<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Hvordan skal Bitcoin og annen kryptovaluta skattlegges?
Sigbjørn Sørensen - Advokat og partner15. november 20223 min read

Hvordan skal Bitcoin og annen kryptovaluta skattlegges?

Det er i dag mange som driver i mindre eller større grad med kryptovaluta, men ifølge skatteetaten er det ikke mange som rapporterer det på skattemeldingen. Kjøp og salg av krypto eller formue i krypto blir ikke automatisk rapportert til skatteetaten. Derfor er det viktig at du selv gjør det korrekt. Hvis du ikke har rapportert tidligere år, er det viktig at du endrer tidligere skattemeldinger og/eller foretar en frivillig retting.

Hva er Bitcoin?

Bitcoin betegner både et digitalt betalingsnettverk og verdienheten i dette nettverket. Verdienheten Bitcoin fungerer som en valuta og omtales gjerne som virtuell valuta eller kryptovaluta. Det finnes mange virtuelle kryptovalutaer. Det er per i dag over 300 000 nordmenn som eier Bitcoin og lignende, og det kan flere steder brukes til å betale for varer og tjenester. Verdien av Bitcoin er styrt av tilbud og etterspørsel, så det betyr at Bitcoin kan svinge i verdi og bli mer eller mindre verdt.

Det finnes utalligere kryptovalutaer, og alle behandles på samme måte som Bitcoin. 

Har du spørsmål om skatt?

Hvordan skattlegges inntekt fra Bitcoin

Dersom du realiserer Bitcoin skal man enten beregne gevinst eller tap av realisasjonen. Har du solgt Bitcoin vil gevinsten være skattepliktig, mens eventuelt tap er fradragsberettiget. Hver transaksjon med Bitcoin er en skattepliktig realisasjon.

Det skattepliktige beløpet er forskjellen mellom det du betalte for den (inngangsverdi) og det du solgte den for (utgangsverdi). Har du hatt kostnader i tilknytning til kjøpet, kan du legge disse til inngangsverdien. Omkostninger ved salget kan trekkes fra utgangsverdien, slik at denne reduseres noe. Alle beløp skal være i norske kroner, så du må omregne etter kursen på tidspunkt for inngangsverdi og utgangsverdi.

Hvis du har brukt annen virtuell valuta som betaling for kjøp av for eksempel Bitcoin, vil denne være skattemessig realisert. Da må du rapportere eventuell gevinst eller tap på den virtuelle valutaen som ble brukt som betaling.

Les også: Skatteamnesti 

Hvordan skattlegges formue i Bitcoin

Hvis du eier Bitcoin ved årsskiftet, skal verdien føres opp som formue i skattemeldingen. Du skal da oppgi omsetningsverdien i norske kroner pr. 1.1. Vanligvis oppgis Bitcoin i USD eller EUR, og det må derfor foretas en omregning til NOK basert på Norges Banks kurs pr. 1.1

Hvorvidt du må betale formuesskatt avhenger av nettoformuen din, altså den formuen du har etter at gjeld er trukket fra. Her gjelder også et fribeløp, som i 2022 er på 1,70 millioner kroner. Nettoformue som er over dette fribeløpet, beskattes med 0,95 %. 

Hvordan fylle ut skattemeldingen?

Dersom du har formue i og inntekt av Bitcoin, må du fylle ut skjema RF-1159. Dette skjemaet kan du laste opp i skattemeldingen din i Altinn. Når du har fylt ut de aktuelle postene i skjemaet, vil summene automatisk overføres til riktig post i skattemeldingen.

Gevinster blir overført til post 3.1.13, mens tap blir overført til post 3.3.13. Formuesverdien blir overført til post 4.1.10.

Det er viktig å ta vare på all dokumentasjon knyttet til kjøp og salg, da det kan hende at skatteetaten i etterkant ønsker at det blir oversendt for kontroll. 

Hva gjør du hvis du ikke har ført inn formue/inntekt tidligere år?

Det er mange som ikke har ført opp formue i Bitcoin og lignende valuta, og det betyr at mange har uoppgitte formuer. Det samme gjelder for gevinster ved salg av Bitcoin.

Man har en plikt til å gi fullstendige og korrekte opplysninger til skatteetaten, og dersom det ikke er gjort og skatteetaten oppdager manglende opplysninger, kan skatteetaten opprette kontrollsak og endre skattemeldingen din tilbake i tid, samt at man kan bli ilagt tilleggsskatt.

Det er derfor viktig at du selv korrigerer skattemeldingen din selv tilbake i tid før skatteetaten iverksetter kontrolltiltak på eget initiativ, og eventuelt anmoder om frivillig retting dersom det gjelder inntektsår som ligger mellom fire og ti år tilbake i tid. Endring av skattemelding som er ett til tre år tilbake i tid kan du endre selv ved egenendring. Så lenge du kommer skatteetaten i forkant vil du ikke bli ilagt tilleggsskatt.

Les også: Hvordan unngå straffeskatt?

Har du spørsmål om skatt?

Vi gir deg den hjelpen du trenger: Les mer på nettsiden Skatt

avatar

Sigbjørn Sørensen - Advokat og partner

Sigbjørn har skatterett som sitt spesialområde. Han har lang erfaring med både nasjonal- og internasjonal skatterett for selskaper og personer. Sigbjørn jobber også med selskapsrett, og bistår med omorganiseringer og transaksjoner. Sigbjørn har jobbet som forretningsadvokat siden 2010, blant annet i Deloitte, KPMG og BDO. Han har også jobbet i Skattebetalerforeningen og holder jevnlig kurs og seminar.

RELATERTE INNLEGG