<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skatteamnesti - frivillig retting

Skatteamnesti

Skatteamnesti er når du frivillig retter eller utfyller informasjon til skattemyndighetene slik at det oppgitte skatteforholdet ditt blir korrekt.

Har du formue eller inntekt i utlandet som ikke er rapportert til norske skattemyndigheter? Da er vår klare anbefaling at du nå ber om frivillig retting av skattefastsettelsen (skatteamnesti).

Det er flere grunner til at du bør rette opp i dette nå.

Det er straffbart å unnlate å oppgi inntekt eller formue til beskatning

For det første er det straffbart å unnlate å oppgi inntekt eller formue til beskatning. Dette er skatteunndragelse. Strafferammen for grovt skattesvik er inntil 6 års fengsel. For et par år siden ble en advokat dømt til fengsel i tre år og åtte måneder som følge av at han hadde gitt feil opplysninger om sin inntekt til skattemyndighetene. Advokaten hadde bevisst unndratt seg skatt og merverdiavgift på rundt 18 millioner kroner ved å rapportere inn feil inntekt over en periode på ti år.

Les også: Hvordan unngå straffeskatt? 

Det internasjonale samarbeidet mellom skattemyndighetene

For det andre er det internasjonale samarbeidet mellom skattemyndighetene blitt mer effektivt de siste årene. En rekke stater er forpliktet til uoppfordret å sende opplysninger om bankinnskudd med videre til norske skattemyndigheter dersom eieren av kontoen er norsk. Dette gjelder også flere av de statene som ofte omhandles som skatteparadis.

Myndighetene har også blitt mer effektive i sin jakt på skjulte formuer. Verden er blitt mer transparent. Uansett hvor du er, vil du etterlate deg elektroniske spor som gjør det lettere for myndighetene å følge pengestrømmen frem til den norske eieren.

Skatteamnesti = frivillig retting

For det tredje vil du fremdeles kunne påberope deg såkalt skatteamnesti dersom du selv tar initiativet til å rett opp. Det betyr at du ikke vil bli ilagt tilleggsskatt eller andre straffesanksjoner.

Dette forutsetter at det er du som tar det første skrittet, og før skattemyndighetene får nyss om de bortgjemte pengene. Det kan være for sent å be om skatteamnesti dersom skattemyndighetene har varslet bokettersyn.

Den nevnte advokaten som måtte sone fengselsstraff, hadde tenkt å rette opp forholdet selv, men ventet for lenge. Da han sendte inn anmodningen om frivillig retting hadde revisor allerede varslet skattemyndighetene om forholdet.

Hadde advokaten søkt skattemyndighetene om frivillig retting straks han ble oppfordret, og før revisor hadde varslet skattemyndighetene, ville han neppe ha blitt dømt.

Last ned gratis guide om kontroll og straff i skattesaker: Bokettersyn og tilleggsskatt 

Vil amnestiordningen bestå?

En annen grunn, er at vi ikke vet hvor lenge amnestiordningen vil bestå. Det er mange politikere som nå tar til orde for å avslutte ordningen. Dette har skjedd blant annet i Frankrike. Dersom du venter for lenge med å rette opp, kan det være for sent.

Advokatene i Magnus Legal har bistått en rekke personer med frivillig retting.

Det er mange som ikke vet at man har plikt til å oppgi sin globale formue til beskatning når man er bosatt i Norge. Ofte ser vi at man har havnet i situasjonen relativt uforskyldt. Vi har sett at kontoene i utlandet har vært etablert av avdøde foreldre eller besteforeldre.

Les også: Generasjonsskifte – på tide å starte prosessen

Videre stammer midlene ofte fra arv fra personer bosatt utenfor Norge, og kilden til midlene kan stamme fra arbeidsopphold utenfor Norge.

Vårt råd er derfor at du bør be om frivillig retting dersom du har midler som ikke tidligere er oppgitt til beskatning. Du må da gå hele ti år tilbake. Det vil si at dersom du gjør dette i år (2021) må du rapportere unndratte inntekter og formue fra og med 2011.

For de siste tre årene – fra og med 2017, 2018 og 2019 – skal du ikke be om frivillig retting, men selv endre skattemeldingene.

Les også: Feil med ditt skatteoppgjør? Slik retter du opp 

Dersom du oppfyller vilkårene til skatteamnestiet, vil du unngå tilleggsskatt samt straff og bøter knyttet til selve skatteunndragelsen. Men du må være klar over at amnestiet ikke gjelder for andre mulige lovbrudd som kan ha sammenheng med skatteunndragelsen, herunder dokumentforfalskning og brudd på regnskapsloven.

Vilkårene for frivillig retting er at du kommer med fullstendig, presis og korrekt informasjon. Du må også oppgi hvor inntekten stammer fra.

Dersom vilkårene for skatteamnesti er innfridd, vil skattekontoret foreta en ny skattevurdering. Du vil da ikke bli belastet med tilleggsskatt, men du må betale den riktige skatten som skulle ha vært innbetalt. I tillegg vil du måtte betale renter. Skatteetaten vil heller ikke rapportere forholdet til politiet.

Vil du gjøre opp for deg?

For å få godkjent en frivillig retting må du fremlegge fullstendig informasjon om dine formues og inntektsforhold samt i hvilket land verdiene befinner seg eller hvor inntekten er opptjent.

Ønsker du å betale riktig skatt til myndighetene og dermed unngå risikoen for straff og tilleggsskatt, bør du ordne opp i disse forholdene nå.

Vil du ha hjelp i forbindelse med skatteamnesti har Magnus Legal kompetanse og erfaring med slike saker.

Du er velkommen til å kontakte oss for en uforpliktende samtale. Som advokater har vi streng taushetsplikt.

Klikk for å lese mer om hvordan vi kan hjelpe deg med skatt.

Artikkel først publisert juni 2018, oppdatert mars 2021.

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.