<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Midlertidig ansettelse regler.jpg

Her er reglene om midlertidig ansettelse!

Midlertidig ansettelse er et unntak fra hovedregelen om fast ansettelse. Vet du når du lovlig kan ansette ekstrahjelp?

Mange virksomheter har i perioder behov for midlertidig ansatte, om det så er ferievikarer eller for å klare å håndtere en økt oppdragsmengde i perioder. Det gjelder imidlertid strenge regler for når din virksomhet kan ansette personer på midlertidige arbeidskontrakter. Kjenner du til reglene?

Hovedregel: Fast ansettelse

Hovedregelen er at du som arbeidsgiver er pliktig til å ansette arbeidstakere i fast stilling. Det at en arbeidstaker er fast ansatt betyr at arbeidsforholdet løper til vedkommende selv sier opp sin stilling eller blir sagt opp av arbeidsgiver. 

Les mer om de strenge oppsigelsesreglene. Last ned gratis guide: Arbeidsgivers guide for en gyldig oppsigelsesprosess

Midlertidig ansettelse er med andre ord unntaket som krever et særskilt lovgrunnlag.

Unntaket: Midlertidig ansettelse 

Arbeidsmiljøloven har heldigvis flere unntak fra hovedregelen om fast ansettelse. Det er dermed flere praktiske tilfeller hvor virksomheter kan ansette arbeidstakere midlertidig. 

Det at arbeidstakere kan ansettes midlertidig betyr at arbeidstaker kun er ansatt for en tidsbegrenset periode. Arbeidsforholdet opphører når den avtalte ansettelsesperiode er utløpt eller de avtalte arbeider er fullført.

Det er svært viktig at virksomheter har et bevisst forhold til på hvilket grunnlag man har for å ansette arbeidstakere midlertidig. Videre bør arbeidsavtalene utformes på en god måte for å unngå misforståelser med arbeidstakeren. 

Vikar

Midlertidig ansettelse vil for det første være lovlig dersom det er tale om vikarer. 

Det hender at en eller flere av dine fast ansatte skal avvikle ferie, er i permisjon eller er sykmeldte. Dersom din virksomhet har behov for midlertidig å erstatte fraværende arbeidstakere, kan det ansettes vikarer. 

Det er ikke ett krav om at vikarene er ment å tre inn for én bestemt ansatt. Ved ferieavvikling er det ikke unormalt at flere av de ansatte rullerer på når de tar ut ferie. Virksomheter står fritt til å ansette så mange vikarer det er behov for i en periode med mye fravær blant de ordinært ansatte i virksomheten. 

Midlertidig behov 

I perioder - for eksempel rundt høytider - er det imidlertid ikke gitt at din virksomhet har behov for vikarer, men ekstrahjelp grunnet økt arbeidsmengde. 

Et praktisk unntak i arbeidsmiljøloven er at det er lov å ansette personer i midlertidig stilling dersom arbeidet er av en midlertidig karakter. Nettopp et midlertidig økt behov for arbeidskraft grunnet eksempelvis sesongsvingninger vil anse å oppfylle lovens vilkår. 

At arbeidet er av en midlertidig karakter er derfor det mest praktiske lovgrunnlaget for å ansette eksempelvis ekstrahjelp rundt juletider til din virksomhet.

Husk feriepenger

Husk at også midlertidige ansatte har krav på feriepenger for perioden de arbeider. Feriepenger skal som hovedregelen utbetales ved siste ordinære lønnsutbetaling ved avslutningen av arbeidsforholdet. 

Du kan lese mer om feriepenger i vår guide som du kan laste ned gratis her.

Særlige regler for barn og ungdom

Mange ungdommer har rundt høytider og sommeren sine første arbeidsdager. Som arbeidsgiver har din virksomhet et særlig ansvar for å påse at barn og ungdom ikke utfører arbeid som kan være til skade for deres sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang. Av den grunn er det blant annet strengere krav til arbeidstid for personer under 18 år. 

Mer om reglene for arbeidstid finner du i vår guide. Last ned gratis:

Last ned gratis guide Alt arbeidsgiver trenger å vite om reglene for arbeidstid

Les mer på nettsiden hvis du ønsker hjelp med arbeidsrett.

Artikkelen ble først publisert i november 2017. Oppdatert september 2020.

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.