<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Magnus Legal Bloggen

Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag.

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.

Hvordan unngå straffeskatt?

Straffeskatt eller tilleggsskatt, er en bot som skattekontoret kan ilegge både privatpersoner og selskap. Når kan straffeskatt ilegges? Alt du må vite.

Forskuddsskatt – dette må du vite

Her får du en liten innføring i hva det vil si å svare forskuddsskatt som selvstendig næringsdrivende. For sen betaling kan få svært uheldige konsekvenser.

Trenger du ekstrahjelp til jul?

Midlertidige ansatte er et unntak fra hovedregelen om fast ansettelse. Vet du som arbeidsgiver hva som er lov ved ansettelse av ekstrahjelp til jul?

Skattemessig gjennomskjæring

I denne artikkelen skal vi se nærmere på omgåelsesreglene og når skattemyndighetene kan foreta en skattemessig gjennomskjæring.