<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Høyeste skatts prinsipp
Martin Wikborg17. januar 2022< 1 min read

Høyeste skatts prinsipp

At også Skatteetaten gjør feil, er temaet for artikkelen «Høyeste skatts prinsipp» av advokat Martin Wikborg i Finansavisen lørdag den 15. januar 2022.  Wikborg nevner et par pågående saker hvor det et tvilsomt om skatteetaten har rett.

Dette gjelder for det første de såkalte pendlerboligsakene, hvor Skatteetaten mener at det foreligger skatteplikt for en rekke politikere, men hvor blant annet Statsministerens kontor går hardt ut mot Skatteetatens lovfortolkning.

Wikborg bistår en rekke kunder som ønsker å flytte fra norsk formuesskatt. Noen av disse er gjenstand for beskatning som neppe er i overenstemmelsen med regelverket. Det er uheldig om Skatteetaten ikke benytter alminnelige anerkjente prinsipper i sin fortolkning av rettsreglene og istedenfor legger avgjørende vekt på at resultat skal gi den høyeste skatten.

Se saken her

Kontakt: Martin Wikborg

avatar

Martin Wikborg

Martin er partner og advokat i Magnus Legal. Han er spesialist på internasjonal selskaps- og personskatt etter å ha arbeidet med skatterett i mer enn 25 år. Han har solid kompetanse i å gi råd til norske og utenlandske selskaper om grenseoverskridende etablering, restrukturering og transaksjoner, samt bistand ved bokettersyn.

RELATERTE INNLEGG