<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
dette må du huske på ved ansettelse av utenlandsk arbeidskraft

9 punkter å huske på ved ansettelse av utenlandsk arbeidskraft

Er du arbeidsgiver som har ansatt utenlandske arbeidstakere – har du husket alt det er å huske ved bruk av utenlandsk arbeidskraft? Usikker, ta en sjekk om du har kontroll på følgende punkter. Her er 9 punkter du må huske ved ansettelse av utenlandsk arbeidskraft.

1.Har vedkommende lovlig opphold i Norge?

Ved bruk av utenlandsk arbeidskraft må det foretas en vurdering av hvorvidt de som skal arbeide har lovlig opphold i Norge eller om det vil være nødvendig å søke om oppholdstillatelse. Som arbeidsgiver plikter man å påse at den ansatte har lovlig rett til å ta arbeid i Norge.

Les også: Skal din bedrift ansette utenlandsk arbeidskraft - når er det krav om oppholdstillatelse?

2.Arbeidskontrakt

Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Arbeidsavtalen skal inneholde informasjon vedrørende forhold av vesentlig betydning for arbeidsforholdet.

Ved ansettelse av utenlandsk arbeidskraft, vil også arbeidskontrakt være nødvendig dokumentasjon som må fremvises på ID-kontroll.

Les også: Har din virksomhet gode nok arbeidskontrakter?

Hva er reglene for bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge

3.ID-kontroll

Alle utenlandske personer som skal arbeide på fastlandet i Norge må gjennomføre en ID-kontroll så snart de kommer til Norge. Med ID-kontroll menes en verifisering av personens identitet. ID-kontrollen gjennomføres på et av skattekontorene i Norge som tilbyr tjenesten om ID-kontroll. Husk at man må forhåndsbestille tid til ID-kontroll.

Les også:  Dette må du vite om ID-kontroll for utenlandske ansatte

4.Skatteplikt

Den ansatte kan være skattepliktig til Norge for hele sin globale inntekt og formue som skattemessig bosatt i Norge eller ha begrenset skatteplikt til Norge.

Dersom den ansatte oppholder seg i Norge i en periode som overstiger 183 dager i løpet av en 12-månedersperiode eller 270 dager i løpet av en 36-månedersperiode, vil vedkommende anses som skattemessig bosatt i Norge. Den ansatte vil da være globalskattepliktig til Norge fra og med 1. januar i det inntektsåret vedkommende oversteg en av de ovenfor nevnte grensene. Skatteplikten omfatter da vedkommende sin samlede inntekt og formue i Norge og utlandet.

Dersom den ansatte ikke overstiger de nevnte grensene, vil vedkommende anses som begrenset skattepliktig til Norge. Den ansatte vil da kun være skattepliktig til Norge for inntekt som relaterer seg til Norge. Dette vil i utgangspunktet omfatte lønn fra norsk arbeidsgiver, lønn fra utenlandsk arbeidsgiver med fast driftssted i Norge og inntekt fra fast eiendom i Norge.

5.Skattekort

Arbeidsgiver plikter å foreta forskuddstrekk i henhold til den ansattes skattekort.

Dersom den ansatte ikke møter på ID-kontroll vil det ikke bli utstedt skattekort, og arbeidsgiver er da forpliktet til å trekke 50 % i forskuddstrekk.

6.Trygd

Ved arbeid i Norge er man i de fleste tilfeller medlem av trygdeordningen i Norge. Unntak kan derimot foreligge dersom den ansatte bl.a. betaler trygd i sitt hjemland og kan fremskaffe A1 skjema, det foreligger unntak i trygdeavtale eller dersom arbeidstakeren arbeider på utenlandsk skip i fart som seiler under utenlandsk flagg. Klassifiseringen av skipet er av betydning.

7.Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiver har i utgangspunktet plikt til å betale arbeidsgiveravgift. Dersom den ansatte har trygdefritak i Norge, kan arbeidsgiver likevel være unntatt å betale arbeidsgiveravgift.

Om den ansatte arbeider på et utenlandsk flagget skip, kan det føre til at det ikke foreligger plikt til å betale arbeidsgiveravgift.

Ved utsendelse av den ansatte til utlandet vil tilfeller hvor den ansatte har et opphold i utlandet på over 12 måneder, eller som har oppholdt seg i utlandet mer enn 6 måneder pr år i 2 eller flere påfølgende år, ikke lenger anses som trygdepliktig til Norge. Derimot kan det foreligge trygdeavtale/EØS-avtale som hjemler rett til fortsatt medlemskap i norsk trygdeordning for den ansatte. Ved utsendelse av den ansatte til utlandet må medlemskap av trygdeordningen i Norge avklares med NAV før utreise.

8.HMS-kort

Alle som utfører arbeid i bygge- og anleggsnæringen og som renholdere, både norske og utenlandske arbeidstakere, skal ha HMS-kort med henvisning til hvem de jobber for og med informasjon som identifiserer arbeidstakeren.

Det er arbeidsgiver som skal sørge for at de som er omfattet av kravet til HMS-kort har gyldig HMS-kort for sin arbeidsperiode.

De som skal utfører arbeidet har ikke mulighet til å starte arbeidet før de har mottatt gyldig HMS-kort eller det kan dokumenteres at HMS-kort er bestilt. Dersom kravet til HMS-kort ikke er oppfylt kan Arbeidstilsynet stanse virksomheten inntil kravet om HMS-kort er tilfredsstilt.

9.Minstelønn

Selv om Norge ikke har noen generelle bestemmelser om minstelønn, stilles det ofte i praksis krav til lønnsnivået ved ansettelse av utenlandsk arbeidskraft. Dette vil være aktuelt for virksomheter som er omfattet av tariffavtaler som regulerer lønns- og arbeidsvilkår, allmenngjorte tariffbestemmelser og ved avtalebaserte forpliktelser.

Les også: Utenlandske arbeidstakere – hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal gis?

Hva er reglene for bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.