<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Magnus Legal Bloggen

Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag.

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.

Statsbudsjettet 2023 - oppsummering

Den 6. oktober 2022 la finansminister Vedum frem Regjeringen Støres forslag til statsbudsjett for 2023. Her er de viktigste endringsforslagene.

Slik blir skatten i 2022

Støre-regjeringen og SV har den 29. november 2021 inngått et forlik om statsbudsjettet for 2022. Forliket innebærer enkelte justeringer av de skattereglene vi vil måtte leve med i 2022.

Skatt i Hurdalsplattformen og i Statsbudsjettet for 2022

Hurdalplattformen inneholder en rekke konkrete skatte- og avgiftsforslag. Vi forventer at mange av endringene vil komme gradvis, og enkelte av forslagene må utredes nærmere før de endelig presenteres om et år eller to.