<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Arveplanlegging – styr unna krangel, planlegg arven!

Dersom et par er gift og har felles barn, er de fleste godt ivaretatt av arvelovens regler.

Familier med mine, dine og våre barn er blitt like vanlig som kjernefamilien bestående av mor og far og kun felles barn. Problemet er at arveloven bygger på kjernefamilien, og at de moderne familier må i større grad planlegge for å sikre sin ektefelle/samboer og/eller barn. 

Det fins ulike måter å planlegge på, og familier velger ofte ulike løsninger. Noen familier er mest opptatt av å sikre den som blir lengstlevende, andre vil sikre barna, mens en mellomløsning er å forsøke å sikre både lengstlevende ektefelle og barna. Dette krever imidlertid god planlegging, og denne planleggingen vil ofte være omfattet av både ekteskapslovens bestemmelser og arvelov.

Hvilken løsning skal man gå for?

Det er flere faktorer som vil avgjøre hvilken løsning som passer familien best, f.eks. hva man har i formue/gjeld vil spille inn, og evt. hvilken formuesordning ektefellene har, samt at pliktdelsarv har stor betydning.

Alt dette kan man planlegge rundt dersom man er ute i god tid. Nedenfor skal jeg presentere et konkret løsningsforslag basert på en familie som består av et par som er gift og som har hvert sitt sett med særkullsbarn (mine og dine). Familien ønsker at lengstlevende av ektefellene og deres særkullsbarn skal være sikret, og de ønsker en såkalt «mellomløsning», som kan være mer utfordrende.

Les også: Opprett fremtidsfullmakt før det er for sent

Uskifte og ektepakt

De fleste ektepar ønsker å kunne disponere over eiendeler også etter førsteavdødes bortgang, og leve mer eller mindre som før. En slik mulighet har ektepar med kun felles barn i arveloven og retten kalles «uskifte». Noe tilsvarende rett har vi ikke for ny ektefelle og førsteavdødes særkullsbarn, og innebærer i praksis at lengstlevende ikke kan disponere videre med felles midler som f.eks. bolig og bil etc., fordi barna til førsteavdøde har rett på sin mor- eller farsarv.

En måte å sikre lengstlevende ektefelles rett til å «leve som før» uten at det går på bekostning av barnas arv, er å opprette en ektepakt med særeieklausul og rett til uskifte med særeiemidler. Her vil førsteavdødes midler gå rett til førsteavdødes barn, men først etter lengstlevendes død. Lengstlevende får lov til å disponere over særeiemidler i et «uskifte» etter nærmere avtale med særkullsbarna. En slik avtale bør gjøres på betingelser, som f.eks. at lengstlevende ikke kan selge bolig eller andre verdifulle eiendeler så lenge lengstlevende sitter i «uskifte».

Presentasjonen av denne mellomløsningen er gjort kortfattet, og vær obs på at en bør søke bistand for å sikre at alt blir gjort riktig og i samsvar med sine ønsker. 

Familier med større behov

Er du en av de som er nevnt i listen under vil du tilhøre en type familie som har et større behov for å planlegge arven:

- Ektefeller med særkullsbarn.
- Ektefeller med fellesbarn og særkullsbarn.
- Samboere med/uten felles barn.
- Samboere med særkullsbarn.

Vi kan hjelpe deg med å få oversikt over hva din familiesituasjon byr på av utfordringer i et arveoppgjør, og hvilke alternativ som fins.

Les også: Vårt beste råd for å lykkes med et generasjonsskifte er å starte prosessen tidlig.

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

Magnus Legal - Bilde landingside-styrets årshjul_ny

Styrets årshjul - i praktisk Excelformat

Formålet med årshjulet er å gi deg oversikt over de pålagte og vanligste områdene et styre må holde orden i igjennom et år.

Det er således et godt verktøy for styret for å påse at alt blir behandlet, og til rett tid.

Fyll ut skjemaet og last ned styrets århjul!

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.