<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ansette ferievikarer

Dette må du passe på når du skal ansette ferievikarer

Det finnes flere praktiske unntak fra hovedregelen om fast ansettelse. Skal du ansette ferievikarer? Her får du reglene som gjelder og nyttige tips.

Sola varmer på vinterbleke legger og skiturene er erstattet med nyfeide gater, grillmat og is. Det er snart sommer, det er forhåpentligvis sol, og sommerferien nærmer seg med stormskritt. Mens de ansatte gjør seg klar for ferie, vil mange arbeidsgivere ha økt behov for midlertidig bemanning. Vet du om din virksomhet kjenner reglene for når ferievikarer kan ansettes lovlig?

Hovedregel og unntak

Hovedregelen er at arbeidstakere skal ansettes i fast stilling på ubestemt tid.

Når ansettelseskontrakter gjelder for et ubestemt tidsrom, kan disse bare avsluttes fra arbeidsgivers side ved at de strenge reglene for oppsigelse eller avskjed i arbeidsmiljøloven følges.

Dersom arbeidstaker ønsker å si opp sin ansettelseskontrakt, må vedkommende selvfølgelig forholde seg til den avtalte oppsigelsestid. Det er imidlertid ingen strenge formkrav ved oppsigelse fra arbeidstakers side slik det er ved oppsigelse fra arbeidsgivers side.

Midlertidige ansettelser er altså unntaket. En midlertidig ansettelseskontrakt opphører automatisk ved det avtalte opphørstidspunkt uten forutgående oppsigelse fra hverken arbeidstaker eller arbeidsgiver. For å kunne ansette folk i midlertidige stillinger, for eksempel ferievikarer, må din virksomhet ha et særskilt grunnlag for dette.

Heldigvis gir arbeidsmiljøloven flere praktiske unntak fra hovedregelen om fast ansettelse.

Det er lov å ansette ferievikarer når arbeidet er av midlertidig karakter og for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat).

Midlertidig karakter 

Med arbeid av midlertidig karakter tenker man for det første på en forbigående endring av arbeidsoppgaver virksomheten har behov for, blir utført. Men også en tidsbegrenset økning av arbeidsmengde eller mangel på arbeidskraft vil anses som «arbeid av midlertidig karakter».

Hvilke arbeidstidregler gjelder i Norge? Last ned gratis guide her.

Jordbær og utepils

En bonde som på sommeren har et behov for å få plukket jordbær på åkeren, kan lovlig ansette arbeidstakere midlertidig for å utføre dette arbeidet. Jordbærplukking er en typisk sesongbetont arbeidsoppgave som arbeidsgiver ikke har behov for ellers i løpet av året.

Videre vil en restaurant med sommeråpen uteservering ha et midlertidig økt behov for arbeidskraft, både grunnet flere bord som må kunne betjenes, samtidig som man med all sannsynlighet vil oppleve en økning i antall kunder som ønsker å nyte en utepils på varme sommerdager. 

Tidsbegrenset behov

Legg merke til at hvis du som arbeidsgiver har behov for arbeidskraften løpende gjennom hele året, er ikke lenger vilkåret om at arbeidet må være av midlertidig karakter oppfylt. Det må være et tidsbegrenset behov for den midlertidige arbeidskraften. Så dersom behovet for arbeidskraften er fast og varig, er det altså ikke lovlig å ansette personer midlertidig i henhold til unntaket om «midlertidig karakter».

Dette gjelder også dersom et behov for arbeidskraft som i utgangspunktet var midlertidig, viser seg å bli et varig behov. Det sistnevnte vil eksempelvis være tilfelle dersom det økte antallet kunder i løpet av sommeren viser seg å holde seg stabilt utover høsten og vinteren.

Les også: Har arbeidsgiver rett til å holde tilbake lønn

Vikariat

Dersom det er behov for midlertidig arbeidskraft for å utføre arbeid for en eller flere andre arbeidstakere i virksomheten, kan du lovlig ansette vikarer.

Spesielt i perioder med ferieavvikling, som for eksempel om sommeren, vil mange bedrifter ha behov for midlertidige ansatte som skal utføre arbeid for de fraværende arbeidstakerne.

Det er ikke et krav at ferievikaren er vikar for én bestemt arbeidstaker som har ferie. Det er tilstrekkelig at virksomheten har behov for en eller flere ferievikarer som følge av at de faste arbeidstakerne gjennom sommermånedene rullerer på ferieavviklingen.

Midlertidig ansettelse av ferievikarer er med andre ord lovlig så lenge ferievikarene er nødvendig for at arbeidsoppgavene skal bli utført til tross for ferieavvikling.

Pass på!

I tillegg til å påse at din virksomhet har et lovlig grunnlag for å ansette ferievikarer, bør du også huske på følgende:

  • Angi i ansettelseskontrakten at det er tale om et midlertidig ansettelsesforhold og på hvilket rettslig grunnlag vedkommende er ansatt midlertidig.
  • Vær tydelig på når ansettelsesforholdet skal opphøre for å unngå misforståelser med ferievikaren.
  • Selv om arbeidsforholdet er kortvarig, er det i de fleste tilfeller anledning til å avtale prøvetid med 14 dagers oppsigelsesfrist i prøvetiden.

Husk feriepenger

Husk at ferievikarer også har krav på feriepenger, selv om de kun er ansatt i din virksomhet for en kortere periode. Hovedregelen er at arbeidstakere skal ha utbetalt alle opptjente feriepenger ved siste lønnsutbetaling når de slutter i virksomheten. 

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

Artikkelen ble først publisert i juni 2017,  sist oppdatert mai 2023.

eBook_Cover_Feriepenger

Feriepenger

Alt du trenger å vite om feriepenger finner du i vår feriepengeguide. Last ned gratis her.

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.