<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Utbetaling av feriepenger

Utbetaling av feriepenger – har din virksomhet kontroll?

Som arbeidsgiver er det viktig å kjenne til bestemmelsene for beregning og utbetaling av feriepenger. Feil kan bety økonomiske konsekvenser og omdømmetap

Som arbeidsgiver er det viktig at du kjenner til bestemmelsene for beregning og utbetaling av feriepenger. Gjør du feil, kan det få økonomiske konsekvenser og føre til omdømmetap for virksomheten.

I Norge har arbeidstakere ubetalt ferie. De har derfor ikke rett på lønn når de tar ferie.

Arbeidsgiver skal på denne bakgrunn trekke arbeidstaker i lønn når han eller hun avvikler ferien sin. Opptjente feriepenger utbetales istedenfor ordinær lønn, og det er disse midlene arbeidstakere skal leve av under ferieavviklingen.

Feriepengene er med andre ord ment å dekke lønnsbortfallet som arbeidstaker har under ferien på grunn av lønnstrekket som gjøres.

Feriepengegrunnlaget

Feriepengegrunnlaget blir beregnet ut i fra arbeidstakers inntekt det foregående året, kalt opptjeningsåret. Feriepengene utgjør mellom 10,2 – 14,3 prosent av feriepengegrunnlaget, avhengig av hvor lang ferie arbeidstaker har krav på. Ferielovens regler tilsier 10,2 % feriepenger og 4 uker pluss 1 dag ferie dersom du er under 60 år. Et flertall av arbeidstakerne har derimot avtalefestet ferie og da er feriepengene 12% og 5 uker ferie for arbeidstakere under 60 år.

Last ned Feriepengeguiden for flere detaljer.

Hvilke regler gjelder for utbetaling av feriepenger?

Ferieloven regulerer:

  • hvordan feriepenger skal beregnes
  • når feriepenger skal utbetales
  • hvor lang ferie arbeidstakere har krav på
  • når ferien skal avvikles

Ferieloven er som hovedregel ufravikelig. Det betyr at det ikke kan avtales dårligere rettigheter for arbeidstakere enn det som følger av loven. Tariffavtaler har imidlertid ofte egne bestemmelser om ferie og feriepenger som gir arbeidstakere bedre rettigheter enn ferieloven. Det er disse bestemmelsene som må legges til grunn dersom din virksomhet er tariffbundet.

Feriepengegrunnlaget ved provisjoner og bonus

Feriepenger skal beregnes av arbeidsvederlag arbeidstakeren har mottatt året før ferieåret. I de aller fleste tilfeller vil provisjons- og bonusordninger være et resultat av arbeidstakerens arbeidsinnsats og anses som et arbeidsvederlag. Det skal derfor i de fleste tilfeller beregnes feriepenger av provisjon- og bonusutbetalinger.

Les også: Dette må du passe på når du skal ansette ferievikarer 

Eldre arbeidstakere

Fra det året de fyller 60 år har arbeidstakere krav på lengre ferie, både i henhold til ferieloven og eventuelle gjeldende tariffavtaler. For å kompensere for den økte ferieperioden, har disse arbeidstakerne også rett til en høyere feriepengesats innenfor visse beløpsgrenser, enn sine yngre kolleger.

Mer om ferie, les om: Overføring av ferie

Kostbare feil

Dersom feriepenger ikke blir beregnet og utbetalt i henhold til ferieloven og en eventuell gjeldende tariffavtale, vil ytterste konsekvens for din virksomhet kunne bli at du må utbetale feriepenger på nytt til alle arbeidstakere som er berørt av feilen.

I en dom fra lagmannsretten desember 2015 hadde en arbeidstaker i henhold til sin arbeidsavtale fått utbetalt feriepenger løpende gjennom opptjeningsåret som en inkludert del av månedslønnen. Etter at ansettelsesforholdet var avsluttet, fremsatte arbeidstaker krav om utbetaling av feriepenger de siste tre år på nytt.

Dømt

Den løpende utbetalingen av feriepenger hadde vært i strid med ferielovens bestemmelser og til ugunst for ham som arbeidstaker. Lovens utgangspunkt er nemlig at feriepenger skal utbetales når arbeidstaker skal avvikle ferie i ferieåret og ikke det året feriepengene blir opptjent. I tillegg er det heller ikke lov å inkludere feriepenger i lønn da feriepenger skal beregnes og avsettes særskilt.

Arbeidsgiver ble dømt til å utbetale feriepenger på totalt 188 659 kroner på nytt til arbeidstaker. I tillegg måtte også arbeidsgiver dekke arbeidstakers saksomkostninger med
89 250 kroner.

Å gjøre feil kan altså medføre store økonomiske konsekvenser i tillegg til omdømmetap for din virksomhet. Det er derfor svært viktig at du som arbeidsgiver overholder bestemmelsene om ferie og feriepenger.

Les mer på nettsiden hvis du ønsker hjelp med arbeidsrett.

Denne artikkelen ble publisert mai 2018. Sist oppdatert mai 2023.

eBook_Cover_Feriepenger

Feriepenger

Her kan du laste ned «Feriepengeguiden» med informasjon om de viktigste bestemmelsene om beregning og utbetaling av feriepenger slik at du kan unngå å gjøre feil.

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.