<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
HMS kort er obligatorisk på byggeplasser
Christian Lyngholm Fjeldsøe30. mai 20242 min read

Hva er et HMS kort?

Har du ansatte innen bygg- og anlegg, montering eller installasjonsprosjekter i Norge? I så fall må du kanskje skaffe obligatoriske HMS-kort til de ansatte. Finn ut mer om hva et HMS-kort er og meningen med slike kort og relaterte emner i dette blogginnlegget.

Hva er et HMS-kort?

Et HMS-kort, som står for Helse-, Miljø- og Sikkerhetskort, fungerer som et viktig identifikasjonsdokument for arbeidere på bygg- og anleggsplasser i Norge. I mange situasjoner kreves disse kortene i henhold til norsk lov, og de gir myndigheter og kunder en omfattende oversikt over hvem som er til stede på byggeplassen og deres respektive arbeidsgivere. Hovedformålet med et HMS-kort er å styrke sikkerheten, bekjempe sosial dumping og avverge ulovlig arbeidspraksis.

Les også: Dette må du vite om ID kontroll for utenlandske ansatte

Hva er gyldig ID for å skaffe et HMS-kort?

Prosessen med å skaffe et HMS-kort innebærer flere trinn for å sikre samsvar med norske forskrifter, inkludert registrering av virksomheten i Norge og rapportering av kontrakten og arbeidstakerne til norske skattemyndigheter. Gjennom denne prosessen spiller gyldige identifikasjonsdokumenter en avgjørende rolle. I de fleste tilfeller er et gyldig pass eller nasjonalt identitetskort det eneste akseptable identifikasjonsdokumentet.

I tillegg kreves et gyldig norsk personnummer (eller D-nummer) og en verifisert digital identitet (f.eks. MinID, BankID, Buypass ID eller Commfides) for å få tilgang til HMS-kortbestillingsportalen for bestilling av HMS-kort.

Kontakt oss i Magnus Legal

Når kreves et HMS-kort?

Kravet om HMS-kort oppstår vanligvis når man arbeider på bygg- eller anleggsplasser i Norge. Imidlertid kan terskelen for hva som utgjør en bygg- eller anleggsplass være relativt lav. Selv montering eller installasjon av visse strukturer eller maskiner kan utløse behovet for HMS-kort. Det er derfor viktig for alle virksomheter som opererer i Norge, inkludert utenlandske entreprenører, å grundig vurdere behovet for at deres arbeidstakere skaffer HMS-kort.

I tillegg fastsetter mange kontrakter for oppdrag i Norge nødvendigheten av HMS-kort. Unnlatelse av å overholde lov- eller kontraktsvilkår om HMS-kort kan resultere i avvisning av tilgang til stedet, noe som potensielt kan føre til forsinkelser og kontraktsmessige eller kommersielle konsekvenser for arbeidsgiver.

Hvor lang tid tar det å skaffe et HMS-kort?

Tiden det tar å skaffe HMS-kort kan variere. I tillegg til de nevnte trinnene, avhenger tidsrammen også av andre faktorer som fullstendigheten av dokumentasjonen, behandlingstider hos norske myndigheter og eventuelle forsinkelser i oppfyllelse av kravene. Det er tilrådelig for utenlandske selskaper å starte søknadsprosessen så tidlig som mulig for å redusere eventuelle forsinkelser og sikre rettidig samsvar med norske forskrifter.

Hvor lenge er et HMS-kort gyldig?

Et HMS-kort utstedes vanligvis for en periode på to år. Imidlertid forblir kortet gyldig kun for varigheten av ansettelsen i Norge. Hvis ansettelsen opphører eller hvis arbeidstakeren ikke lenger er tilknyttet selskapet, blir kortet ugyldig. Dessuten, hvis selskapet ikke lenger er registrert i de nødvendige registrene, vil kortet bli deaktivert.

Konklusjon

Som arbeidsgiver i den norske byggebransjen er det av stor betydning å prioritere samsvar med krav om HMS-kort. Ved å sikre at dine ansatte har gyldige HMS-kort, bidrar du til et tryggere, sikrere og sosialt ansvarlig arbeidsmiljø, samtidig som du overholder dine juridiske forpliktelser og fremmer et positivt omdømme for ditt selskap.

Dersom du har behov for juridiske bistand i forbindelse med ansettelse av utenlandsk arbeidskraft som skal jobbe i Norge og HMS kort, ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat. 

Kontakt oss i Magnus Legal

avatar

Christian Lyngholm Fjeldsøe

Christian sitt spesialområde er skatterett. Han har blant annet erfaring med internasjonal skatterett for utenlandske selskaper med aktivitet i Norge, og nordmenn med arbeidsopphold utenlands. Han arbeider i tillegg med trygderett, oppholdstillatelser. Han har spesielt erfaring med oppholds- og arbeidstillatelse for faglærte. Christian begynte i Magnus Legal i 2014 etter å ha arbeidet med utenlandsbeskatning i Advanced Solutions AS. Han har skrevet masteravhandling med tittelen «Skatt ved uttak av immaterielle eiendeler etter skatteloven § 9-14: med en EØS-basert analyse».

RELATERTE ARTIKLER