<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Magnus Legal Bloggen

Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag.

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.

Regler for permittering

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidsforholdet består.

Rett til lønn på helligdager

Hvorvidt man har rett til lønn på helligdager i Norge varierer. For timebetalte vil retten til lønn for helligdager avhenge av hva slags avtale man har.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid er en god løsning for både arbeidsgiver og arbeidstaker som ønsker mer fleksibilitet, uten at overtid påløper.

Ferie i koronatider

Det kommer opp mange spørsmål i forhold til arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter i forbindelse med sommerens ferie i koronatider.

Overføring av ferie

Har du ansatte som ønsker å overføre ubrukte feriedager til neste år? Her er reglene som gjelder for overføring av ferie.

Oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

Oppsigelse sykmeldt arbeidstaker: Hvis det ikke foreligger et saklig oppsigelsesgrunnlag, eller selve prosessen har mangler, vil oppsigelsen være ulovlig.