<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Viktigheten av HMS-kort

Hvorfor er HMS-kort viktig?

Har du arbeidstakere i bygge- og anleggsnæringen eller som arbeider med renhold? Da må du som arbeidsgiver passe på at de har gyldig HMS-kort. Her finner du alt du trenger å vite om HMS-kort og viktigheten av det. HMS-kort skal identifisere arbeidstakeren og vise til hvilken virksomhet vedkommende arbeider for. Det er arbeidsgiver som har ansvar for at arbeidstakere har gyldig HMS-kort. 

Hva er HMS-kort?

HMS-kort skal identifisere arbeidstakeren og vise til hvilken virksomhet vedkommende arbeider for. Hensikten med HMS-kort er å bidra til oversikt over aktørene som befinner seg på bygg- og anleggsplasser. Arbeidstakeren skal bære HMS-kortet godt synlig og kunne fremvise gyldig HMS-kort ved kontroll.

Les også: 9 punkter å huske på ved ansettelse av utenlandsk arbeidskraft

Hvem trenger HMS kort?

Alle som arbeider i bygge- og anleggsnæringen og som renholdere skal ha gyldig HMS-kort. Dette inkluderer følgende:

 • Norske arbeidstakere som er ansatt i norske selskap på oppdrag i bygge- og anleggsplasser i Norge. Gjelder også oppdrag av kortere varighet.
 • Norske arbeidstakere som er ansatt i utenlandske selskap på oppdrag på bygge- og anleggsplasser i Norge. Gjelder også oppdrag av kortere varighet.
 • Utenlandske arbeidstakere som er ansatt i utenlandske selskap på oppdrag på bygge- og anleggsplasser i Norge. Gjelder også oppdrag av kortere varighet.
 • Enkeltpersonforetak
 • Innleide arbeidstakere.
 • Arbeidstakere som utfører arbeid i støttefunksjoner når de er fast etablert innenfor anleggets område, for eksempel kantinedrift
 • Personer som transporterer varer til bygge- og anleggsplasser forutsatt at arbeidet skjer regelmessig

Kontakt Magnus Legal for bistand i spørsmål om arbeidsrett

Manuell bilpleie, hjulskift og hjullagring

Nytt av 1. juli 2022 skal også alle som driver med manuell bilpleie, hjulskift og hjullagring ha gyldig HMS-kort, det omfatter følgende;

 • Arbeidstakere som skal arbeide med manuell bilpleie, hjulskift og hjullagring
 • Innehaver eller dagligleder av virksomheten som selv skal arbeide med manuell bilpleie, hjulskift og hjullagring
 • Virksomheter som leier ut arbeidstakere innenfor bilpleie, hjulskift og hjullagring

For å kunne søke om HMS kort for bilpleie må kravene for godkjenningsordningen være oppfylt, og virksomheten må ha fått en midlertidig godkjenning av Arbeidstilsynet.

Dersom en arbeidstaker arbeider for flere virksomheter må arbeidstakeren ha et HMS-kort for hver virksomhet.

Arbeidet kan starte når gyldig HMS-kort er mottatt eller når det kan dokumenteres at HMS-kort er bestilt. Bestilleren av HMS-kortet vil motta en QR-kode med et midlertidig kort når bilde og legitimasjonen er godkjent.

De som arbeider i bygge- og anleggsnæringen og som renholdere kan begynne å arbeide når gyldig HMS-kort er mottatt eller når det kan dokumenteres at HMS-kort er bestilt.

Les også: Er det krav om minstelønn i byggebransjen?

Hvem er ansvarlig for bestilling av HMS-kort?

Arbeidsgiver er ansvarlig for bestilling av HMS-kort til sine ansatte. HMS-kort bestilles via Arbeidstilsynets nettside.

Arbeidsgiveren logger inn via elektronisk ID på www.hmskort.no, personer som har en rolle i virksomheten vil automatisk få tilgang. Dersom en ansatt uten en rolle tilknyttet virksomheten skal søke om HMS-kort, må rettigheter til bestilling og administrering av HMS-kort delegeres av en med rolle i virksomheten.

For å gjennomføre bestillingen av HMS-kort på den enkelte ansatte er følgende informasjon nødvendig:

 • Den ansatte fødselsnummer/d-nummer
 • Portrettbilde av den ansatte
 • Gyldig legitimasjon, for eksempel pass

Hva skjer dersom man ikke har gyldig HMS-kort?

Arbeidstilsynet utfører tilsyn. Arbeidstilsynet kan gi pålegg til arbeidsgivere eller enkeltpersonsforetak som ikke har gyldig HMS-kort for seg og sine ansatte.

Dersom Arbeidstilsynets pålegg ikke etterkommes, kan Arbeidstilsynet stanse virksomheten inntil gyldig HMS-kort er fremskaffet.

Overtredelsesgebyr på grunn av manglende HMS-kort kan også gis av Arbeidstilsynet. Tilfeller av særlig graverende karakter vil kunne bli politianmeldt.

Les også: Oppdrags- og arbeidsforholdssregisteret – innrapportering av skjema RF-1199

Innlevering av HMS-kort

Arbeidstaker skal levere inn HMS-kortet til arbeidsgiver dersom arbeidstakeren slutter i virksomheten, kortet er utgått eller sperret.

Arbeidsgiver skal så makulere HMS-kortet.

Kontakt Magnus Legal for bistand i spørsmål om arbeidsrett

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.