<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Generasjonsskifte_planlegging

Generasjonsskifte – på tide å starte prosessen

Et generasjonsskifte kan reise praktiske, følelsesmessige og rettslige problemstillinger. Hvordan overføre verdiene og beholde både formue og familiebånd?

Målet ved et generasjonsskifte er å overføre verdiene til neste generasjon på en god og hensiktsmessig måte, uten å ødelegge verken formue eller familiebånd. Vårt beste råd for å lykkes med et slikt skifte er å starte prosessen tidlig. Nå er det også gode grunner til fremskynde planleggingen.

Stortingsvalg –blir det arveavgift?

Fjerning av arveavgiften var et av de første grepene som ble gjort etter at Erna dannet sin første regjering i 2013. Avgiften ble fjernet med virkning fra 1. januar 2014.

Debatten om gjeninnføring av arveavgift har vedvart i noen år og har blitt en symbolsak for noen partier. Med et nært forestående Stortingsvalg og mulig regjeringsskifte er det uten tvil en politisk risiko for at en at en slik avgift på arv, eller ved gaver og forskudd på arv, innføres. Både SV, MDG og Rødt vil ha skatt på arv. Ap og Sp var også for avgiften fram til den ble fjernet, men mener nå at den ikke skal gjeninnføres.

Ap mener at en økning av formuesskatten er et bedre virkemiddel for å treffe de høyeste formuene og redusere forskjeller. Det store spørsmålet er om de vil holde fast på dette, eller om de vil gi etter i en regjering satt sammen av flere partier– særlig hvis bunnfradraget økes og avgiften gjøres mer treffsikker enn den tidligere avgiften.

En ny arveavgift vil kunne innføres med umiddelbar virkning, slik at det ikke gis noen tid til å områ seg.

Mange har allerede nyttiggjort seg dagens gunstige regler, og ytterligere verdioverføringer kommer til å bli gjennomført i løpet av kort tid for å sikre at overføringen til neste generasjon ikke vil utløse arveavgift. Om dette på nåværende tidspunkt er nødvendig for å unngå avgiftsbelastning i nær fremtid vil tiden vise. Det eneste vi kan si med sikkerhet er at overføring av verdier som arv eller forskudd på arv vanskelig kan bli mer gunstig enn etter gjeldende regelverk.

Kom i direkte kontakt med en av våre eksperter. 👨‍💼👩‍💼

Eierskifte eller generasjonsskifte - det vanskelige valget

Et generasjonsskifte reiser normalt både praktiske og følelsesmessige problemstillinger i tillegg til rettslige. For det første må eierne stille seg spørsmålet om barna skal ta over og drive virksomheten videre, eller om det er mer riktig å selge bedriften og realisere verdiene.

I denne fasen kan det være hensiktsmessig med en ekstern rådgiver som kan bistå med å kartlegge alternativene, samt gjennomgå alle de forhold som bør ses på før man tar en endelig beslutning.

Dersom man ønsker å selge virksomheten eksternt bør virksomheten klargjøres for et salg. Det er da viktig at virksomheten tåler å bli gjennomgått av andre. Virksomheten må kunne tåle både en finansiell, juridisk og skattemessig gjennomgang. Salg av en virksomhet er ofte en prosess som tar lengre tid enn man forventer.

Velger man i stedet å gå for generasjonsskifte er det fortsatt mange avklaringer som må gjøres før et endelig skifte kan gjennomføres.

Les også: Due Diligence ved salg av virksomhet  

Tidsaspektet er ofte en kritisk suksessfaktor

Erfaringsmessig tar generasjonsskifteprosesser tid. Det er derfor viktig å ha tenkt gjennom hva man ønsker å gjøre med virksomheten i god tid før man planlegger å trekke seg tilbake. Da er det enklere å ta en avgjørelse og beslutningsgrunnlaget blir ofte bedre.

Les også: Omstruktureringer – en praktisk tilnærming

Mange hensyn å ta før neste generasjon tar over virksomheten

Et generasjonsskifte er ofte en stor begivenhet og endring for både eierne, de ansatte, virksomheten og familien. Det er derfor vår erfaring at man bør legge opp til en god prosess hvor alle parter føler at de blir hørt og sett.

De involverte i prosessen opplever ofte at de står overfor en rekke veivalg. På dette stadiet bør det avdekkes hvilke forhold det er nødvendig å ta stilling til. Den eldre generasjons rolle som leder skal overføres og barnas rolle som ledere skal eventuelt etableres. Erfaringsmessig vil en åpen og rettferdig gjennomføring for eksempel kunne kompensere for en skjevdeling mellom barna.

Målet bør være å få overført verdiene til neste generasjon på en god og hensiktsmessig måte, for alle partene i prosessen, uten at det ender med å ødelegge både verdiene og familiebåndene. Det er her viktig å ta hensyn til at det ofte er veldig mange følelser involvert i disse beslutningene.

Det er også viktig å tilstrebe en felles forankring for videreføring av virksomheten. Når dette er gjort, må det etableres en struktur som hensyntar de ulike familiemedlemmers behov og interesser, men også begrensninger. Det er også viktig å klargjøre neste generasjon for den rollen de skal ha i virksomheten.

Les også: Når trenger du aksjonæravtale?

Nedenfor finner du en rekke spørsmål det er lurt å ha tenkt igjennom, og som din rådgiver bør diskutere med deg i denne viktige prosessen.

 • Salg eller generasjonsskifte?
   •  Eller kanskje en mellomløsning?
   •  Hva ønsker dere å oppnå som eiere?
   •  Hva ønsker dere å unngå?
 • Hvem skal overta virksomheten og hvem skal drive den videre?
   •  En eller flere familiemedlemmer?
   •  Hvem er rett person til rett rolle?
   •  Hvilken innflytelse skal de ulike familiemedlemmene ha som eiere?
   •  Ekstern daglig leder?
   •  Hva er best for de enkelte familiemedlemmene?
   •  Hva er best for virksomheten?
 • Overdragelse av virksomheten til neste generasjon:
   •  Ved gave, gavesalg eller salg?
   •  Hvilke forutsetninger skal settes for overføringen?
   •  Bør selskapsstrukturen endres?
   •  Hva er virksomhetens verdi?
   •  Hvordan skal verdiene fordeles mellom familiemedlemmene?
   •  Hvordan bør verdiene fordeles i fremtiden?
   •  Hvordan minimalisere samlet skatt og avgift?
   •  Hvordan skal utgiftene ved generasjonsskiftet finansieres?
   •  Er senior sikret tilstrekkelig pensjon?
 • Hvordan oppnå en optimal eierstruktur ut fra et skatteperspektiv?
   • Hvordan er selskapsstrukturen i dag?
       • Aksjeselskap?
       • Personlig næringsvirksomhet?
   • Bør det etableres en holdingstruktur i forkant eller i forbindelse med overføring av aksjene?
   • Kan optimalisering gjøres skattefritt?
       •  Etablering av holdingstruktur uten skatt?
       •  Skattefri fusjon/fisjon ved sammenslåing eller deling av selskap?
       •  Skattefri omdannelse av personlig næringsvirksomhet?
  • Når finner skiftet sted og hvilken betydning får dette?
   • Før arvelater er død?
   • Etter at arvelater er død?
   • Gradvis overføring?
  • Bør det utarbeides en aksjonæravtale?
  • Bør det opprettes gavebrev, ektepakt, testament, fremtidsfullmakt eller lignende?
  • Hvilke rådgivere trenger du og hvordan velge disse?

Last ned gratis guide: Eierguiden - for eiere i familieeide bedrifter

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

I Magnus Legal har vi et team av advokater som har lang erfaring med denne type prosesser. Som alltid er vårt mål å gi deg praktiske råd og gode løsninger. Vi kan bistå på alle steg i slike prosesser og tar gjerne en uforpliktende prat om hva du trenger hjelp med før vi begynner.

Les mer om hvordan vi kan hjelpe med Mergers and Acquisitions - fusjoner og oppkjøp

Artikkel først publisert i oktober 2019, sist oppdatert august 2021.

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.