<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Oppsigelse av arbeidstaker

5 vanlige feil ved oppsigelser – og hvordan unngå dem

Følger du reglene for oppsigelse av arbeidstaker reduserer du risikoen for erstatningskrav. Her er oversikt over de vanligste feilene arbeidsgivere gjør.

Det gjelder svært strenge regler for oppsigelse, og det er viktig at du som arbeidsgiver ikke gjør feil. Men hva er det arbeidsgivere oftest gjør feil ved oppsigelser?

Fallgruver

Det er strenge krav til hva som anses som saklig oppsigelsesgrunnlag og hva som skal til for at selve oppsigelsesprosessen anses gyldig. I dette innlegget skal vi gjennomgå noen av de vanligste feilene arbeidsgivere gjør i oppsigelsessaker.

1. Dokumentasjon

For at oppsigelse av en arbeidstaker skal være gyldig, må det for det første foreligge et saklig oppsigelsesgrunnlag.   

Arbeidsgiver har den såkalte bevisbyrden for at en oppsigelse av arbeidstaker er saklig. For å kunne bevise dette, er det nødvendig å ha tilstrekkelig skriftlig dokumentasjon. 

Hva slags dokumentasjon som er nødvendig, vil variere fra sak til sak. Det vil imidlertid ofte være nødvendig med skriftlige referater fra medarbeidersamtaler, tidligere advarsler eller andre former for tilbakemeldinger, resultatmålinger eller for eksempel korrespondanse med arbeidstaker. Formålet med dokumentasjonen er å kunne bevise: 

  • De forholdene som kan utgjøre saklig oppsigelsesgrunnlag
  • At arbeidstaker har blitt gjort oppmerksom på forholdene
  • At arbeidstaker har blitt gitt anledning til å forbedre seg eller imøtegå arbeidsgivers forståelse av situasjonen.  

Uten tilstrekkelig dokumentasjon, vil det være svært vanskelig å bevise at det foreligger et saklig oppsigelsesgrunnlag. 

Last ned utvidet guide for en gyldig oppsigelsesprosess

2. Hastverk

Mange arbeidsgivere har hastverk når de først har bestemt seg for å si opp en arbeidstaker. Det mange ikke er klar over, er at det ofte tar noe tid før man har et saklig oppsigelsesgrunnlag.

Det er svært sjeldent at arbeidsgiver har anledning til å si opp arbeidstaker ved første feilsteg fra arbeidstakers side. Arbeidstakers mangelfulle prestasjoner, dårlige oppførsel eller lignende må i de aller fleste tilfeller ha vedvart over en viss tid før de samlet sett vil utgjøre saklig oppsigelsesgrunnlag.

I tillegg er det nødvendig å bruke god nok tid på selve oppsigelsesprosessen for å forsikre seg om at alle krav overholdes.

Det er viktig å holde en løpende dialog og gi konkrete tilbakemeldinger til arbeidstaker slik at arbeidstaker får mulighet til å forbedre seg. Mulige løsninger må også vurderes.

Les også: Har arbeidsgiver rett til å holde tilbake lønn?

3. Reelle drøftelser

Før en beslutning om oppsigelse, må det gjennomføres drøftelser med arbeidstaker. Dette gjøres ved et såkalt drøftelsesmøte.

Det er svært viktig at drøftelsene er reelle. Dersom arbeidstaker blir gitt oppsigelse allerede under drøftelsesmøtet, eller arbeidsgiver på andre måter gir uttrykk for at beslutningen om oppsigelse allerede er tatt, vil oppsigelsesprosessen kunne anses ugyldig.

Det er derfor viktig at arbeidsgiver avventer en endelig beslutning om en eventuell oppsigelse til etter at drøftelser er gjennomført. Det er først etter at man har drøftet saken med arbeidstaker og vurdert alle sider av saken grundig, at man vil ha et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere hvorvidt en oppsigelse skal gis.

Les også: Sykmeldt i ferien?

4. Formkrav

Når arbeidstaker selv sier opp, er det ingen formkrav til hvordan oppsigelsen skal gis eller hva som må stå i oppsigelsen.

Når det er du som arbeidsgiver som sier opp en arbeidstaker, er det imidlertid strenge krav. Oppsigelsen må for det første være skriftlig. For det andre er det flere krav til hva oppsigelsen må inneholde.

Dersom oppsigelsen ikke oppfyller de krav som er fastsatt i arbeidsmiljøloven, vil oppsigelsen kunne anses som ugyldig.  

Les også: 4 ting arbeidsgiver bør vite om endringsoppsigelse

5. Overlevering

Arbeidsmiljøloven fastsetter at oppsigelsen skal sendes rekommandert eller overleveres personlig til arbeidstaker.

Dersom du sender oppsigelsen til arbeidstaker per ordinær post, vil ikke dette automatisk medføre at oppsigelsen er ugyldig. Du vil imidlertid ikke kunne bevise at oppsigelsen er mottatt av arbeidstaker. Dette kan medføre at oppsigelsen anses ikke å være gitt, eller at den er ulovlig.

Oppsigelser må derfor alltid sendes rekommandert eller overleveres personlig til arbeidstaker slik loven fastsetter.

Ved personlig overlevering til arbeidstaker må du videre huske på å få signatur fra arbeidstaker for at vedkommende har mottatt oppsigelsen.

Les også: Nedbemanning - dette bør du vite!

Hva om jeg gjør feil?

Dersom det gjøres feil i oppsigelsesprosessen, eller det ikke foreligger et saklig oppsigelsesgrunnlag, vil risikoen for å få erstatningskrav fra arbeidstaker være svært høy.

Derfor er vår anbefaling at du får kvalitetssikret både oppsigelsesgrunnlaget og fremgangsmåten før du igangsetter selve oppsigelsesprosessen. Hvis det først er gjort en feil i prosessen, er det ofte vanskelig å rette opp dette i etterkant. Å få bistand i forkant kan derfor være en rimelig forsikring for å unngå rettslige prosesser som både vil være tid- og kostnadskrevende for din virksomhet. 

Er du arbeidsgiver og vil ha hjelp med en oppsigelse? Ta gjerne kontakt her for en uforpliktende samtale:

 

I Magnus Legal har vi arbeidsrettsadvokater med lang erfaring. Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg på nettsiden: Arbeidsrett

Artikkel først publisert 13. juli 2017, sist oppdatert juni 2022. 

eBook_Cover_oppsigelsesguide

Guide for oppsigelsesprosessen

Få oversikt over hvilke krav som må oppfylles av arbeidsgiver for å gjennomføre en gyldig oppsigelsesprosess.

Reglene er strenge, og formelle feil kan føre til ulovlig oppsigelse.

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.