<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Fremtidsfullmakt

Opprett fremtidsfullmakt før det er for sent

Sikre deg selv og firmaet ditt – plutselig kan det være for sent.

Det er bare å lære seg navnet først som sist: Fremtidsfullmakt! Et tema som angår alle og som har hatt en voksende interesse, og da spesielt ettersom flere har erfart de upopulære konsekvensene ved å ikke ha en.

Hvorfor trenger du fremtidsfullmakt?

Det er nemlig slik at når sykdom eller alderdomssvekkelse gjør at en person ikke lenger kan ta beslutninger på egne vegne, kommer personen under det som heter vergemålsloven som henger tett på byråkratiet. Eneste måten å unngå dette på er å opprette en fremtidsfullmakt, og i denne bestemmer du selv hvem som skal representere deg og ta vare på dine interesser, og ikke minst hva de skal få lov til å gjøre. De fleste er langt fra interessert i at det offentlige skal ha denne rollen.

Lag fremtidsfullmakt nå!

Du må lage fremtidsfullmakt mens du fortsatt er mentalt frisk, for plutselig kan det være for sent. Fremtidsfullmakt er et tema for alle, og selv om du ikke får demens eller rammes av andre sykdommer, kan hvem som helst bli utsatt for en tilfeldig ulykke.

Les også: Vårt beste råd for å lykkes med et generasjonsskifte er å starte prosessen tidlig.

Gode råd når du skal opprette fremtidsfullmakt:

  • Tenk på deg selv og hvordan du vil ha det, og velg fullmektig(er) du har tillit til.
  • Dersom du er bedriftseier er det spesielt viktig å tenke gjennom hvem som skal utøve dine eierrettigheter i selskaper eller eventuelle verv som styremedlem. For de fleste som har eierrettigheter i selskaper er det naturlig at det det utpekes flere fullmektiger. F.eks. er det mange som synes det er naturlig at ektefelle/barn håndterer bank, bolig, arv og lignende, mens andre rettigheter tilknyttet firmaet håndteres av en annen fullmektig. For å sikre forutsigbarhet både for deg selv og firmaet/selskapene du er tilknyttet, bør disse forhold avklares og bestemmes i en fremtidsfullmakt.
  • Bruk advokat hvis du er i tvil. Det er ingen plikt å bruke advokat, men det reduserer risikoen for feil og unøyaktigheter som kan føre til at fullmakten ikke dekker ditt behov, eller i verste tilfelle ikke er gyldig.

Les også: styr unna krangel, planlegg arven!

Vi kan hjelpe deg med å få oversikt over din situasjon og hvilke utfordringer du bør ta stilling til. Ta kontakt i dag for en hyggelig prat om spørsmål rundt opprettelse av fremtidsfullmakt.

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

Magnus Legal - Bilde landingside-styrets årshjul_ny

Styrets årshjul

Formålet med årshjulet er å gi deg oversikt over de pålagte og vanligste områdene et styre må holde orden i igjennom et år.

Det er således et godt verktøy for styret for å påse at alt blir behandlet, og til rett tid.

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.