<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Forskuddsskatt

Forskuddsskatt – dette må du vite

Her får du en liten innføring i hva det vil si å svare forskuddsskatt som selvstendig næringsdrivende. For sen betaling kan få svært uheldige konsekvenser.

Både vanlige lønnstakere og selvstendig næringsdrivende er forskuddspliktige i forhold til skatt. For lønnstakere er det arbeidsgiver som forestår selve skattetrekket, og det kalles for forskuddstrekk.

For selvstendig næringsdrivende kommer forskuddsplikten til uttrykk i form av såkalt forskuddsskatt og den enkelte er selv ansvarlig for å betale skatten på forskudd. Som selvstendig næringsdrivende regnes enkeltpersonforetak (EPF) eller deltaker i et ansvarlig selskap (ANS).

Skattepliktige med høy formue, kan også bli krevd for forskuddsskatt i tilfeller hvor forskuddstrekket som arbeidsgiver gjennomfører ikke vil være nok til å dekke skatten. 

Denne artikkelen tar sikte på å gi en liten innføring i hva det vil si å svare forskuddsskatt som selvstendig næringsdrivende, og synliggjør en felle som man raskt kan havne i. 

Vil du sparre litt om dette? Ta kontakt for en uforpliktende samtale 🔽📩

Hva er grunnlaget for forskuddstrekk?

Forskuddsskatten fastsettes på bakgrunn av overskudd i næringen samt øvrige inntekter og fradrag du måtte ha. I praksis beregnes størrelsen på forskuddsskatten med bakgrunn i siste kjente skattefastsetting, eller ved endring av skattekort/forskuddsskatt. Siste kjente skattefastsetting vil være skattefastsettingen for inntektsåret to år forut for det året forskuddsskatten gjelder. 

For nye foretak foreligger ingen tidligere skattefastsettinger å ta utgangspunkt i. For nye foretak er man derfor nødt til å melde ifra til skattekontoret om virksomheten, og fortelle hvor mye overskudd (ev. underskudd) en venter det første året. 

Budsjettert underskudd i næring tas ikke med på skattekortet. I stedet skal man ta med endelige underskudd i skattemeldingen for den enkelte deltaker/innehaver. 

Har du lønnsinntekt i tillegg til overskudd næringsinntekt vil du vanligvis få beregnet både et skattekort og en forskuddsskatt. 

Hvordan går jeg frem for å betale forskuddsskatt?

Forskuddsskatten forfaller fire ganger i året (15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november). 

Ut ifra beregnet forskuddsskatt vil du få tilsendt innbetalingsblanketter før hvert forfall med opplysninger om beløp, konto- og kid nummer. 

MERK:Selv om man ikke mottar innbetalingsblankett, er man ansvarlig for å betale forskuddsskatten i tide. Informasjon om kontonummer og generering av KID kan gjøres på skatteetaten.no. 

 

Les også: Skattefordeler for deg med nyetablert bedrift

 

Opptre som en forsiktig pessimist 

Som nevnt vil utgangspunktet for grunnlaget til forskuddsskatten basere seg på siste kjente skattefastsetting. En virksomhet kan imidlertid ha svært varierende inntekter og utgifter. På den måten kan en skattefastsetting for 2021 være et dårlig sammenligningsgrunnlag for kommende inntekter og utgifter i 2023. 

Heldigvis er det mulig å endre skattetrekket ved behov. Det er dumt å bli hengende med for lite betalt forskuddsskatt ved årets slutt, i tillegg til at man bør unngå å betale for mye med tanke på likviditeten. 
 
Er du usikker på hvor store inntekter du vil ha, kan det være lurt å ha en «pessimistisk» holdning til de første to eller tre innbetalingene, og så få endret skattekortet i tide til den fjerde innbetalingen, 15. november. På den måten kommer du ut noenlunde riktig året sett under ett. 

MERK: Om du beregner for lite forskuddsskatt skal det betales restskatt. Om restskatten betales innen 31. mai året etter, slipper man kostbare renter på restskatten. 
 

Oversittet frist kan få store følger

Det mange ikke er klar over er at for sen betaling av forskuddsskatten kan få svært uheldige konsekvenser. Om man ikke betaler en termin innen fristen, går det frem av skattebetalingsloven at forskuddsskatten for hele året må betales! I tillegg påløper det forsinkelsesrenter.

Forsinket betaling gir således skattemyndighetene et særskilt tvangsgrunnlag. I ytterste fall går det så langt som at Skatteetaten gjennomfører en utleggsforretning eller utleggstrekk i lønn/pensjon om man ikke betaler forskuddsskatt for hele året. 

Hva om jeg venter på svar på endring?

Om du har søkt skattekontoret om å få endret utskrevet forskuddsskatt er det viktig å huske på at forskuddsskatten skal betales til fastsatt tid. Med andre ord; man kan ikke bruke søknaden som en unnskyldning for forsinket betaling. I praksis løses dette ved at man betaler inn det beløpet som opprinnelig var fastsatt innen fristen. 
 
Dersom beløpet blir satt ned, vil en betaling under søknadsprosessen bli korrigert ved at neste termin reguleres tilsvarende det som er betalt for mye. 
 
MERK: Om forskuddsskatten bortfaller helt som følge av søknad, vil det i særlige tilfeller være mulig å få tilbakebetalt innbetalt beløp (uten rentegodtgjørelse). Dette krever at man anmoder skattekontoret om tilbakebetaling. 

Problemer med å betale?

Har du problemer med å betale forskuddsskatten finnes det muligheter for å inngå betalingsavtale med innkrevingsavdelingen hos Skatteetaten. Du finner mer informasjon om denne muligheten på skatteetaten.no. 

MERK: Å innvilge betalingsavtaler er noe skatteetaten kun gjør helt unntaksvis. Man kan derfor ikke belage seg på en slik løsning, og det understreker også viktigheten av å være forsiktig pessimist når man skal vurdere egne inntekter og utgifter. 

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

 

Klikk for å lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg med skatt.

Artikkel først publisert 12. februar 2018. Oppdatert mars 2023. 

bokettersyn-1

Bokettersyn og tilleggsskatt

Mange privatpersoner og næringsdrivende vil oppleve at skattekontoret varsler og gjennomfører et bokettersyn, noe som innebærer at skattekontoret kontrollerer skattemessige forhold. Her kan du lese mer om dine rettigheter ved bokettersyn.

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.