Unngå renter på restskatt.jpg

Hvis du har fått restskatt eller "baksmell" betyr det at du har betalt for lite i skatt i fjor og at du må betale penger tilbake. Dersom det fremgår av skattemeldingen at du vil få restskatt, kan du betale restskatten innen 31. mai for å slippe å betale renter. 

Vil du få restskatt?

De fleste lønnsmottakere og pensjonister får nå en helt ny skattemelding.

En viktig endring er at i år får ikke alle personer skattemeldingen samtidig. Den vil bli forløpende utsendt elektronisk via Altinn fra 18. mars til 31. mars. Du vil få varsel når din skattemelding for 2019 er tilgjengelig.

På skattemeldingen vil du finne en skatteberegning. Skatteberegningen er basert på forhåndsrapportert informasjon. I skatteberegningen får du vite om du har betalt for mye i skatt og dermed har penger til gode, eller om du må betale restskatt.

Unngå renter ved å betale restskatten innen 31. mai

Hvis du har betalt for lite skatt, løper det renter på det utestående beløpet. Renten er 1,17 prosent per år beregnet fra 1. juli 2019 og frem til forfall for første termin for restskatt i 2020.

Dersom det fremgår av skattemeldingen at du vil få restskatt, kan du betale restskatten innen 31. mai for å slippe å betale renter. Dette betyr i praksis at du har fått et rentefritt lån fra staten.

Les også: Hvordan unngå straffeskatt

Betaling av restskatt

Dersom du ønsker å betale restskatten innen 31. mai, benytter du kontonummeret og KID-nummeret som fremgår av skattemeldingen din.

Hvis du ikke har gjort endringer i skattemeldingen, betaler du det skyldige beløpet som står i skattemeldingen.

Gjør du endringer i den forhåndsutfylte skattemeldingen, vil du i den nye skattemeldingen se oppdatert skatteberegning med en gang du endrer et tall. Har du mottatt skattemeldingen i gammelt format, kan du benytte skatteetatens skatteberegningsprogram (skattekalkulator) for å regne ut hvor mye du eventuelt skal betale.

Utgjør restskatten mindre enn 100 kroner, trenger du ikke betale.

Betaler du for mye restskatt, vil du få renter på tilbakebetalingsbeløpet.

Mange privatpersoner og næringsdrivende vil oppleve at skattekontoret varsler og gjennomfører et bokettersyn, noe som innebærer at skattekontoret kontrollerer skattemessige forhold. Last ned gratis guide om bokettersyn og tilleggsskatt.

Betalingsfrister ved betaling etter 31. mai

Restskatten forfaller til betaling tre uker etter at du mottar skatteoppgjøret, men likevel tidligst 20. august.

Dersom restskatten utgjør 1000 kroner eller mer, forfaller den til betaling i to like store terminer. Den andre terminen forfaller fem uker etter den første. Dersom du ikke betaler den første terminen innen forfall, forfaller annen termin til betaling samtidig med første termin. 

Hvis betalingsfristen din er på en lørdag eller søndag, kan du betale innen første virkedag etter fristen, normalt mandag.

Selv om du har søkt om utsatt frist for å levere skattemeldingen, er betalingsfristene for restskatt de samme.

Betaler du ikke restskatten innen fristen, løper det forsinkelsesrenter fra forfall og frem til du betaler. Skatteoppkreverne vil også sette i verk tiltak for å kreve inn skatten.

Les også: Skattemelding næringsdrivende - Unngå tvangsmulkt lever skattemeldingen i tide 

Unngå restskatt neste år – sjekk skattekortet ditt

Arbeidsgiver kan trekke skatt etter tabell eller prosent. Tabelltrekk trekker mer og mer skatt jo høyere inntekten din er, mens prosenttrekk er en fast prosent som trekkes. Hvilke tabellnummer eller prosentsats du blir trukket, finner du på lønnsslippen og på skattekortet.

Dersom lønnsinntekten din er varierende fra år til år, er det lite hensiktsmessig at skattetrekket ditt blir fastsatt på grunnlag av inntekten din i det foregående året. Dersom du har høy inntekt ett år, risikerer du høy restskatt som må betales i et år med lavere inntekt. For å unngå restskatt, bør du endre skattekortet ditt, slik at du har høyere skattetrekk når inntekten er høy.

Skattekortet ditt bør også endres i takt med at livssituasjonen din endrer seg. Forhold som for eksempel at du har blitt pensjonist, at du ikke lenger er enslig forsørger, at barnet ditt har sluttet i barnehage eller skolefritidsordning, påvirker hvor mye du skal betale i skatt.  

Dersom du endrer skattekortet ditt på skatteetatens nettsider, får din arbeidsgiver automatisk tilgang til det nye skattekortet.

Les mer om skatt: Lønn eller utbytte

Feil i beregningen

Når du mottar skatteoppgjøret, bør du sjekke om dette stemmer overens med skattemeldingen du har levert.

Hvis du mener skatteoppgjøret ditt er beregnet feil, må du sjekke om du kan endre opplysningene som er lagt til grunn selv, eller om du må sende inn klage. Fra inntektsåret 2016 kan du i de fleste tilfeller endre skattemeldingen selv om leveringsfristen er passert. Dersom endringene påvirker skatten din, vil du motta et nytt skatteoppgjør.

Hvis du mottar et vedtak fra skattemyndighetene om at skattemeldingen din er endret, kan du klage på vedtaket innen 6 uker fra du mottok vedtaket.

Du må imidlertid betale restskatten innen forfall selv om du er uenig i kravet. Dersom du får medhold i klagen, får du pengene tilbake og du vil bli tilgodesett renter på beløpet.

Bokettersyn er myndighetenes kontroll av en skattepliktig. Dette kan skje i forbindelse med gjennomgang av skattemelding eller ved klage over fastsettingen, eller dersom det foreligger mistanke om ulovligheter. Les mer om rettighetene dine i denne guiden:

Last ned gratis guide: Bokettersyn og tilleggsskatt

Klikk for å lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg med skatt. 

Denne artikkelen ble først publisert 23. april 2018. Oppdatert mars 2020.