<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
ID-kontroll i Norge.jpg

Dette må du vite om ID-kontroll for utenlandske ansatte

Har du utenlandske ansatte som skal komme til Norge for å arbeide? Husk at de må møte på ID-kontroll så snart de kommer hit. Her finner du det du trenger å vite om ID-kontroll. 

Alle utlendinger som skal arbeide på fastlandet i Norge må gjennomføre en ID-kontroll. Med ID-kontroll menes en verifisering av personens identitet. Kontrollen gjennomføres på et av de utnevnte skattekontorer i Norge. 

Les også: 9 punkter å huske på ved ansettelse av utenlandsk arbeidskraft

Bakgrunnen for innføring av ID-kontroll:

ID-kontroll ble innført 1. februar 2012, med det formål å heve sikkerheten, slik at antall falske identiteter reduseres. Merk at ikke alle skattekontor tilbyr ID-kontroll. Man må derfor møte på et av kontorene som tilbyr slik identifisering.

Hvem må på ID-kontroll?

Alle som melder flytting til Norge og alle som skal ha skattekort, må møte personlig på ID-kontroll.

Det finnes noen få unntak

Det er ikke krav om ID-kontroll for:

 • De som skal jobbe utelukkende på norsk kontinentalsokkel
 • De som skal arbeide om bord på NOR/NIS fartøy og er skattemessig bosatt i utlandet
 • De som allerede har et D-nummer og har møtt på ID-kontroll i løpet av de siste fem årene
 • De som er i en situasjon der det vil være svært byrdefullt å møte opp på skattekontoret og legitimere seg.

Sistnevnte kan søke fritak. For å få fritak må det sendes skriftlig søknad. I søknaden må det redegjøres for hvorfor det vil være svært byrdefullt å møte på ID-kontroll. Søknaden sendes til Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO.

Følgende dokumentasjon må legges ved søknaden:

 • Bekreftet kopi av pass/gyldig ID-dokument 
 • Kopi arbeidskontrakt med opplysninger om varighet og oppholdets karakter
 • Utfylt skjema RF-1209 - "Søknad om skattekort for utenlandske borgere"

Merk at dersom de ansatte ikke møter til ID-kontroll og det ikke foreligger fritak, vil det ikke bli utstedt skattekort. Arbeidsgiver er da pliktig til å trekke 50 % i forskuddstrekk.

Hva er reglene for bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge

Hva skal den ansatte ha med på ID-kontrollen?


For å få gjennomført ID-kontrollen må den ansatte ha med følgende dokumenter:
 • Originalt pass
 • Arbeidskontrakt eller en bekreftelse som viser at han eller hun har et arbeidstilbud. Arbeidsgivers organisasjonsnummer må være påført bekreftelsen.
 • Utfylt søknad om skattekort på skjema RF-1209. Skjemaet – «Søknad om skattekort for utenlandske borgere».
 • Oppholdstillatelse, der dette er et krav.

På bakgrunn av gjennomført ID-kontroll, vil den ansatte få tildelt et D-nummer og et skattekort.

Les også: Innleie av arbeidskraft og underleverandører i bygg- og anleggsbransjen

Timebestilling for ID kontroll

Dersom du skal møte på id kontroll, må du booke tid på forhånd.

Timebestilling skjer her: http://www.skatteetaten.no/timebestilling

Arbeidsgiver kan søke om skattekort på vegne av den ansatte

Arbeidsgiver kan søke om skattekort på vegne av den ansatte. Personen som skal søke må ha rettigheten «begrenset signeringsrett» i Altinn. Mangler man denne rettigheten kan den delegeres fra daglig leder eller styreleder i selskapet.

Skjema som benyttes heter RF-1355. Det er samme krav til dokumentasjon som for ID-kontroll, men merk at dette ikke fritar fra oppmøte til ID-kontroll. Den ansatte må fortsatt møte personlig for identifisering.

Aktivering av D nummer:  

D-nummer får status inaktivt fem år etter at det er tildelt. D-nummeret er ikke ugyldig eller slettet, men i noen sammenhenger kreves det at status må være aktiv. Typisk ved utstedelse av skattekort.  

Er d-nummeret inaktivt man bestille time for ID-kontroll hos Skatteetaten for å aktivere det. 

Det kan ikke møtes til ID-kontroll før d-nummeret har blitt inaktivt 

Ved inaktivt D nummer for de som er unntatt fra id- kontroll, må man sende inn en bekreftet kopi av pass til skattekontoret og be om at d-nummer aktiveres. Når det er gjort, kan man søke om skattekort.

Vil du ha mer informasjon om reglene som gjelder ved bruk av utenlandsk arbeidskraft, kan du laste ned gratis guide her.

Hva er reglene for bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge

Bloggen ble først publisert 29. januar 2018. Oppdatert i februar 2023. 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.