HMS-kort

Har du arbeidstakere i bygge- og anleggsnæringen eller som arbeider med renhold? Da må du som arbeidsgiver passe på at de har gyldig HMS-kort. Her finner du alt du trenger å vite om HMS-kort.

Hva er HMS-kort?

HMS-kort skal identifisere arbeidstakeren og vise til hvilken virksomhet vedkommende arbeider for. Hensikten med HMS-kort er å bidra til oversikt over aktørene som befinner seg på bygg- og anleggsplasser. Arbeidstakeren skal bære HMS-kortet godt synlig og kunne fremvise gyldig HMS-kort ved kontroll.

Les også: 9 punkter å huske på ved ansettelse av utenlandsk arbeidskraft

Hvem trenger HMS kort?

Alle som arbeider i bygge- og anleggsnæringen og som renholdere skal ha gyldig HMS-kort. Dette inkluderer følgende:

 • Norske arbeidstakere som er ansatt i norske selskap på oppdrag i bygge- og anleggsplasser i Norge. Gjelder også oppdrag av kortere varighet.
 • Norske arbeidstakere som er ansatt i utenlandske selskap på oppdrag på bygge- og anleggsplasser i Norge. Gjelder også oppdrag av kortere varighet.
 • Utenlandske arbeidstakere som er ansatt i utenlandske selskap på oppdrag på bygge- og anleggsplasser i Norge. Gjelder også oppdrag av kortere varighet.
 • Enkeltpersonforetak
 • Innleide arbeidstakere.
 • Arbeidstakere som utfører arbeid i støttefunksjoner når de er fast etablert innenfor anleggets område, for eksempel kantinedrift
 • Personer som transporterer varer til bygge- og anleggsplasser forutsatt at arbeidet skjer regelmessig

Dersom en arbeidstaker arbeider for flere virksomheter må arbeidstakeren ha et HMS-kort for hver virksomhet.

De som arbeider i bygge- og anleggsnæringen og som renholdere kan begynne å arbeide når gyldig HMS-kort er mottatt eller når det kan dokumenteres at HMS-kort er bestilt.

Les også: Er det krav om minstelønn i byggebransjen?

Hvem er ansvarlig for bestilling av HMS-kort?

Arbeidsgiver er ansvarlig for bestilling av HMS-kort til sine ansatte.

HMS-kort bestilles via Arbeidstilsynets nettside. IDEMIA AS utsteder HMS-kort på vegne av Arbeidstilsynet.

Arbeidsgiveren må opprette en bestiller-ID på www.hmskort.no. For å gjennomføre bestillingen av HMS-kort på den enkelte ansatte er følgende informasjon nødvendig:

 • Den ansatte fødselsnummer/d-nummer
 • Bilde av den ansatte
 • Den ansattes signatur
 • Gyldig legitimasjon, for eksempel pass

Hva skjer dersom man ikke har gyldig HMS-kort?

Arbeidstilsynet utfører tilsyn. Arbeidstilsynet kan gi pålegg til arbeidsgivere eller enkeltpersonsforetak som ikke har gyldig HMS-kort for seg og sine ansatte.

Dersom Arbeidstilsynets pålegg ikke etterkommes, kan Arbeidstilsynet stanse virksomheten inntil gyldig HMS-kort er fremskaffet.

Overtredelsesgebyr på grunn av manglende HMS-kort kan også gis av Arbeidstilsynet. Tilfeller av særlig graverende karakter vil kunne bli politianmeldt.

Les også: Oppdrags- og arbeidsforholdssregisteret – ny digital tjeneste ved innrapportering av skjema RF-1199

Innlevering av HMS-kort

Når en arbeidstaker slutter skal HMS-kortet leveres og registreres som sperret på Arbeidstilsynets nettside. HMS-kortet skal deretter sendes til IDEMIA AS for makulering, dette for å forhindre misbruk av HMS-kort.

Som arbeidsgiver må du passe på at din virksomhet overholder bestemmelsene om arbeidstid. Last ned gratis guide her.

Last ned gratis guide Alt arbeidsgiver trenger å vite om reglene for arbeidstid