<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Oppholdstillatelse for utenlandske arbeidstakere i Norge
May-Liz Rasmussen20. mai 20244 min read

Når er det krav om oppholdstillatelse ved arbeid i Norge?

Dersom du skal ansette utenlandsk arbeidskraft til å jobbe i Norge, er det viktig å kjenne til kravene til oppholdstillatelse. Hvilke krav du må oppfylle, kommer an på hvor arbeidstakeren kommer fra. I denne bloggen får du en oversikt over de ulike retningslinjene.

Kravene til oppholdstillatelse dersom borgere er fra land utenfor EU/EØS?

Det korte svaret er ja, men det finnes unntak for enkelte yrker hvor oppholdet er mindre enn tre måneder.

Som borger av land utenfor EU/EØS må en som hovedregel ha gyldig oppholdstillatelse for å kunne jobbe i Norge. Som nevnt ovenfor finnes det allikevel unntak for enkelte yrker hvor oppholdet er på mindre enn 3 måneder. For at ikke arbeidsvilkårene skal være dårligere for utenlandske arbeidstakere enn det som er vanlig i Norge, stilles det krav til både utdanning, kompetanse og arbeidsforhold. Nedenfor er de mest vesentlige krav listet opp, men det er viktig å merke seg at det forekommer endringer i både krav og praksis.

Les også: 9 punkter å huske på ved ansettelse av utenlandsk arbeidskraft

Krav til utdanningen/kompetanse

 • Fullført utdanning eller grad fra universitet/høyskole, eks bachelor/master-grad.
 • Fullført fagutdanning fra videregående skole, minst 3 år, med bestått fagbrev.

Hva er reglene for bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge

Krav til arbeidsforholdet

 • Det må foreligge et konkret arbeidstilbud for en arbeidsgiver i Norge
 • 100% stilling.
 • Stillingen må kreve kompetanse som faglært og søker må ha den kompetanse stillingen krever.
 • Er stillingen i en bransje med tariffavtale, må den også lønnes etter tariff.
 • Er stillingen i en bransje uten tariffavtale, kan lønnen ikke være dårligere enn det som er normalt for tilsvarende yrke.
 • Krever stillingen mastergrad skal lønnen være minst 480 900 kr pr år (før skatt).
 • Krever stillingen bachelorgrad skal lønnen være minst 448 990 kr pr år (før skatt).
 • Er arbeidet gjennom en bemanningsdrift, må det fremlegges en arbeidsplan som viser oppdraget som skal utføres, samt en bekreftelse fra oppdragsgiver. Arbeidsgiver må være registrert i Arbeidstilsynets bemanningsregister.
 • Er stillingen i et yrke hvor det kreves en godkjenning eller autorisasjon, gjelder dette også den utenlandske arbeidstakeren.

Les også: Utenlandske arbeidstakere – hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal gis?

Rettigheter og plikter

•    Det kan gis midlertidig oppholdstillatelse for inntil tre år av gangen.
•    Etter tre år er det mulig å søke om permanent oppholdstillatelse.
•    Avsluttes arbeidet må det meldes fra til nærmeste politistasjon innen 7 dager. Det er da mulig å oppholde seg i Norge i inntil seks måneder, for å søke ny jobb. Foreligger det et nytt arbeidstilbud innen seks måneder, og stillingsbeskrivelsen er den samme, trenger en ikke søke om ny oppholdstillatelse så lenge den «gamle» er gyldig. Det må kun meldes fra til politiet der en bor.

Søknadsprosedyre

 1. Søknad leveres elektronisk via UDI sin søknadsportal. Det må betales et gebyr på kr 6300,-. Det bestilles time for personlig fremmøte for innlevering av dokumentasjon, enten personlig eller med fullmakt. Det anbefales å bestille time på et av servicesentrene (Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim eller Kirkenes). 
 2. Ved fremmøte må alle nødvendige papirer leveres. 
 3. UDI vil så behandle søknaden, og søker vil få melding når den er behandlet/innvilget. Behandlingstiden varierer fra kontor til kontor, men er vanligvis mellom 10 dager og 2 måneder.  
 4. Når tillatelsen er innvilget må det bestilles en ny time hos politiet hvor det foretas en ID-kontroll, samt søknad om skattekort.

Det er som hovedregel ikke lov å starte arbeidet før tillatelsen er innvilget, med mindre det er innvilget «tidlig arbeidsstart».

Søke med fullmakt

Arbeidstaker kan gi arbeidsgiver skriftlig fullmakt til å søke på deres vegne.

Kravene til oppholdstillatelse dersom Borgere er fra et EU/EØS land

Det korte svaret er nei, men etter 3 måneder må en registrere seg hos politiet.
Borgere av EU/EØS land trenger ikke oppholdstillatelse for å jobbe i Norge. Disse må derimot registrere seg hos politiet senest 3 måneder etter ankomst. Unnlater en å registrere seg kan politiet utstede bøter.

Ved opphold mer enn 3 måneder må de registrere seg hos politiet og få et registreringsbevis.

Krav ved registrering

•    Gyldig arbeidskontrakt/arbeidstilbud i Norge 

Rettigheter og plikter

•    En kan fritt bytte jobb og en kan ha en eller flere arbeidsgivere
•    En kan ta med familien sin til Norge, men disse må også registrere seg hos politiet
•    Etter 5 år er det mulig å få varig rett til opphold

Registreringsprosedyre

 1. Registreringen gjøres elektronisk via UDI sin søknadsportal (ingen gebyr). Det må bestilles time for personlig fremmøte, og det må fremlegges arbeidskontrakt og pass eller annen gyldig bekreftelse på ID. Dette er en engangsregistrering, uavhengig av hvor lenge oppholdet varer.
 2. Politiet utsteder så et registreringsbevis med ubegrenset varighet.

Når du har mottatt registreringsbeviset kan du få et norsk identitetsnummer og skattekort.

Kravene til oppholdstillatelse dersom borgere er fra Sverige, Danmark, Island og Finland

Det korte og enkle svaret er nei, borgere av Sverige, Danmark, Island og Finland kan jobbe i Norge uten å registrere seg hos politiet, men det må meldes flytting til Folkeregisteret.

For bedrifter som hører hjemme i Norge og som benytter utenlandsk arbeidskraft er det mye å huske på. Last ned vår gratis guide med mye nyttig informasjon om bruk av utenlandsk arbeidskraft.

Hva er reglene for bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge

avatar

May-Liz Rasmussen

May-Liz har spesialkompetanse på immigrasjon av faglært arbeidskraft. Hun har siden 2006 bistått norske og internasjonale selskaper med spørsmål og assistanse i forbindelse med arbeid i Norge. Herav bistand i søknad om oppholdstillatelse/arbeidstillatelse for faglærte, rapporteringsforpliktelser for selskap, samt skattemelding for privatpersoner.

RELATERTE INNLEGG