<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Erik Engeland

  Erik har siden 1997 arbeidet med arbeidsrett, sykepenger og trygd, personbeskatning og lønn, generell forretningsjus og selskapsrett. Han har også lang erfaring med utenlandske virksomheter, skatteavtaler og arbeidsforhold over landegrensene. I tillegg har Erik skrevet oppslagsverk og har vært en mye brukt foredragsholder for regnskapsførere, revisorer, finansrådgivere og HR ansvarlige.

  Siste Innlegg

  Utbetaling av feriepenger – har din virksomhet kontroll?

  Av Erik Engeland 7. mai 2019

  Som arbeidsgiver er det viktig at du kjenner til bestemmelsene for beregning og utbetaling av feriepenger. Gjør du feil, kan det få økonomiske konsekvenser og føre til omdømmetap for virksomheten.

  Les mer

  Temaer: Arbeidsrett

  Rett til lønn på helligdager

  Av Erik Engeland 1. april 2019

  Våren har en rekke helligdager og mange av disse faller på dager som normalt skulle vært arbeidsdager. For de fleste, som ikke arbeider i turnuser, vaktordninger eller liknende, betyr det at de har fri. Hvorvidt man har rett til lønn på disse dagene vil variere.

  Les mer

  Temaer: Arbeidsrett, Lønn

  Overføring av ferie

  Av Erik Engeland 7. desember 2018

  Har du ansatte som ønsker å overføre ubrukte feriedager til neste år? Her er reglene som gjelder for overføring av ferie. 

  Les mer

  Temaer: Arbeidsrett

  Regler for permittering

  Av Erik Engeland 30. oktober 2018

  Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig. 

  Les mer

  Temaer: Arbeidsrett

  Nedbemanning - dette bør du vite!

  Av Erik Engeland 30. august 2018

  Det er flere årsaker til at virksomheter har behov for å nedbemanne. Det kan være situasjoner der man er nødt til å nedbemanne for å overleve eller at endringer i strategi eller marked gjør det nødvendig å få ansatte med en annen kompetanse enn det man har i dag.

  Les mer

  Temaer: Arbeidsrett

  Konserninterne transaksjoner og internprising

  Av Erik Engeland 12. mars 2018

  Mer enn 60 % av verdenshandelen foregår mellom selskaper innen samme konsern. Også for norske selskaper er store deler av handelsvirksomheten gjort med utenlandske eller norske konsernselskaper.

  Les mer

  Temaer: Selskapsrett

  Innleie av arbeidskraft og underleverandører i bygg- og anleggsbransjen

  Av Erik Engeland 2. oktober 2017

  Det er store forskjeller mellom underentreprise og innleie av arbeidskraft. En lite gjennomtenkt beslutning kan koste deg dyrt.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Oppsigelse i prøvetid

  Av Erik Engeland 10. august 2017

  Det er vanlig at arbeidstakere blir ansatt med en bestemt prøvetid. Under prøvetiden er terskelen for å si opp arbeidstakeren noe lavere enn ellers. Men hva slags regler gjelder ved oppsigelse i prøvetid?

  Les mer

  Temaer: Arbeidsrett

  Oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

  Av Erik Engeland 27. juli 2017

  Dersom arbeidstaker er syk, gjelder strengere regler for oppsigelse enn vanlig. Det er derfor viktig at du har oversikt over reglene for å unngå at din virksomhet trår feil.

  Les mer

  Temaer: Arbeidsrett

  5 vanlige feil ved oppsigelser – og hvordan unngå dem

  Av Erik Engeland 13. juli 2017

  Det gjelder svært strenge regler for oppsigelse, og det er viktig at du som arbeidsgiver ikke gjør feil. Men hva er det arbeidsgivere oftest gjør feil ved oppsigelser?

  Les mer

  Temaer: Arbeidsrett

  Velkommen til Magnus Legal-bloggen

  Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


  Besøk også magnuslegal.no

  Siste innlegg

  Søk i bloggen