferievikarer

I Norge er det strenge krav til ansettelser, og hovedregelen er at alle ansatte skal ansettes fast. Det er derimot ikke alltid dette passer deg som arbeidsgiver. Heldigvis finnes det flere praktiske unntak fra hovedregelen om fast ansettelse. Et godt eksempel er ansettelse av ferievikarer. Skal du ansette vikarer i forbindelse med jul, påske eller sommerferien? Her får du reglene som gjelder og nyttige tips.

Mens de ansatte gjør seg klar for ferie, vil mange arbeidsgivere ha økt behov for midlertidig bemanning. Det er viktig at du kjenner reglene slik at du ansetter dine ferievikarer lovlig. 

Hovedregel og unntak for ansettelse av ferievikarer

Hovedregelen er at arbeidstakere skal ansettes i fast stilling på ubestemt tid.

Når ansettelseskontrakter gjelder for et ubestemt tidsrom, kan disse bare avsluttes fra arbeidsgivers side ved at de strenge reglene for oppsigelse eller avskjed i arbeidsmiljøloven følges.

Dersom arbeidstaker ønsker å si opp sin ansettelseskontrakt, må vedkommende forholde seg til den avtalte oppsigelsestid. Det er imidlertid ingen strenge formkrav ved oppsigelse fra arbeidstakers side slik det er ved oppsigelse fra arbeidsgivers side.

Midlertidige ansettelser er altså unntaket. En midlertidig ansettelseskontrakt opphører automatisk ved det avtalte opphørstidspunkt uten forutgående oppsigelse fra hverken arbeidstaker eller arbeidsgiver. For å kunne ansette ferievikarer for en bestemt periode, må din virksomhet ha et særskilt grunnlag for dette.

Heldigvis gir arbeidsmiljøloven flere praktiske unntak fra hovedregelen om fast ansettelse.

Les også: Dette må du huske på før du ansetter midlertidig

Det er lov å ansette ferievikarer når arbeidet er av midlertidig karakter og for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat).

Midlertidig karakter

Med arbeid av midlertidig karakter tenker man for det første på en forbigående endring av arbeidsoppgaver virksomheten har behov for, blir utført. Men også en tidsbegrenset økning av arbeidsmengde eller mangel på arbeidskraft vil anses som «arbeid av midlertidig karakter».

Kontakt oss i Magnus Legal

Et eksempel på lovlig ansettelse av ferievikar

En bonde som på sommeren har et behov for å få plukket jordbær på åkeren, kan lovlig ansette arbeidstakere midlertidig for å utføre dette arbeidet. Jordbærplukking er en typisk sesongbetont arbeidsoppgave som arbeidsgiver ikke har behov for ellers i løpet av året.Et annet eksempel er når et alpinanlegg som drifter hele vinterhalvåret, kunne ha behov for ekstra arbeidskraft i påskeuken slik at de kan ta imot så mange skikjørere som mulig. I dette tilfellet vil det være et midlertidig behov for flere ansatte slik at virksomheten vil kunne ansette vikarer til å arbeide i påsken.

Tidsbegrenset behov er nøkkelen til lovlig ansettelse av ferievikarer

Legg merke til at hvis du som arbeidsgiver har behov for arbeidskraften løpende gjennom hele året, er ikke lenger vilkåret om at arbeidet må være av midlertidig karakter oppfylt. Det må være et tidsbegrenset behov for den midlertidige arbeidskraften. Så dersom behovet for arbeidskraften er fast og varig, er det altså ikke lovlig å ansette personer midlertidig i henhold til unntaket om «midlertidig karakter».

Dette gjelder også dersom et behov for arbeidskraft som i utgangspunktet var midlertidig, viser seg å bli et varig behov. Det sistnevnte vil eksempelvis være tilfelle dersom det økte antallet kunder i løpet av sommeren viser seg å holde seg stabilt utover høsten og vinteren.

Les også: Har arbeidsgiver rett til å holde tilbake lønn

En korrekt og presis arbeidskontrakt er absolutt

I tillegg til å påse at din virksomhet har et lovlig grunnlag for å ansette ferievikarer, bør du også huske på følgende:

  • Angi i ansettelseskontrakten at det er tale om et midlertidig ansettelsesforhold og på hvilket rettslig grunnlag vedkommende er ansatt midlertidig.
  • Dersom det ikke er opplyst om arbeidsforholdet er midlertidig i kontrakten, vil det legges til grunn at arbeidsforholdet er fast.
  • Vær tydelig på når ansettelsesforholdet skal opphøre for å unngå misforståelser med ferievikaren.Selv om arbeidsforholdet er kortvarig, er det i de fleste tilfeller anledning til å avtale prøvetid med 14 dagers oppsigelsesfrist i prøvetiden.

Les også: Har din virksomhet gode nok arbeidskontrakter

Ferievikarer har krav på feriepenger

Husk at ferievikarer også har krav på feriepenger, selv om de kun er ansatt i din virksomhet for en kortere periode. Hovedregelen er at arbeidstakere skal ha utbetalt alle opptjente feriepenger ved siste lønnsutbetaling når de slutter i virksomheten.

Kontakt oss i Magnus Legal

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.