<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Erik Engeland

Erik har siden 1997 arbeidet med arbeidsrett, sykepenger og trygd, personbeskatning og lønn, generell forretningsjus og selskapsrett. Han har også lang erfaring med utenlandske virksomheter, skatteavtaler og arbeidsforhold over landegrensene. I tillegg har Erik skrevet oppslagsverk og har vært en mye brukt foredragsholder for regnskapsførere, revisorer, finansrådgivere og HR ansvarlige.

Siste Innlegg

Overføring av ferie

Av Erik Engeland 7. desember 2018

Har du ansatte som ønsker å overføre ubrukte feriedager til neste år? Her er reglene som gjelder for overføring av ferie. 

Les mer

Temaer: Arbeidsrett

Regler for permittering

Av Erik Engeland 30. oktober 2018

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig. 

Les mer

Temaer: Arbeidsrett

Nedbemanning - dette bør du vite!

Av Erik Engeland 30. august 2018

Det er flere årsaker til at virksomheter har behov for å nedbemanne. Det kan være situasjoner der man er nødt til å nedbemanne for å overleve eller at endringer i strategi eller marked gjør det nødvendig å få ansatte med en annen kompetanse enn det man har i dag.

Les mer

Temaer: Arbeidsrett

Utbetaling av feriepenger – har din virksomhet kontroll?

Av Erik Engeland 22. mai 2018

Som arbeidsgiver er det viktig at du kjenner til bestemmelsene for beregning og utbetaling av feriepenger. Gjør du feil, kan det få økonomiske konsekvenser og føre til omdømmetap for virksomheten.

Les mer

Temaer: Arbeidsrett

Konserninterne transaksjoner og internprising

Av Erik Engeland 12. mars 2018

Mer enn 60 % av verdenshandelen foregår mellom selskaper innen samme konsern. Også for norske selskaper er store deler av handelsvirksomheten gjort med utenlandske eller norske konsernselskaper.

Les mer

Temaer: Selskapsrett

Innleie av arbeidskraft og underleverandører i bygg- og anleggsbransjen

Av Erik Engeland 2. oktober 2017

Det er store forskjeller mellom underentreprise og innleie av arbeidskraft. En ugjennomtenkt beslutning kan koste deg dyrt.

Les mer

Temaer: Eiendom

Oppsigelse i prøvetid

Av Erik Engeland 10. august 2017

Det er vanlig at arbeidstakere blir ansatt med en bestemt prøvetid. Under prøvetiden er terskelen for å si opp arbeidstakeren noe lavere enn ellers. Men hva slags regler gjelder ved oppsigelse i prøvetid?

Les mer

Temaer: Arbeidsrett

Oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

Av Erik Engeland 27. juli 2017

Dersom arbeidstaker er syk, gjelder strengere regler for oppsigelse enn vanlig. Det er derfor viktig at du har oversikt over reglene for å unngå at din virksomhet trår feil.

Les mer

Temaer: Arbeidsrett

5 vanlige feil ved oppsigelser – og hvordan unngå dem

Av Erik Engeland 13. juli 2017

Det gjelder svært strenge regler for oppsigelse, og det er viktig at du som arbeidsgiver ikke gjør feil. Men hva er det arbeidsgivere oftest gjør feil ved oppsigelser?

Les mer

Temaer: Arbeidsrett

Velkommen til Magnus Legal-bloggen

Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


Besøk også magnuslegal.no

Siste innlegg

Søk i bloggen