<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Høyeste skatts prinsipp

Høyeste skatts prinsipp

At også Skatteetaten gjør feil, er temaet for artikkelen «Høyeste skatts prinsipp» av advokat Martin Wikborg i Finansavisen lørdag den 15. januar 2022.

Wikborg nevner et par pågående saker hvor det et tvilsomt om skatteetaten har rett.

Dette gjelder for det første de såkalte pendlerboligsakene, hvor Skatteetaten mener at det foreligger skatteplikt for en rekke politikere, men hvor blant annet Statsministerens kontor går hardt ut mot Skatteetatens lovfortolkning.

Wikborg bistår en rekke kunder som ønsker å flytte fra norsk formuesskatt. Noen av disse er gjenstand for beskatning som neppe er i overenstemmelsen med regelverket. Det er uheldig om Skatteetaten ikke benytter alminnelige anerkjente prinsipper i sin fortolkning av rettsreglene og istedenfor legger avgjørende vekt på at resultat skal gi den høyeste skatten.

Se saken her

Kontakt: Martin Wikborg

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.